Expert in marktonderzoek in de industrie en productie branche

De technologische ontwikkelingen en nieuwe uitvindingen stapelen elkaar op en organisaties bedenken steeds weer nieuwe initiatieven en producten. Organisaties die actief zijn in de industrie en productie hebben in de meeste gevallen hele specifieke producten, waar ook weer specifieke kennis bij komt kijken. Markteffect heeft al voor diverse industrie en productie organisaties onafhankelijke marktonderzoeken uitgevoerd.

Omdat de materie in deze sector over het algemeen vrij complex is, is het van belang dat er gezamenlijk gezorgd wordt voor een goede basis waarop het onderzoek uitgevoerd wordt. Dat begint bij een goede briefing, maar uiteraard ook een begrijpelijke vragenlijst en (indien nodig) een goed CRM bestand. In veel gevallen vindt er in deze sector ook (aanvullend) kwalitatief onderzoek plaats, bijvoorbeeld in de vorm van (digitale) groepsdiscussies. Op deze manier is het mogelijk om met stakeholders de diepte in te gaan en echt door te vragen over specifieke onderwerpen. We denken graag met u mee over uw onderzoeksvraag.

Wij werken met

Marktonderzoek voor de industrie en productie branche

Waar een consumentenonderzoek over alledaagse onderwerpen zoals bijvoorbeeld schoenen vrij gemakkelijk kan worden ingericht, is een onderzoek dat gaat over de customer journey van bijvoorbeeld verpakkingsmachines weer erg complex. Het is daarom van belang dat de onderzoekers die het onderzoek uit gaan voeren, begrijpen voor welke uitdagingen uw organisatie staat. Wat zijn bijvoorbeeld de kansen en bedreigingen in uw markt en wat zijn uw eigen sterke en verbeterpunten?

Een goede kennismaking tussen uw organisatie en Markteffect en het inhoudelijk doorspreken van de producten die geleverd worden, vinden wij dan ook essentieel om een goed onderzoek uit te kunnen voeren. Want als wij de materie niet goed begrijpen, hoe kunnen we dan inhoudelijk een goed gesprek voeren met uw prospects, klanten of andere stakeholders? De specialisten van Markteffect doen hun huiswerk en bereiden zich zo goed mogelijk voor op de relevante materie. In samenspraak met u wordt er vervolgens alles aan gedaan om uw organisatie en markt zo goed mogelijk te begrijpen. Dat kan zijn door bureaupresentaties of een rondleiding in de productielocatie.

De klanten, afnemers en stakeholders van grote industriële organisaties zijn vaak wereldwijd vertegenwoordigd en dienen dan ook in meerdere talen benaderd te worden, liefst vanuit de moedertaal. Markteffect kan het onderzoek dusdanig organiseren, dat alle respondenten in hun eigen taal deel kunnen nemen aan het onderzoek. Bij kwantitatief onderzoek betekent dit dat een online vragenlijst in meerdere talen geprogrammeerd wordt. Bij kwalitatief onderzoek betekent dit dat interviews worden afgenomen in diverse talen.

pijlen-svg-2

Markteffect kent de markt, de doelgroepen en het speelveld

wereldbol

Mogelijkheid om iedere respondent in eigen moedertaal te bevragen

checklist

Veel mogelijkheden tot maatwerk

Een aantal van onze onderzoeken in de industrie en productie

Klanttevredenheidsonderzoek:

Hoe tevreden zijn uw klanten over uw product, of over de samenwerking met uw organisatie? Om inzicht te krijgen in de positieve én verbeterpunten, is het verstandig om minimaal een keer per twee jaar een klanttevredenheidsonderzoek uit te voeren. Het laten uitvoeren van dit onderzoek door een onafhankelijke organisatie biedt die extra diepgang, die ervoor zorgt dat u inzicht krijgt in de knoppen waaraan u dient te draaien om de tevredenheid en loyaliteit van uw klanten op niveau te houden, of zelfs te laten stijgen. Meer informatie over een klanttevredenheidsonderzoek?

