Markteffect

Marktonderzoek uitbesteden

Marktonderzoek uitbesteden of zelf doen?

Door de digitalisering van marktonderzoek is het zelf doen van marktonderzoek steeds makkelijker geworden. Elke organisatie kan tegenwoordig zelf marktonderzoek doen. Voordat u beslist om een onderzoek zelf te doen, is het goed om stil te staan bij de voor- en nadelen van beide opties

Uitvoeren van marktonderzoek is een vak. Een vak waar veel zaken bij komen kijken. Door inzichtelijk te maken welke zaken dit zijn, moet het mogelijk zijn een weloverwogen beslissing te maken of uitbesteden of (deels) zelf uitvoeren gewenst is.

Bepalen onderzoeksvraag en formuleren onderzoeksvragen

U heeft als opdrachtgever een goed beeld van de onderzoeksvraag. De taak van Markteffect is om hier samen met u kritisch naar te kijken en op basis daarvan onderzoeksvragen te formuleren. Onderzoeksvragen dienen valide te zijn. Dat wil zeggen dat de uitkomst van het onderzoek uiteindelijk ook antwoord dient te geven op uw totale onderzoeksvraag. Daarnaast dienen vragen onderzoekstechnisch in orde te zijn. Sturende vragen, verkeerde antwoordschalen en volgorde van vragen et cetera kunnen zorgen voor resultaten die niet bruikbaar zijn met het gevolg dat u beslissingen neemt op basis van niet betrouwbare resultaten. Daarnaast komt u onprofessioneel over richting uw klanten, medewerkers of doelgroep. 

Programmeren en software

Er zijn tegenwoordig online tools beschikbaar waarmee u zelf onderzoek kan doen. Deze tools worden veelal gebruikt door studenten en afstudeerders en bieden een smal scala aan mogelijkheden aan. Professionele onderzoekssoftware zorgt ervoor dat alles mogelijk is qua vormgeving, complexe routing in vragenlijsten en het automatisch reminden van non-response respondenten. 

Respondentenselectie en uitvoering onderzoek

Eén van de kritische succesfactoren bij onderzoek is het bereiken van de juiste respondenten. Als u een naamsbekendheidonderzoek uit wil voeren, dienen deze vragen gesteld te worden aan de juiste contactpersonen binnen de juiste bedrijven. Door middel van de juiste onderzoekspanels of telefonisch veldwerk kan een onderzoeksbureau u helpen deze doelgroep te bereiken. Een onderzoek onder een onjuiste doelgroep heeft geen waarde. 

Analyse en rapportage

Het analyseren van de onderzoeksresultaten is een specifiek proces. De data dienen gecontroleerd te worden op kwaliteit, de open antwoorden zullen gecodeerd moeten worden en significanties worden getoetst. Indien er binnen uw organisatie iemand is met een gedegen achtergrond in onderzoek is het een mogelijkheid dit deel niet uit te besteden. Wij adviseren dit alleen te doen indien de organisatie de kennis bezit om gedegen analyses te doen (expert niveau in bijvoorbeeld SPSS). 

Voordelen marktonderzoek uitbesteden

  • U houdt de focus op uw eigen core business;
  • U heeft gegarandeerd kwaliteit door het inschakelen van professionals;
  • U laat richting klanten zien te investeren in verbetering (be good and tell it);
  • De snelheid van het onderzoekstraject.

Nadelen marktonderzoek uitbesteden

  • Uitbesteden kost u geld als investering.

In de visie van Markteffect is een onderzoekstraject een combinatie tussen de onderzoeksexpertise van Markteffect gecombineerd met de specifieke expertise van de organisatie. Alleen door deze expertises te koppelen kunnen we het beste resultaat bereiken.

Het advies is om in eerste instantie te bepalen hoe belangrijk de inzichten voor u zijn om vervolgens te bepalen of u het onderzoek zelf uitvoert of uitbesteedt aan een professioneel bureau. Wij helpen u hierbij graag en hebben de tips voor het selecteren van een onderzoeksbureau op een rij gezet. 

Kunnen wij u ergens mee helpen?

Voor meer informatie over het uitbesteden van marktonderzoek, de werkwijze van Markteffect of overige vragen, kunt u telefonisch contact opnemen via , een e-mail sturen naar vraag@markteffect.nl of een bericht achterlaten via het contactformulier.

 

 

Heeft u vragen of wenst u meer informatie?

Help mij kiezen of Neem vrijblijvend contact op