Markteffect

Methoden onderzoek

Een van de belangrijkste zaken bij het uitvoeren van marktonderzoek is de dataverzameling. Zonder goede dataverzameling is er geen onderzoek mogelijk. Markteffect heeft als fullservice onderzoeksbureau verschillende methoden van dataverzameling. 

Onderzoeksmethoden kwantitatief onderzoek

Globaal onderscheiden we kwantiatief en kwalitatief marktonderzoek. Kwantitatief onderzoek geeft cijfermatig onderzoek waarmee representatieve uitspraken gedaan kunnen worden over een onderwerp binnen een bepaalde doelgroep.

 

Klik hier voor meer informatie over kwantitatief onderzoek.

 

Onderzoeksmethoden kwalitatief onderzoek

Kwalitatief onderzoek gaat meer de diepte in door het gebruik van (semi) open gespreksstructuren. Uitkomsten zijn niet altijd representatief maar wel altijd relevant.

Via het menu aan de linkerzijde is informatie beschikbaar over de verschillende onderzoeksmethoden. 

 

Klik hier voor meer informatie over kwalitatief onderzoek.

Heeft u vragen of wenst u meer informatie?

Help mij kiezen of Neem vrijblijvend contact op