Klanttevredenheidsonderzoek

Naamsbekendheid- & Imago-onderzoek:

Om inzicht te krijgen in de bekendheid van uw merk of product, en de manier waarop de doelgroep naar uw product kijkt, voeren we voor diverse aanbieders in deze markt naamsbekendheids- en imago-onderzoeken uit. Door deze onderzoeken komt u erachter hoe u presteert ten opzichte van uw concurrenten en krijgt u tevens inzicht in uw concurrentiepositie. Meer weten over een naamsbekendheid- of imago-onderzoek? Meer weten over een naamsbekendheid- of imago-onderzoek?

Naamsbekendheidonderzoek Imago-onderzoek

Onderzoek naar (potentiële) medewerkers:

Zeker voor specifieke (technische) doelgroepen kan het een behoorlijke uitdaging zijn om het juiste personeel te vinden. Immers ligt de concurrentie op de loer, zijn (met name) jongere medewerkers sneller bereid om over te stappen naar andere werkgevers en is er een schaarste aan goed geschoold technisch personeel. Hoe kunt u als werkgever dan toch opvallen tussen alle concurrenten? En hoe zorgt u ervoor dat huidige medewerkers betrokken, loyaal en tevreden blijven? Want het werven en zoeken van nieuwe medewerkers is tijdrovend en kostenintensief, dus is het des te belangrijker dat het huidige personeel binnenboord blijft. Meer informatie over het medewerkerstevredenheidonderzoek?

Medewerkerstevredenheidonderzoek

Customer journey onderzoek:

Hoe ziet de customer journey er uit van de producten in uw product categorie? Hoe oriënteert men zich en welke bronnen gebruiken ze daarbij? Wat zijn de belangrijkste touchpoints in het oriëntatieproces en wat zijn (doorslaggevende) factoren bij het maken van een keuze? En wat zijn de belangrijkste drivers & barriers? Dit soort vragen stellen wij bij het uitvoeren van een customer journey onderzoek, waarmee we nauwkeurig de weg in kaart brengen die een (potentiële) klant aflegt wanneer hij zich oriënteert op de producten in uw categorie. Meer weten over het customer journey onderzoek?

Customer journey onderzoek

Behoefte- & Doelgroep onderzoek:

Staat u op het punt om een nieuw product te ontwikkelen of in de markt te zetten? Wilt u toetsen of een bestaand product aan de wensen en behoeften van uw doelgroep voldoet, of wilt u juist weten wíe uw doelgroep is en hoe deze het best bereikbaar is? Dan kunnen wij u helpen door middel van een behoefte- & doelgroeponderzoek, dat zowel voor B2B als B2C kan worden uitgevoerd. Het ene softwareproduct is immers specifiek bedoeld voor consumenten, terwijl het andere product bijvoorbeeld specifiek ontwikkeld is voor MKB organisaties. Meer weten over een behoefte- of doelgroeponderzoek?

Behoefteonderzoek Doelgroeponderzoek

Vergelijkbare cases

Om een goed beeld te geven hoe marktonderzoek in de praktijk werkt en wat het u onderaan de streep oplevert, hebben wij enkele mooie cases voor u uitgewerkt. Het kan natuurlijk voorkomen dat u sommige vraagstukken herkent, omdat u deze bijvoorbeeld binnen uw eigen organisatie ook bent tegengekomen.

Productconcepttest: 
Kalfire E-one elektrische haard

Naamsbekendheid- & imago-onderzoek: 
Groningen Airport Eelde

Deskresearch, Kwalitatief- & Kwantitatief onderzoek:
Van Hall Larenstein

Bezoekersonderzoek:
Eindhoven Airport

<p>Bas <span>de Vries</span></p>

Bas de Vries

Client Consultant

Industrie & Productie: Bereken de prijs voor uw onderzoek.