Markteffect

Behoefteonderzoek

Nieuw product of dienst in de markt zetten

Dit krijgt u van ons:

 • Offerte binnen 24 uur - Snelle doorlooptijd
 • Vragenlijst op maat en totale ontzorging
 • Onderzoeksspecialist op gebied van Behoefte- en Haalbaarheidsonderzoeken
 • Biedt inzicht in potentieel product/dienst en bijbehorende markt

Behoefteonderzoek is waardevol voor het toetsen van een nieuw product of dienst dat u in de markt wilt gaan zetten. Behoefteonderzoek kan u helpen om inzichten te verschaffen, zekerheid te bieden en/of (mede)financiers te overtuigen van de mogelijkheden en potentie. Daarnaast geeft dit concreet inzicht in de best mogelijke manier van positioneren.

Onderzoek op maat

Behoefteonderzoek is een type onderzoek dat nooit volgens een vaste opzet wordt uitgevoerd. Elk concept, elke markt en elke organisatie is namelijk anders. Daarnaast verschilt het per concept en organisatie welke inzichten reeds beschikbaar zijn en welke inzichten (verder) onderzocht moeten worden. Een behoefteonderzoek zal dan ook altijd op maat worden aangeboden en Markteffect zal met haar expertise samen met u de juiste opzet en inhoud bepalen.

Inzichten dankzij marktonderzoek naar behoefte

Behoefteonderzoek kan inzicht verschaffen op veel verschillende gebieden. Om u een idee te geven van de mogelijkheden van behoefteonderzoek zullen wij enkele veel voorkomende onderwerpen toelichten:

 

 • Concurrentie: welke concurrenten komt u tegen op de markt en wat zijn de sterke en zwakke punten van deze concurrenten?
 • Koop- en beslissingsgedrag: hoe ziet het koop- en beslissingsgedrag van uw doelgroep eruit? Wie neemt de beslissingen en welke motieven worden gebruikt om tot een beslissing te komen?
 • Mediagedrag: Op welke manier is de doelgroep het best te bereiken. En wie is de beslisser die u moet gaan aanspreken?
 • Mate van interesse: is er daadwerkelijk behoefte aan uw product of dienst? Leg uw concept kort uit en peil de mate van interesse/behoefte onder uw doelgroep.
 • Wensen en behoeften: wat zijn de exacte wensen en behoeften van uw doelgroep binnen de markt waarop u zich richt? Voldoet uw product of dienst aan deze wensen en behoeften? Zo niet, welke aanpassingen moeten er plaatsvinden?
 • Prijs: wat is voor de klant een acceptabele prijs voor het product of dienst? Middels de prijsmeter-methodiek van Markteffect kan de prijsrange worden bepaald waarbinnen uw (product)concept de hoogst mogelijke omzet zal behalen.

Behoefteonderzoek geeft inzicht in:

 • De kans van slagen van uw product of dienst;
 • De markt waarbinnen u actief bent;
 • Het koop- en beslissingsgedrag van uw doelgroep;
 • De wensen en behoeften van uw doelgroep.

Methoden behoefteonderzoek

De meest gebruikte methodiek voor een marktonderzoek naar behoefte is online onderzoek onder consumentenpanels. Binnen deze consumentenpanels kan vooraf uw precieze doelgroep geselecteerd worden. Middels online onderzoek verkrijgt u binnen korte tijd en op efficiënte wijze de door u gewenste inzichten. Voor B2B producten of diensten worden vaker telefonisch methoden van veldwerk gebruikt. 

Meer informatie?

Wilt u meer weten over de kosten en mogelijkheden van een onderzoek? U kunt contact opnemen met Edgar de Beule of Boj Nefkens via telefoonnummer .

Edgar de Beule - Consultant

Edgar
de Beule

Consultant
Boj Nefkens - Consultant

Boj
Nefkens

Research Consultant
Welk marktonderzoek heb ik nodig?
Help mij kiezen
Of
Stel Uw Vraag

Heeft u vragen of wenst u meer informatie?

Help mij kiezen of Neem vrijblijvend contact op