Behoefteonderzoek:
BeefyGreen

BeefyGreen: Behoefte consument aan hybride vleesproducten

BeefyGreen is een start-up die oesterzwammen van de hoogste kwaliteit verwerkt tot een ingrediënt voor slagers om deze direct te verwerken in hybride vleesproducten. De oesterzwam is een vlezige paddenstoel, die een natuurlijke bron van vitaminen en mineralen is. BeefyGreen mengt vlees met de oesterzwam tot één vleesproduct terwijl de smaak, bite en textuur behouden blijven. Het label gebruikt 50% beter-leven-vlees en 50% oesterzwam waar geen bindmiddelen aan worden toegevoegd.

Nederlanders eten te veel vlees. Naast dat het belastend is voor het milieu en door massaproductie veel dieren in megastallen gehouden worden, is het eten van te veel vlees slecht voor de gezondheid. Het Voedingscentrum waarschuwt Nederlanders dan ook om niet te veel vlees te eten.

Stapsgewijs verminderde het vleesgebruik van Nederland sinds 2010. Deze daling is gestokt in 2016, terwijl het aanbod van vegetarische producten steeds groter wordt. BeefyGreen heeft een idee ontwikkeld waarbij vlees wordt gemengd met een plantaardig product, de oesterzwam. Technisch gezien is het op deze manier mogelijk om de dierlijke grondstof vlees tot zo’n 40% te vervangen door plantaardige stoffen, zonder dat de consument er iets van merkt.

Beefy Green heeft Markteffect gevraagd te achterhalen of consumenten behoefte hebben aan hybride vleesproducten. Op deze manier kon worden bepaald hoe groot de potentie van dit product is. Dit onderzoek is zowel in Nederland als in België uitgevoerd.

Doel

De behoefte aan een hybride vleesproduct onder de Nederlandse en Vlaamse consument in kaart brengen en onderzoeken welk dierlijk product volgens de consument het meest geschikt is om mee te mengen

Methode

Online kwantitatief onderzoek met Nederlandse en Belgische consumenten

Effect

Een helder beeld van de behoeften van de Nederlandse en Vlaamse consument ten opzichte van een hybride vleesproduct

 

Online kwantitatief onderzoek

Markteffect heeft in het onderzoek twee verschillende doelgroepen bevraagd. Op deze manier heeft BeefyGreen inzicht gekregen in de behoeften van de Nederlandse en de Vlaamse consument. Immers was het voor BeefyGreen van essentieel belang om inzicht te krijgen in de behoeften van beide groepen en om inzicht te krijgen in de verschillen ertussen.

Voor dit onderzoek zijn in beide landen in totaal 500 consumenten ondervraagd.

''Het onderzoek van Markteffect heeft de potentie van ons product aangetoond. De inzichten uit het uitgevoerde behoeftenonderzoek worden door BeefyGreen gebruikt om ons product verder te gaan ontwikkelen en vermarkten.''
Frank Nouwens, Eigenaar van Beefy Green

2 landen

Onderzoek uitgevoerd in Nederland en België

500 respondenten

per land hebben 250 respondenten uit de doelgroep deelgenomen aan het onderzoek


Inzichten uit het onderzoek

BeefyGreen heeft op basis van de onderzoeksresultaten enkele samples laten maken waarmee smaaktesten zijn uitgevoerd. BeefyGreen richt zich in principe op de ambachtelijke slager. Het bedrijf levert een grondstof waarmee de slager relatief eenvoudig een blendmeat product kan maken en ook zijn of haar ambachtelijke kennis kan toevoegen. Op deze manier kan een slager zelf bepalen wat het beste bij hun klant past.

Bekijk ook

Om een goed beeld te geven hoe marktonderzoek in de praktijk werkt en wat het u onderaan de streep oplevert, hebben wij enkele mooie cases voor u uitgewerkt. Het kan natuurlijk voorkomen dat u sommige vraagstukken herkent, omdat u deze bijvoorbeeld binnen uw eigen organisatie ook bent tegengekomen.

Terug naar het overzicht

Positioneringsonderzoek: MyJewellery

Smaaktest: Bavaria 0.0%

Usage & Attitude onderzoek: Jos Poell

Delta Wines: Smaaktest

<p>Michael <span>Petit</span></p>

Michael Petit

Manager Marketing & Client Consultant