Markteffect

Kwantitatief onderzoek

Representatieve inzichten in onderzoeksvraagstukken

Met kwantitatief onderzoek kunnen representatieve inzichten verkregen worden in onderzoeksvraagstukken. Kwantitatief onderzoek wordt met name ingezet wanneer een feitelijke onderbouwing gewenst is. Denk bijvoorbeeld aan het meten van de naamsbekendheid onder een representatieve groep Nederlanders. De uitkomst van kwantitatief onderzoek is gebaseerd op harde cijfers en percentages en vindt met name plaats door middel van online onderzoek, telefonisch onderzoek of face-2-face enquêtering.

Vragenlijst

Om kwantitatieve uitspraken te kunnen doen, wordt er bij kwantitatief onderzoek gebruik gemaakt van een vragenlijst die vooraf is vastgesteld. In de praktijk komt dit neer op een combinatie tussen gesloten en open vragen, waarbij de open vragen zorgen voor iets meer kwalitatieve inzichten. De vragenlijst zal vooraf met de opdrachtgever worden vastgesteld op basis van de kick-off meeting. Soms adviseert Markteffect om vooraf nog kwalitatief onderzoek uit te voeren om uitgangspunten voor de vragenlijst scherper te krijgen.

 

Veldwerk

Bij kwantitatief onderzoek gaat het meestal om grote aantallen respondenten. De manier waarop we het onderzoek uitvoeren is voornamelijk online,  telefonisch of door middel van face-2-face enquêtering. Dit is de meest geschikte manier  om veel data te verzamelen.

 

Analyses en rapportage

De data zal via statistische onderzoekssoftware worden geanalyseerd en gerapporteerd. Uitgangspunt is de aanleiding en de uiteindelijke doelstelling waar het onderzoek uit voortkomt.

 

Kwalitatief onderzoek onderdeel van kwantitatief onderzoek

Als aanvulling op kwantitatief onderzoek is het mogelijk om in het voor- of natraject kwalitatief onderzoek in te zetten. Zo kunnen er inzichten verkregen worden die helpen bij het verduidelijken van de onderzoeksvraag en het formuleren van de antwoordopties van een vragenlijst. Daarnaast wordt kwalitatief onderzoek ingezet om een verklaring te vinden voor kwantitatieve resultaten of voor het bepalen van de juiste verbeterpunten. 

Boj Nefkens - Manager Marketing & Sales

Boj
Nefkens

Manager Marketing & Sales
Edgar de Beule - Algemeen Directeur

Edgar
de Beule

Algemeen Directeur
Welk marktonderzoek heb ik nodig?
Help mij kiezen
Of
Stel Uw Vraag

Heeft u vragen of wenst u meer informatie?

Help mij kiezen of Neem vrijblijvend contact op