Nationaal Studiekeuze Onderzoek 2020 (NSKO)

Het onderwijs, de positionering van onderwijsinstellingen en de invulling van het opleidingsaanbod veranderen in een hoog tempo. Daarnaast is het gedrag en de belevingswereld van scholieren en studenten continu aan veranderingen onderhevig. In dat kader voert Markteffect jaarlijks onderzoeken uit op het gebied van onderwijs en studiekeuze. In 2015, 2017 en 2020 is het Nationaal Studiekeuze Onderzoek uitgebracht. Daarnaast voert Markteffect al sinds 2011 jaarlijks onderzoek uit naar de naamsbekendheid en het imago van onderwijsinstellingen, is in 2018 het trendrapport ‘De Ideale School’ uitgebracht en in 2019 het trendrapport ‘De rol van ouders in het studiekeuze proces’.

Nieuwe editie Nationaal Studiekeuze Onderzoek

In maart 2020 is een nieuwe editie van het Nationaal Studiekeuze Onderzoek uitgebracht. De resultaten van dit onderzoek onder scholieren en studenten zijn beschreven in deze trendrapportage. Hierin wordt inzicht gegeven in het studiekeuzeproces van scholieren (vmbo, havo, vwo) en studenten (mbo, hbo, wo). Middels het uitbrengen van het Nationaal Studiekeuze Onderzoek helpt Markteffect onderwijsinstellingen en aan het onderwijs gelieerde organisaties, bij het maken van onderbouwde keuzes op het gebied van voorlichting en begeleiding van potentiële en huidige studenten.

Wist je dat…

Onder alle niveaus het belangrijkste aspect bij de keuze voor een onderwijsinstelling voor een vervolgopleiding ‘goede sfeer / plek waar ik me fijn voel’ is ?

Naast de thema’s uit de eerdere edities zijn de volgende nieuwe onderwerpen opgenomen in het NSKO 2020:

 • Verdieping op de keuze voor een bepaald niveau (o.a. keuze van vmbo-scholieren voor een mbo-opleiding of doorstroom naar de havo);
 • Verdieping op keuze voor de onderwijsvormen: Associate Degree (Ad), hbo-master en wo-master;
 • Oriëntatie van scholieren en studenten op opleidingen in sectoren die kampen met krapte op de arbeidsmarkt (zorg, techniek en onderwijs);
 • Rol van de omgeving en de invloed van zogeheten 'peers' op de studiekeuze (bijvoorbeeld de invloed van vrienden).

Naast deze onderwerpen zijn de volgende onderwerpen uit eerdere edities meegenomen:

 • De belangrijkste orëntatiemomenten binnen het keuzeproces;
 • De touchpoints binnen de student journey: wanneer start de oriëntatie en wanneer wordt de definitieve keuze voor een vervolgopleiding gemaakt? (leerjaar en -moment);
 • De belangrijkste factoren bij het maken van een keuze voor een vervolgopleiding en de keuze voor een onderwijsinstelling;
 • Van welke informatiebronnen maken scholieren gebruik tijdens de oriëntatie op een vervolgopleiding?;
 • Beoordeling van informatiebronnen en de ondersteuning door de middelbare school;
 • Beoordeling van de informatievoorziening en de ondersteuning door mbo-, hbo- en wo-onderwijsinstellingen;
 • Verbeterpunten ten aanzien van de informatievoorziening en ondersteuning door mbo-, hbo-, en wo-onderwijsinstellingen.

De adviesrapportage van het NSKO 2020 is vanaf maart 2020 beschikbaar voor geïnteresseerde onderwijsinstellingen tegen een multi-client tarief van € 1.950,- excl. btw. Voor dit tarief ontvangt u een licentie om het NSKO onbeperkt binnen de eigen onderwijsinstelling te verspreiden. Daarnaast ontvangt u enkele gedrukte exemplaren van het NSKO 2020.

<p>Davy <span>Zwegers</span></p>

Davy Zwegers

Client Consultant