Nationaal Studiekeuze Onderzoek 2021 (NSKO)

11-08-2021

Begin juni deelde Markteffect met haar onderwijsnetwerk en via haar online kanalen de aankondiging van een nieuw gezamenlijk project: Nationaal Studiekeuze Onderzoek 2021. Dit project is, zoals dat vaker gebeurt, ontstaan op aanvraag vanuit diverse opdrachtgevers binnen de onderwijssector. Het doel van de aankondiging van het NSKO 2021 was om onderwijsinstellingen uit te nodigen voor de kick-off meetings waarin Markteffect als bureau samen met de onderwijsinstellingen input wilde verzamelen over de vragen die binnen het onderwijs leven over het thema: 'Een studiekeuze maken in het nieuwe normaal'. We zijn als bureau overweldigd door de enorme steun en medewerking vanuit bijna veertig mbo-instellingen, hogescholen en universiteiten die aangehaakt zijn bij dit gezamenlijke project.

In juni en juli hebben er drie kick-off sessies plaatsgevonden waarin input is opgehaald en zijn aan alle deelnemers de volgende vragen voorgelegd:

“Als je kijkt naar de studiekeuze activiteiten, evenementen, middelen van afgelopen 1,5 jaar: wat heb je dan geleerd van het afgelopen schooljaar? Met andere woorden wat wil je behouden en waar neem je afscheid van?”

Het onderzoek en de deliverables

Op basis van deze vragen en van kennis, ideeën en uitgangspunten over de studiekeuze zijn er in een brainstorm onderwerpen en onderzoeksvragen voor het NSKO 2021 geformuleerd. Het onderzoek zal uit een kwalitatief en een kwantitatief deel bestaan. Eerder is in augustus het script voor het kwalitatief onderzoek gedeeld met alle deelnemende onderwijsinstellingen voor een feedback- en aanvulronde. Simultaan aan dit proces is Markteffect bezig met de werving van de ruim 150 studiekiezers die verdeeld over 6 doelgroepen zullen deelnemen aan het onderzoek via de Whatsapp communities. Na deze twee weken van intensieve research volgt een diepgaande analyses per niveau en een rapportage. Het delivarable van dit deel van het NSKO 2021 (kwalitatief onderzoek) is een PowerPoint rapportage inclusief conclusies en advies welke in de eerste week van oktober wordt aangeleverd. De exacte adviezen worden uiteraard ook afgestemd op basis van de interpretatie van de deelnemende onderwijsinstellingen.

De input van het kwalitatief onderzoek wordt vervolgens gebruikt als input voor de benchmarkvragenlijst welke zal worden gebruikt voor het kwantificeren van de journeys, voorkeuren en behoeften van studiekiezers. In deze fase zullen we circa 4.500 studiekiezers bevragen met uiteraard ook voldoende respondenten per opleidingsniveau, een landelijke verdeling en diverse andere persoonskenmerken. Eindresultaat van deze deliverable (kwantitatief onderzoek) is wederom een visuele PowerPoint rapportage inclusief conclusies en advies. In deze rapportage kijken we ook terug naar de resultaten van de eerdere edities van het NSKO.

Om het gezamenlijke initiatief, het NSKO 2021 af te sluiten zal er een middag evenement worden georganiseerd. Ook om hier onderwijsinstellingen met elkaar in gesprek te laten gaan over de resultaten en samen te leren van de resultaten van het onderzoek en best practices.

Deelnemende onderwijsinstellingen ontvangen dus drie deliverables, te weten: rapportage kwalitatief onderzoek, rapportage kwantitatief onderzoek en toegang tot event workshop met alle deelnemende onderwijsinstellingen.

Heeft het uw interesse gewekt?

Wilt u als onderwijsinstelling aansluiten bij de groep deelnemende onderwijsinstellingen en het NSKO 2021? Neem dan gerust contact op met Davy Zwegers (Client Consultant Onderwijs) via d.zwegers@markteffect.nl. U wordt direct meegenomen in alle communicatie met de deelnemende onderwijsinstellingen en tussentijdse resultaten. Ook voor overige vragen kunt u altijd vrijblijvend contact met ons opnemen.

Naar het overzicht

Bekijk ook

Wilt u meer weten? Hier vindt u nog enkele relevante nieuwsartikelen. Zo mist u niks meer van wat speelt in uw branche.

Terug naar het overzicht

Aantal bezitters cryptocurrency in Nederland neemt fors toe

Imagomonitor 2022-2023: onderzoek afgetrapt met grootschalige validatie van meest belangrijke keuzeaspecten voor studiekiezers

Onderwijsinstellingen delen knelpunten over 'De rol van ouders in het studiekeuzeproces van jongeren’

Afmeldersonderzoek: Potentiële studenten die toch niet voor u kozen

<p>Davy <span>Zwegers</span></p>

Davy Zwegers

Client Consultant