Voorbereidingen nationaal studiekeuze onderzoek 2021

8 juni 2021

Klik hier om het informatiedocument te downloaden.

Ook het afgelopen schooljaar (2020-2021) is er door onderwijsinstellingen ontzettend veel energie gestoken en zijn er middelen gebruikt voor het voorlichten van potentiële studenten om hen in staat te stellen de juiste studiekeuze te maken. Vanwege de coronamaatregelen moest men creatief zijn en werd er naar digitale en fysieke mogelijkheden gekeken. Ook voor volgend schooljaar zal er naar hybride mogelijkheden gekeken worden. Maar wat is eigenlijk het nieuwe normaal en hoe kijkt de student daarnaar? Markteffect gaat op zoek naar de antwoorden met behulp van het Nationale Studiekeuze Onderzoek.

In juni 2020 keken we samen met 40 onderwijsinstellingen (mbo, hbo en wo) uit het hele land naar de learnings uit de eerste golf en de verwachtingen voor het lopende schooljaar 2020-2021. De digitalisering van studievoorlichting was volgens alle geïnterviewde onderwijsinstellingen in een kort tijdsbestek naar een hoger niveau getild. 

De hoop en verwachting was dat het schooljaar 2020-2021 een schooljaar zou worden waarin online middelen nog steeds ingezet zouden worden, maar alle offline events ook weer langzaam van start zouden gaan. Helaas zijn door alle Coronamaatregelen vrijwel het gehele schooljaar offline (fysieke) voorlichtingsmomenten zoals studiekeuzebeurzen, voorlichting bij vo-instellingen, open dagen en meeloop/proefstudeerdagen amper mogelijk geweest en waren onderwijsinstellingen genoodzaakt om studiekiezers voor te lichten met diverse vormen van online events.

Veel inspiratie door gesprekken met deelnemers en resultaten Imagomonitor

In februari en maart van 2021 heeft Markteffect samen met de deelnemers van de Imagomonitor stilgestaan bij de resultaten van dit schooljaar en is het gesprek aangegaan over de resultaten van het korte studiekeuzeonderzoek dat is toegevoegd aan de Imagomonitor van het schooljaar 2020-2021. In dit korte studiekeuzeonderzoek is er samen met de deelnemers geleerd van de invloeden van de Coronacrisis op de studiekiezer en zijn directe omgeving (klasgenoten, vrienden/peers, familie en andere beïnvloeders). 

Er werd door veel onderwijsinstellingen vooral lang stilgestaan bij de resultaten op het vlak van de behoeften en informatie die studiekiezers online en offline tot zich willen nemen. Hierbij valt o.a. te denken aan de website van de vervolgschool, een online open dag en/of een offline open dag en informatie over zaken als toelatingseisen. De slides van dit korte studiekeuzeonderzoek zijn voor alle onderwijsinstellingen gratis op aanvraag beschikbaar, omdat Markteffect erin geloofd dat dit voor iedere onderwijsinstelling van waarde kan zijn.

Na afloop van de presentaties van de Imagomonitor is deze editie geëvalueerd met een groep deelnemers en het onderzoeksteam van Markteffect. Inmiddels zijn de voorbereidingen gestart voor de Imagomonitor editie van komend schooljaar (2021-2022). Vanuit verschillende onderwijsinstellingen zijn de volgende vragen naar voren gekomen:

  • "Wat zijn dan de exacte wensen van studiekiezers als er gekeken wordt vanuit een (mogelijk) hybride voorlichtingsmodel voor het aankomend schooljaar waarin offline voorlichting & evenementen weer mogelijk zijn?"
  • "Wat is er mogelijk blijvend veranderd aan de wijze waarop potentiële studenten zich willen oriënteren op een vervolgopleiding?"

Nationaal Studiekeuze Onderzoek 2021

Markteffect pakt graag de handschoen samen met het onderwijs op om deze vragen te beantwoorden. Voor het aankomend schooljaar zal Markteffect daarom haar Nationale Studiekeuze Onderzoek uitvoeren (laatste editie februari 2020, pre-corona). Dit grootschalige studiekeuzeonderzoek bestaat normaliter uit een kwantitatieve studie waarbij gebruik wordt gemaakt van een vragenlijst welke bestaat uit een trendonderzoek en een variabel blok aan vragen die per editie wordt aangescherpt op basis van de actualiteit.

Op dit moment zijn de voorbereidingen in volle gang en worden onderwijsinstellingen gevraagd om input te leveren op het Nationaal Studiekeuze Onderzoek. Zo wordt er samen met Markteffect voor gezorgd dat het NSKO 2021 mogelijk wordt gemaakt. 

Voor meer informatie over het komende Nationaal Studiekeuze Onderzoek, kunt u het informatieformulier downloaden. Uiteraard kunt u ook vrijblijvend contact met ons opnemen.

Naar het overzicht

Bekijk ook

Wilt u meer weten? Hier vindt u nog enkele relevante nieuwsartikelen. Zo mist u niks meer van wat speelt in uw branche.

Terug naar het overzicht

Imagomonitor 2022-2023: onderzoek afgetrapt met grootschalige validatie van meest belangrijke keuzeaspecten voor studiekiezers

Onderwijsinstellingen delen knelpunten over 'De rol van ouders in het studiekeuzeproces van jongeren’

Afmeldersonderzoek: Potentiële studenten die toch niet voor u kozen

Leven Lang Ontwikkelen Monitor: Professionals hebben een blinde vlek voor reguliere onderwijsaanbieders