Expert in marktonderzoek voor de consumentenmarkt (B2C)

Om je te kunnen onderscheiden van andere merken, producten of diensten is het essentieel om als organisatie je doelgroep te begrijpen. Uiteindelijk is iedereen een consument, de kans is dan ook groot dat u zich met uw organisatie op consumenten richt. Echter is iedere consument anders en heeft iedere consument andere wensen en behoeften. Daarom zal de strategie van de ene organisatie afwijken van de strategie van een andere organisatie, terwijl ze beiden ‘de consument’ willen bereiken. Met behulp van een consumentenonderzoek krijgt u inzicht in wie uw doelgroep precies is, waar deze zich bevindt en op welke manier deze het beste benaderd kan worden.

Markteffect is expert in het uitvoeren van consumentenonderzoek. Van grote brand trackers met duizenden respondenten tot kleine flitsonderzoeken om ‘even de thermometer in de markt te stoppen’. Markteffect weet hoe onderzoek onder consumenten uitgevoerd dient te worden. We gaan graag met u in gesprek over de juiste oplossing voor uw onderzoeksvraag.

Wij werken met

Marktonderzoek voor de consumentenmarkt

Bij consumentenonderzoek is het van essentieel belang dat de onderzoeksdoelgroep (steekproef) een juiste afspiegeling is van uw doelgroep. Het gaat namelijk om relevante inzichten onder de doelgroep die voor u van belang zijn, niet om inzichten onder een willekeurige groep consumenten. Markteffect zorgt ervoor dat de juiste doelgroepen en segmenten geselecteerd worden voor uw onderzoek, zodat we kunnen spreken van betrouwbare en representatieve resultaten.

Consumentenonderzoek biedt inzicht in hoe uw doelgroep kijkt naar uw merk of uw product. Of het nu gaat over een product dat voor alle Nederlanders relevant is, of slechts voor een zeer specifiek afgebakende doelgroep. Met behulp van het Consumentenpanel van Markteffect kunnen op voorhand selecties gemaakt worden en kunnen meestal ook de meest complexe doelgroepen onderzocht worden. Omdat alle benodigde faciliteiten bij Markteffect in eigen huis voorhanden zijn, kan elke onderzoeksvraag snel worden ondersteund.

pijlen-svg-2

Markteffect kent de markt, de doelgroepen en het speelveld

doelgroep-3

Beschikking over een eigen consumentenpanel

checklist

Veel mogelijkheden tot maatwerk

Een aantal van onze consumentenonderzoeken

Naamsbekendheid- & Imago-onderzoeken:

Om inzicht te krijgen in de bekendheid van uw merk of product en de manier waarop de doelgroep naar uw product kijkt, voeren we voor diverse aanbieders in deze markt naamsbekendheids- en imago-onderzoeken uit. Door deze onderzoeken komt u erachter hoe u presteert ten opzichte van uw concurrenten en krijgt u tevens inzicht in uw concurrentiepositie. Meer weten over een naamsbekendheid- of imago-onderzoek?

NaamsbekendheidonderzoekImago-onderzoek

Campagne onderzoeken:

Om inzicht te krijgen in de effecten van een (above the line) marketing campagne, kunt u een campagne effectmeting uit laten voeren. Met behulp van onze meetmethodieken kunnen we enerzijds het bereik en het effect van de campagne inzichtelijk maken, maar u anderzijds ook adviseren bij de inzet van media voor de volgende metingen. Een mooie tv- of radiospot is natuurlijk leuk, maar niet als deze niet op de juiste manier uitgeserveerd wordt en niet de juiste doelgroepen bereikt. Meer informatie over campagne effectmetingen?

Campagne effectmeting

Behoefte- & Doelgroeponderzoek:

Staat u op het punt om een nieuw product te ontwikkelen of in de markt te zetten? Wilt u toetsen of een bestaand product aan de wensen en behoeften van uw doelgroep voldoet, of wilt u juist weten wíe uw doelgroep is en hoe deze het best bereikbaar is? Dan kunnen wij u helpen door middel van een behoefte- & doelgroeponderzoek, dat zowel voor B2B als B2C kan worden uitgevoerd. Meer weten over een behoefte- of doelgroeponderzoek?

Behoefteonderzoek Doelgroeponderzoek

Positioneringsonderzoek:

Een positioneringsonderzoek is een gedetailleerdere variant van het naamsbekendheid- & imago onderzoek. Er wordt  namelijk dieper ingegaan op de concurrentie. Het positioneringsonderzoek geeft u handvatten om uw positie in deze markt (beter) te kunnen claimen. Hoe scoort u bijvoorbeeld op de belangrijkste KPI’s ten opzichte van uw belangrijkste concurrenten? Meer informatie over het positioneringsonderzoek?

Positioneringsonderzoek

Content- & PR onderzoek:

Heeft u de ambitie om het nieuws te halen of om content te creëren om uw thought leadership positie kracht bij te zetten? Dan is het prettig als u artikelen en content kunt ontwikkelen op basis van feiten. Feiten die rechtstreeks van uw doelgroep of van ‘de Nederlander’ afkomen, maar wel gebaseerd zijn op representativiteit en betrouwbaarheid.

Vergelijkbare cases

Om een goed beeld te geven hoe marktonderzoek in de praktijk werkt en wat het u onderaan de streep oplevert, hebben wij enkele mooie cases voor u uitgewerkt. Het kan natuurlijk voorkomen dat u sommige vraagstukken herkent, omdat u deze bijvoorbeeld binnen uw eigen organisatie ook bent tegengekomen.

Productconcepttest: 
Kalfire E-one elektrische haard

Behoefteonderzoek:
BeefyGreen

Naamsbekendheid- & imago-onderzoek:
Copar-Italiano

<p>Hans <span>de Jong</span></p>

Hans de Jong

Client Consultant

Consumentenonderzoek (B2C): Bereken de prijs voor uw onderzoek.