Markteffect

Doelgroeppanels

Voor elke doelgroep een oplossing

Dit krijgt u van ons:

  • Kwaliteitsborging met behulp van ISO certificaat 26362
  • Consumenten panel met meer dan 255.000 Nederlandse consumenten
  • Jongerenpanel met meer dan 120.000 respondenten
  • Kwalitatief onderzoekspanel met meer dan 4.000 respondenten

Om online onderzoek optimaal te gebruiken, is het belangrijk om uw doelgroep te kunnen bereiken. Naast het consumentenpanel gebruikt Markteffect nog een aantal andere panels. Op deze pagina vindt u meer informatie over de verschillende panels.

Door middel van doelgroeppanels kan Markteffect de dataverzameling verzorgen voor uw klanttevredenheids-, naamsbekendheid-, imago-, campagne- of overig onderzoek.

Doelgroeppanels worden ingezet bij kwantitatief onderzoek.

Kwaliteitsborging

Aan alle panels is het ISO certificaat 26362 toegekend. Dit certificaat bevestigt onder meer dat leden tenminste 1x per jaar meedoen aan een onderzoek, het profiel van de leden minimaal 1x per jaar wordt bijgewerkt/bevestigd en dat leden op de juiste manier geworven worden.

Consumentenpanel

In het consumentenpanel bevinden zich ongeveer 255.000 Nederlandse consumenten verdeeld over heel Nederland. Dit zijn panelleden tussen de 23 en 96 jaar. Het oudste panellid is op dit moment 95 jaar. Van de panelleden in het consumentenpanel zijn verschillende vaste achtergrondkenmerken bekend. Dit zijn geslacht, leeftijd, hoogst afgeronde opleiding, postcode en nationaliteit.
 

Naast deze standaard kenmerken zijn er nog verschillende andere achtergrondkenmerken waar op voorgeselecteerd kan worden, maar deze gegevens zijn niet bij iedereen bekend. Dit zijn gezinssamenstelling, inkomensgroep, aanwezigheid huisdieren in huishouden, type woning, soort woning, hobby’s, vrije tijd, geloofsovertuiging, type verzekeringen en vakantieplannen.

Jongerenpanel

Het jongerenpanel van Markteffect bestaat uit ongeveer 120.000 panelleden tussen de 12 en de 25 jaar. Er wordt geen marktonderzoek uitgevoerd onder panelleden jonger dan 12 jaar. Indien een klant op zoek is naar de mening van kinderen jonger dan 12 jaar, dan benaderen wij hun ouders.
 

Het merendeel van het jongerenpanel is tussen de 14 en 23 jaar. Van deze jongeren zijn verschillende specifieke achtergrondkenmerken bekend. Dit zijn onder andere huidige opleiding, profiel (indien havo/ vwo) en studierichting (indien mbo/ hbo/ wo). 

Kwalitatief onderzoekspanel

Het kwalitatief onderzoekspanel bestaat uit ruim 4.000 respondenten. Deze panelleden hebben aangegeven vaker deel te willen nemen aan een kwalitatief onderzoek, waar vaak een (financiële) vergoeding tegenover staat. Niet iedereen kan deelnemen aan een kwalitatief onderzoek. De panelleden worden hiervoor zorgvuldig geselecteerd. Met alle leden in dit panel is zowel telefonisch contact als e-mailcontact geweest om de kwaliteit te controleren en waarborgen. Voor een kwalitatief onderzoek worden panelleden uitgenodigd middels een screeningsvragenlijst, waarin wordt gecheckt of zij voldoen aan de gestelde criteria voor het onderzoek. Indien zij de screeningsvragenlijst afgerond hebben, wordt telefonisch contact opgenomen met de respondent om een afspraak in te plannen. Daarna ontvangt de respondent een bevestiging per e-mail. Een dag voor het onderzoek wordt de respondent nogmaals per SMS herinnerd aan de afspraak.

Internationale onderzoekspanels

Voor buitenlandse consumenten werkt Markteffect samen met een internationaal panelnetwerk. In België bestaat het netwerk uit ongeveer 50.000 consumenten en in Frankrijk uit 150.000 consumenten. Markteffect heeft toegang tot panels over de hele wereld. Hierdoor zijn onderzoeken internationaal mogelijk. 

Makkelijk en snel

Doordat Markteffect in veel gevallen kan voorselecteren op demografische achtergrondkenmerken, worden panelleden enkel uitgenodigd voor onderzoeken die voor hen relevant zijn. De panelleden blijven op deze manier gemotiveerd. Dit zorgt voor een hogere kwaliteit van de respons.

Privacy

Alle leden in de panels van Markteffect worden volledig anoniem benaderd. Contactgegevens zullen nimmer worden doorgespeeld aan derden zonder expliciete toestemming van het panellid. Onderzoeksresultaten worden dan ook niet gekoppeld aan de contactgegevens van de respondent.

Voor wie?

Afhankelijk van uw onderzoeksvraag adviseren wij u welke methode het meest passend is bij uw onderzoeksvraag.

Kunnen wij u ergens mee helpen?

Voor meer informatie over onze panels, de werkwijze van Markteffect of overige vragen, kunt u telefonisch contact opnemen via , een e-mail sturen naar vraag@markteffect.nl of een bericht achterlaten via het contactformulier.

Heeft u vragen of wenst u meer informatie?

Help mij kiezen of Neem vrijblijvend contact op