Markteffect

Werkwijze Markteffect

Omdat de juiste werkwijze noodzakelijk is voor effectief onderzoek

Onderzoek is een vak. Vaak heerst de gedachte dat onderzoekers vooral goed moeten zijn in statistiek. Statistiek is een van de onderdelen van onderzoek, maar van minimaal gelijk belang is het stellen van de juiste vragen en de toetsing of deze vragen antwoord geven op wat u nu echt wil weten. Om dit te bereiken gebruikt Markteffect een gedegen en bewezen werkwijze. In deze werkwijze staat samenwerking met de klant centraal.

Voortraject

In het voortraject zal een van onze consultants bij u langskomen om samen met u te bekijken wat uw onderzoeksbehoefte is en met name: wat u met de resultaten wil bereiken. Vervolgens ontvangt u een onderzoeksvoorstel waarin methodiek, planning en kosten staan beschreven. Tevens staan hierin de outlines van het onderzoek. De exacte inhoud van het onderzoek zal echter in de opstartfase uitgewerkt worden. 

Opstartfase

De opstartfase begint met de kick-off meeting. Dit is een van de belangrijkste momenten van het hele onderzoek. Hier gaan de consultant, de onderzoeksspecialist en alle betrokkenen vanuit de klant diep op de achtergrond, inhoud en doelen van het onderzoek in. Tevens bespreken we hier de planning, rapportagewensen en overige praktische zaken. Na deze meeting is de onderzoeksspecialist (tevens projectleider) uw rechtstreekste aanspreekpunt. Dit is ook het moment dat er een concept vragenlijst zal worden gemaakt. Dit is het belangrijkste onderdeel in het onderzoeksproces. De kwaliteit van de vragenlijst bepaalt uiteindelijk de bruikbaarheid van het onderzoek. Het is dus van groot belang dat bij deze stap als een samenwerking tussen Markteffect en klant zal worden gewerkt. Het onderzoek zal niet van start gaan voordat de vragenlijst volledig valide, betrouwbaar en naar wens is.

Veldwerkfase

Indien van toepassing zal de vragenlijst worden geprogrammeerd in de onderzoekssoftware zodat deze geschikt is voor online/offline afname. Na een uitgebreide test zal het onderzoek starten. De onderzoeksspecialist zal u gedurende het traject op de hoogte houden van hoe de respons verloopt en eventueel ook tussentijdse resultaten met u delen. 

Rapportagefase

Nadat de dataverzameling compleet is zal Markteffect een responscontrole uitvoeren. Zo zullen we respondenten die de vragenlijst onrealistisch snel hebben ingevuld filteren uit de dataset. Tevens zullen we open antwoorden hercoderen zodat deze geanalyseerd kunnen worden. Hierna zal er contact zijn om de eerste resultaten te bespreken. Vervolgens gaat het projectteam aan de slag met de statistische analyses en de rapportage.

Terugkoppelfase

Markteffect zal de resultaten aan u terugkoppelen door middel van een presentatie. Op deze manier kan er een goede interpretatie aan de resultaten gegeven worden en kunnen vragen worden beantwoord. Indien er additionele analyses voortkomen uit deze fase zal Markteffect deze uitvoeren. 

Onderstaand is het onderzoekssproces schematisch weergegeven. 

Vragen over onze werkwijze? 

Voor meer informatie over de werkwijze van Markteffect of overige vragen, kunt u telefonisch contact opnemen via , een e-mail sturen naar vraag@markteffect.nl of een bericht achterlaten via het contactformulier.

 

Werkproces

Edgar de Beule - Consultant

Edgar
de Beule

Consultant
Boj Nefkens - Consultant

Boj
Nefkens

Research Consultant
Welk marktonderzoek heb ik nodig?
Help mij kiezen
Of
Stel Uw Vraag

Heeft u vragen of wenst u meer informatie?

Help mij kiezen of Neem vrijblijvend contact op