Onderzoek vraaggericht
en passend Level Lang Ontwikkelen (LLO) aanbod ontwikkelen

Leven Lang Ontwikkelen is een belangrijk thema binnen het onderwijs. Als expert in het uitvoeren van onderzoek over dit thema, heeft Markeffect op basis van vragen vanuit mbo-, hbo- en wo-onderwijsaanbieders een nieuwe monitor ontwikkeld. Hierin zal grootschalig kwantitatief onderzoek uitgevoerd worden onder Werkend Nederland en Alumni. Een nieuwe monitor voor, maar vooral ook door de onderwijssector. Met deze monitor willen we onderwijsinstellingen ondersteunen om keuzes te maken om vraaggericht en passend LLO aanbod te ontwikkelen.

De Markteffect LLO Monitor is in een sociaal model opgezet (meer deelnemers, meer respondenten) wat betekent dat Markteffect erop mikt om op deze wijze een hoge steekproef van 20.000 respondenten te realiseren. Op deze manier kunnen er diepgaande resultaten gedeeld worden. Daarnaast kunnen onderwijsinstellingen bepalen of zij alumni als doelgroep aan het onderzoek willen toevoegen, om hiermee in kaart te brengen wat hun specifieke behoeften zijn en waar de verschillen liggen op basis van het gebruik van het LLO-aanbod ten opzichte van ‘regulier’ Werkend Nederland in het eigen werkgebied.

De resultaten worden verwerkt in een visueel online dashboard. Iedere deelnemer krijgt een eigen inlog waarin specifieke subdoelgroepen al ‘standaard’ als filters worden weergegeven. Voor de alumni geldt dat deze data alleen voor de eigen onderwijsinstelling inzichtelijk zal zijn. Wel zal de data geanonimiseerd worden, zodat onderwijsinstellingen de resultaten van de alumni doelgroep met elkaar kunnen vergelijken als benchmark. Bijvoorbeeld ‘Welk percentage van de eigen alumni is bekend met het LLO-aanbod en overweegt hier gebruik van te maken?’. Naast beide dashboards ontvangen deelnemers tevens een Management Summary-rapportage met o.a. de ‘staat van LLO in Nederland Funnel’ en de belangrijkste learnings op totaalniveau.

Het onderzoek zal in april 2022 worden gestart waarbij onderwijsinstellingen input kunnen leveren op de vraagstelling. Het veldwerk staat voor eind mei / begin juni op de planning. Medio juli zullen alle resultaten worden verwerkt, waarna de dashboards en overige rapportages medio augustus bij de deelnemers worden aangeleverd.

Wilt u als onderwijsinstelling verder aan de slag met vraaggericht passend LLO aanbod en inzicht in onder andere de volgende vragen?

  • Welke behoeften (specifiek welk type LLO aanbod op thema/vraagstuk niveau) leven er onder specifieke typen professionals? (leeftijd, carrierfase, sector, vakgebied, vooropleiding, regio, etc.);
  • Welke groepen zijn bovengemiddeld geïnteresseerd en of zelfs bezig in hun eigen ontwikkeling?;
  • Welke drijfveren (drivers) en belemmeringen (barriers) leven er en onder wie?;
  • Wat is er nodig om hen in beweging te krijgen?

Doe dan mee aan dit gezamenlijke initiatief. We kijken net als u uit naar waardevolle inzichten en interpretatie van de resultaten. Aanmelden voor deelname is in basis mogelijk tot en met vrijdag 15 april.

Voor meer informatie of uw deelname kunt u vrijblijvend contact opnemen met Davy Zwegers, Client Consultant Onderwijs

Naar het overzicht

Bekijk ook

Wilt u meer weten? Hier vindt u nog enkele relevante nieuwsartikelen. Zo mist u niks meer van wat speelt in uw branche.

Terug naar het overzicht

Imagomonitor 2022-2023: onderzoek afgetrapt met grootschalige validatie van meest belangrijke keuzeaspecten voor studiekiezers

Onderwijsinstellingen delen knelpunten over 'De rol van ouders in het studiekeuzeproces van jongeren’

Afmeldersonderzoek: Potentiële studenten die toch niet voor u kozen

Leven Lang Ontwikkelen Monitor: Professionals hebben een blinde vlek voor reguliere onderwijsaanbieders

<p>Davy <span>Zwegers</span></p>

Davy Zwegers

Client Consultant