Expert in marktonderzoek in de retail branche

De retail is onderhevig aan vele veranderingen. Het begrijpen van consumentengedrag is essentieel om vooruit te kunnen regeren. De transitie naar online winkelen, het middensegment dat het moeilijk heeft, de opkomende market places en consumenten die hun producten zelf in China bestellen hebben veel invloed op de retail branche.

Markteffect helpt organisaties bij het inzichtelijk maken en begrijpen van consumentengedrag en is expert in het uitvoeren van onderzoek in de retail. Want hoe ziet de customer journey eruit van consumenten die op zoek gaan naar een plek waar ze uw product kunnen kopen? Bent u een retailer en bent u benieuwd waarom consumenten niet voor ú, maar voor een concurrent kiezen? Of bent u juist benieuwd naar uw positionering (naamsbekendheid, imago & concurrentiepositie) of naar wie nu eigenlijk uw meest interessante doelgroepen & segmenten zijn? We helpen u graag op weg en gaan graag met u in gesprek over de juiste oplossing voor uw onderzoeksvraag.

Wij werken met

Marktonderzoek voor de retail branche

Om onderzoek te doen in de retail, is het allereerst belangrijk dat er dezelfde taal gesproken wordt en daarbij de meest recente ontwikkelingen bekend zijn bij de onderzoekers. Daarom heeft Markteffect voor retail een vast kernteam dat de onderzoeken in deze branche uitvoert. De kennis die zij in het ene onderzoek opdoen, nemen zij mee naar andere onderzoeken. Daarbij is het ook belangrijk dat er een goede informatie uitwisseling is tussen de markt en marktonderzoeksbureau. Het komt daarom geregeld voor dat er consultaties worden gedaan in de markt om te peilen of de vragenlijst of het interviewscript de juiste snaar raken. Op deze manier kunnen we bij Markteffect de borgen dat de kwaliteit aan de voorkant zorgt voor de gewenste kwaliteit aan de achterkant.

In de retail worden zowel kwalitatieve als kwantitatieve onderzoeken uitgevoerd. Kwalitatieve onderzoeken hebben in dit geval als doel om drivers & barriers van consumenten te achterhalen. Wáárom maken zij bepaalde keuzes en wat vinden ze nu echt belangrijk? Ook kan het hierbij gaan om mystery shopping, waarbij onderzoekers van Markteffect winkels bezoeken en opdrachten uitvoeren om te achterhalen of de kwaliteit en service op het juiste niveau is. In kwantitatief onderzoek wordt juist de bevestiging gezocht en is het doel om representatieve uitspraken te doen over de gehele populatie.

pijlen-svg-2

Markteffect kent de markt, de doelgroepen en het speelveld

markt

Onderzoeksteam van specialisten in retail

checklist

Veel mogelijkheden tot maatwerk

Een aantal van onze retail onderzoeken

Customer journey onderzoek:

Hoe ziet de customer journey er uit van de producten in uw product categorie? Hoe oriënteert men zich en welke bronnen gebruiken ze daarbij? Wat zijn de belangrijkste touchpoints in het oriëntatieproces en wat zijn (doorslaggevende) factoren bij het maken van een keuze? En wat zijn de belangrijkste drivers & barriers? Dit soort vragen stellen wij bij het uitvoeren van een customer journey onderzoek, waarmee we nauwkeurig de weg in kaart brengen die een (potentiële) klant aflegt wanneer hij zich oriënteert op de producten in uw categorie. Meer weten over het customer journey onderzoek?

Customer journey onderzoek

Naamsbekendheid- & Imago-onderzoek:

Om inzicht te krijgen in de bekendheid van uw merk of product, en de manier waarop de doelgroep naar uw product kijkt, voeren we voor diverse aanbieders in deze markt naamsbekendheids- en imago-onderzoeken uit. Door deze onderzoeken komt u erachter hoe u presteert ten opzichte van uw concurrenten en krijgt u tevens inzicht in uw concurrentiepositie. Meer weten over een naamsbekendheid- of imago-onderzoek? Meer weten over een naamsbekendheid- of imago-onderzoek?

Naamsbekendheidonderzoek Imago-onderzoek

Campagne effectmeting:

Om inzicht te krijgen in de effecten van een (above the line) marketing campagne, kunt u een campagne effectmeting uit laten voeren. Met behulp van onze meetmethodieken kunnen we enerzijds het bereik en het effect van de campagne inzichtelijk maken, maar u anderzijds ook adviseren bij de inzet van media voor de volgende metingen. Een mooie tv- of radiospot is natuurlijk leuk, maar niet als deze niet op de juiste manier uitgeserveerd wordt en niet de juiste doelgroepen bereikt. Meer informatie over campagne effectmetingen?

Campagne effectmeting

Behoefte- & Doelgroeponderzoek:

Staat u op het punt om een nieuw product te ontwikkelen of in de markt te zetten? Wilt u toetsen of een bestaand product aan de wensen en behoeften van uw doelgroep voldoet, of wilt u juist weten wíe uw doelgroep is en hoe deze het best bereikbaar is? Dan kunnen wij u helpen door middel van een behoefte- & doelgroeponderzoek, dat zowel voor B2B als B2C kan worden uitgevoerd. Het ene softwareproduct is immers specifiek bedoeld voor consumenten, terwijl het andere product bijvoorbeeld specifiek ontwikkeld is voor MKB organisaties. Meer weten over een behoefte- of doelgroeponderzoek?

Behoefteonderzoek Doelgroeponderzoek

Positioneringsonderzoek:

Een positioneringsonderzoek is een uitgebreide variant van het naamsbekendheid- & imago-onderzoek. Er wordt namelijk dieper ingegaan op de concurrentie. Het positioneringsonderzoek geeft u handvatten om uw positie in deze markt (beter) te kunnen claimen. Hoe scoort u bijvoorbeeld op de belangrijkste KPI’s ten opzichte van uw belangrijkste concurrenten? Meer informatie over het positioneringsonderzoek?

Positioneringsonderzoek

Vergelijkbare cases

Om een goed beeld te geven hoe marktonderzoek in de praktijk werkt en wat het u onderaan de streep oplevert, hebben wij enkele mooie cases voor u uitgewerkt. Het kan natuurlijk voorkomen dat u sommige vraagstukken herkent, omdat u deze bijvoorbeeld binnen uw eigen organisatie ook bent tegengekomen.

Klanttevredenheidsonderzoek: Nettorama

Smaaktest: Bavaria 0.0%

Naamsbekendheid- & imago-onderzoek:
Copar-Italiano

Usage & Attitude onderzoek:
Jos Poell

<p>Michael <span>Petit</span></p>

Michael Petit

Manager Marketing & Client Consultant

Retail: Bereken de prijs voor uw onderzoek.