Verdiepend onderzoek in 2022 naar diverse en actuele thema's in de onderwijssector 

Waar 2021 een roerig jaar was, is het ook een jaar met veel interessante en waardevolle inzichten geweest. Als bureau is Markteffect dankbaar ook dit jaar de onderwijssector te hebben geholpen met veel verschillende onderzoeken. In 2022 wil Markteffect hier daarom op door pakken. In dit nieuwsbericht staan we daarom stil bij enkele thema's waar in 2022 vervolgonderzoek naar gedaan zal worden en waar Markteffect samen met u de schouders onder wil zetten.

Naar welke thema's willen we als bureau verdiepend onderzoek  uitvoeren?

Leven Lang Ontwikkelen (LLO)

De verandering die onderwijsinstellingen doormaken om zich nog meer als opleider voor professionals (volwassenen) en bedrijven te positioneren, vergt veel aanpassingen op het gebied van onderwijs, maar zeker ook op de ondersteunende activiteiten waaronder marketing en communicatie. Als bureau willen we samen met onderwijsstellingen nog meer leren over de wijze waarop werkende professionals (nog beter) kunnen worden bereikt, geïnspireerd en getriggerd, zodat er ingespeeld kan worden op de behoeften van de doelgroep.

Vragen die bij ons, maar vast ook bij jullie, spelen zijn onder andere hoe professionals naar onderwijsinstellingen kijken, of de doelgroep bekend is met onderwijsinstellingen, het LLO aanbod, flexibilisering (modulair leren, microcredentials, etc.) en ook hoe we professionals kunnen stimuleren om de mogelijkheden ten volste te benutten? Hierbij ook de stimulering vanuit de overheid (STAP, SLIM, etc.) in acht nemend. Tot slot willen we tevens nader onderzoek doen naar hoe onderwijsinstellingen werkgevers kunnen bereiken en een duurzame samenwerking op het gebied  van LLO kunnen opzetten. Deze vraag valt vaak tijdens gesprekken die we als bureau voeren met onderwijsrelaties op mbo, hbo en wo niveau.

Alumni, het sociaal kapitaal van onderwijsinstellingen

Alumni zijn het laaghangend fruit en vormen het sociaal kapitaal van onderwijsinstellingen als het gaat om het nog beter laten sluiten van opleidingen en duurzame instroom voor het LLO-aanbod. Daarnaast bieden alumni de mogelijkheid voor onderwijsinstelling om een vruchtbaar netwerk op- en uit te bouwen en zodoende veel voelsprieten in het (lokale) werkveld te creëren. Zij creëren een brug met het bedrijfsleven, hun netwerk kan een levensader zijn voor stages, gastlessen, werkveldcommissies en verbetering van curricula.

Er zijn vanuit het onderwijs veel ambities om een nadrukkelijkere rol te kunnen spelen voor alumni en een duurzame wederzijdse relatie op te bouwen. We willen daarom ook op dit thema graag doorpakken met het onderwijs en ook deze handschoen samen oppakken.

Doelmatigheid

Het monitoren van de behoeften en ervaringen van alumni in hun carrièrepad levert veel waardevolle inzichten op, dit blijkt uit de onderzoeken van het afgelopen jaar. Door de carrière te monitoren en alumni met een jaarlijkse of tweejaarlijkse frequentie te bevragen, ontstaat inzicht in welke aandachtspunten er liggen en hoe huidige studenten beter kunnen worden voorbereid op hun start op de arbeidsmarkt.

Middels slimme vraagtechnieken, benchmarkvragen en efficiënte deliverables (waaronder dashboards) zijn we ervan overtuigd op het gebied van doelmatigheid nog betere discussies los te kunnen maken. Tevens willen we nog meer gebruik maken van arbeidsmarktdata om conclusies verder te staven en inzicht te geven in de kansen van bepaalde nieuwe- en bestaande opleidingen zoals bijvoorbeeld bij macrodoelmatigheidsonderzoeken.

Wat is de ‘sweet spot’ van websites van onderwijsinstellingen en andere online middelen?

De rol van online middelen verandert snel. Uit het kwalitatieve deel van het NSKO 2021 blijkt onder andere dat studiekiezers de voorkeur hebben voor het inwinnen van informatie over hun vervolgopleiding via zowel online als offline bronnen. Wel zien we dat de voorkeuren hierin per onderwijsniveau verschillen. Het kwantitatief onderzoek van het NSKO 2021 zal nog verder blootleggen wat de rol van online versus offline is tijdens de student journey.

Wat (aankomende) studenten nu precies zoeken op de websites van onderwijsinstellingen blijft een boeiend thema. Ook is het interessant om te kijken naar de bredere online scope, zoals social media, studiekeuzewebsites en andere websites die een bijdrage leveren aan het voorlichten van studiekiezers. Het online gedrag en de behoeften op dit vlak triggeren ons om hier samen met onderwijsrelaties verder over te brainstormen en van waarde te zijn in 2022.

Uiteraard zijn we benieuwd naar uw reactie op deze beschreven thema’s. Feedback en ideeën zijn uiteraard van harte welkom, neem gerust contact met ons op via Davy Zwegers (Client Consultant Onderwijs) of Astrid Meulenmeesters (Team Lead Onderwijs).

Naar het overzicht

Bekijk ook

Wilt u meer weten? Hier vindt u nog enkele relevante nieuwsartikelen. Zo mist u niks meer van wat speelt in uw branche.

Terug naar het overzicht

Imagomonitor 2022-2023: onderzoek afgetrapt met grootschalige validatie van meest belangrijke keuzeaspecten voor studiekiezers

Onderwijsinstellingen delen knelpunten over 'De rol van ouders in het studiekeuzeproces van jongeren’

Afmeldersonderzoek: Potentiële studenten die toch niet voor u kozen

Leven Lang Ontwikkelen Monitor: Professionals hebben een blinde vlek voor reguliere onderwijsaanbieders

<p>Davy <span>Zwegers</span></p>

Davy Zwegers

Client Consultant