Markteffect

Imago-onderzoek

Uw imago als belangrijke factor in het oriëntatieproces

Dit krijgt u van ons:

  • Offerte binnen 24 uur - Snelle doorlooptijd
  • Vragenlijst op maat en totale ontzorging
  • Onderzoeksspecialist op gebied van Imago & Reputatie onderzoek
  • Biedt inzicht in uw imago en kernwaarden

Een goed imago komt te voet en gaat te paard. Een veel gehoord spreekwoord dat aangeeft dat een positieve verandering in imago een langdurig en uitdagend proces is. De rol van het imago is echter essentieel in de oriëntatie- en beslissingsfase van uw potentiële afnemers. Een organisatie met een uitstraling die past bij de wensen van de doelgroep heeft een enorm concurrentievoordeel. Door middel van imago-onderzoek brengt Markteffect in kaart in hoeverre uw imago aansluit op uw gewenste imago en kernwaarden.

Rol van het imago

Indien uw doelgroep bekend is met uw naam wil dat uiteraard nog niet zeggen dat zij producten en/of diensten bij u gaan afnemen. De concurrentie ligt op de loer en uw doelgroep zal een gefundeerde, weloverwogen keuze willen maken. Imago speelt daarin een cruciale rol. Een van de talrijke voorbeelden is een organisatie die door consumenten niet wordt overwogen, omdat zij het imago heeft enorm duur te zijn. Hoewel dit objectief gezien niet zo blijkt te zijn, nemen veel consumenten de organisatie niet verder in overweging.  

Gewenst imago

Om gericht imago-onderzoek uit te voeren, nemen we als uitgangspunt de identiteit (wie zijn we?) en het gewenste imago (wat is het gewenste beeld van de organisatie?). Het gewenste imago kan bestaan uit typeringen waarin de organisatie wil uitblinken, zogenaamde imagowaarden. Een organisatie die zich wil profileren als innovatief kan hiermee toetsen in hoeverre de doelgroep dit erkent. 

Imagomatrix

Markteffect geeft tijdens de rapportage van de resultaten uw imago op een visuele wijze weer. Dit doet Markteffect onder andere door middel van de imagomatrix. Met de imagomatrix zal worden weergegeven:

  • In hoeverre de doelgroep een beeld heeft van het aspect;
  • In hoeverre de doelgroep het aspect passend vindt bij de organisatie.

De aspecten die relatief hoog scoren op beide waarden zorgen voor het onderscheidend vermogen van de organisatie. Indien een aspect lager scoort, dient er gewerkt te worden met het uitdragen en/of de passendheid van het aspect. 

Conversieratio

Een belangrijke graadmeter voor het succes van organisaties is de conversieratio. Markteffect brengt door middel van een geijkte methode in kaart welk percentage van de doelgroep uw producten en/of diensten kent en overweegt en welk percentage er een voorkeur voor heeft. Uw doelgroep komt namelijk niet alleen met de communicatie van uw organisatie, maar ook die van uw concurrenten in aanraking. Door inzicht te verkrijgen in de graadmeters die daadwerkelijk van belang zijn, kunt u een strategie bepalen die leidt tot een hogere conversieratio.

Naamsbekendheid

Gezien de raakvlakken wordt imago-onderzoek vaak gecombineerd met een naamsbekendheidonderzoek.

Methoden imago-onderzoek

Afhankelijk van uw doelgroep bepalen we samen op welke manier Markteffect het onderzoek zal uitvoeren. De methode van veldwerk kan bij elk onderzoek verschillen. Dat is met name afhankelijk van uw doelgroep. Consumentenonderzoek voeren we voornamelijk uit door middel van online veldwerk en ons eigen onderzoekspanel. Indien uw doelgroep bestaat uit zakelijke beslissers, dan zal het veldwerk veelal telefonisch of via onze doelgroeppanels plaatsvinden. Immers, het is voor een zuivere meting van essentieel belang dat we de juiste doelgroep ondervragen. Bij telefonisch en online veldwerk kunnen wij deze garantie geven.

Voor wie?

Markteffect voert imago-onderzoeken uit voor zowel consumentenorganisaties als bedrijven die business-to-business opereren. In onderstaande artikelen leest u hoe opdrachtgevers van Markteffect vooruit komen door ons imago-onderzoek:

Kunnen wij u ergens mee helpen?

Voor meer informatie over imago-onderzoek, de werkwijze van Markteffect of overige vragen, kunt u telefonisch contact opnemen via , een e-mail sturen naar vraag@markteffect.nl of een bericht achterlaten via het contactformulier.

 

Edgar de Beule - Consultant

Edgar
de Beule

Consultant
Niels Nieuwlaat - Onderzoeksspecialist

Niels
Nieuwlaat

Onderzoeksspecialist
Welk marktonderzoek heb ik nodig?
Help mij kiezen
Of
Stel Uw Vraag

Wilt u een Imago onderzoek laten uitvoeren?

Help mij kiezen of Neem contact op