Wat levert adverteren in een podcast op voor een merk? Podcast Brand Lift Study

De podcastmarkt in Nederland groeit al jaren hard. Het aantal luisteraars is verdubbeld van zo’n 25% in 2019 naar bijna 50% in 2023. Daarmee wordt de podcast ook steeds populairder voor adverteerders. De vraag die daardoor steeds vaker beantwoord dient te worden; 'Wat levert adverteren in een podcast nu eigenlijk op voor een merk?'. Om inzicht te verkrijgen in de impact van podcasts als marketingmiddel en het succes van adverteren in een podcast te meten heeft Markteffect de Podcast Brand Lift Study ontwikkeld. 

De podcast als marketingmiddel

Bij het luisteren van een podcast luistert men doorgaans zeer aandachtig naar de content. Dat maakt het medium extra interessant voor adverteerders. Hoewel het bereik significant lager is dan bijvoorbeeld een TV commercial, is de aandacht spanne vele malen hoger. Het budget om advertentieruimte te kopen weer vele malen lager. Aangezien er tegenwoordig over elk onderwerp wel een podcast te beluisteren is, maakt het dit een goed medium om gericht doelgroepen te kunnen targetten.

marketingfunnel

Inzicht in de impact op de brand funnel

doelgroep-1

Inhoudelijke beoordeling van de podcast

groep-team

Benchmark score t.o.v. andere adverteerders

laptop-analytics-1

Rapportage in interactief Power BI dashboard

Impact op de brand funnel

Adverteren moet ook iets opleveren. Om inzicht te krijgen in de impact van podcast advertising op de brand funnel van het merk, voert Markteffect de Podcast Brand Lift Study uit. Een onderzoek onder zowel luisteraars- als niet-luisteraars van de podcast waarin de impact op een aantal belangrijke merk KPI’s worden blootgelegd. Zo wordt onder andere gekeken naar:

  • Merkbekendheid
  • Merkimago
  • Merkoverweging
  • Merkvoorkeur  

Hoe werkt de Podcast Brand Lift Study?

Door middel van een online vragenlijst via het Consumentenpanel van Markteffect wordt een representatieve steekproef ondervraagd, die fungeert als benchmark doelgroep. Tegelijkertijd wordt een online vragenlijst verspreid onder de luisteraars van de betreffende podcast, zodat de resultaten met elkaar vergeleken kunnen worden.

Doordat het onderzoek al meerdere malen is uitgevoerd, is er inmiddels ook de mogelijkheid om resultaten te benchmarken. Want het is leuk als de advertentie leidt tot een uplift op merkbekendheid, maar hoe is deze score ten opzichte van andere adverteerders?

Enkele veelvoorkomende onderwerpen bij een Brand Lift Study:

Merkbekendheid

De bekendheid onder zowel Nederlanders als luisteraars van de podcast

Merkimago

Associaties en imago van het merk

Merkoverweging

In hoeverre wordt het merk (vaker) overwogen door luisteraars?

Beoordeling podcast

Inhoudelijke beoordeling van de podcast door luisteraars

Inhoudelijke beoordeling van de podcast

Onder de doelgroep van de luisteraars van de podcast worden ook vragen gesteld over de inhoudelijke waardering van de podcast. Enerzijds worden deze vragen toegevoegd om de luisteraar niet te vermoeien met alleen vragen over de commerciële partners, anderzijds draagt dit ook bij aan het verbeteren van de podcast en wordt de bereidwilligheid voor deelname aan het onderzoek vergroot.

De resultaten worden gerapporteerd in een interactief online dashboard in Power BI, waardoor zowel de podcast als de adverteerder zelf met de resultaten aan de slag kunnen.

Vergelijkbare cases

Om een goed beeld te geven hoe marktonderzoek voor uw podcast in de praktijk werkt en wat het u onderaan de streep oplevert, hebben wij enkele mooie cases voor u uitgewerkt. Het kan natuurlijk voorkomen dat u de vraagstukken herkent, omdat u deze bijvoorbeeld binnen uw eigen organisatie ook bent tegengekomen.

Merkoverweging van Birra Moretti verdubbeld door sponsoring in podcast

Effectieve samenwerking in podcastadvertenties tussen BNR en Bitonic

Veelgestelde vragen

Wat is een Podcast Brand Lift Study?

Om inzicht te krijgen in de impact van podcast advertising op de brand funnel van het merk, voert Markteffect de Podcast Brand Lift Study uit. Een onderzoek onder zowel luisteraars- als niet-luisteraars van de podcast waarin de impact op een aantal belangrijke merk KPI’s worden blootgelegd.

Wat levert een Podcast Brand Lift Study op?

De resultaten van het onderzoek worden verwerkt in een interactief online dashboard in Power BI, waarbij inzicht verschaft wordt in onder andere merkbekendheid, merkimago, merkoverweging, de beoordeling van de podcast en bijvoorbeeld wensen en open antwoordmogelijkheden voor de podcast. 

Hoe wordt een Podcast Brand Lift Study uitgevoerd?

Voor het onderzoek wordt gezocht naar luisteraars van de opdcast en niet-luisteraars van de podcast. 
Onder niet-luisteraars wordt gemeten wat de algemene bekendheid is van het merk. Onder de doelgroep van luisteraars van de podcast worden daarnaast ook vragen gesteld over de inhoudelijke waardering van de podcast. Enerzijds worden deze vragen toegevoegd om de luisteraar niet te vermoeien met alleen vragen over de commerciële partners, anderzijds draagt dit ook bij aan het verbeteren van de podcast en wordt de bereidwilligheid voor deelname aan het onderzoek vergroot.

Hoe kies ik een marktonderzoeksbureau?

Een marktonderzoeksbureau moet goed passen bij uw vraag, maar ook uw bedrijf. We hebben een checklist van de belangrijke variabelen waar u op moet letten.

Klik hier om deze te downloaden

Wie is Markteffect?

Markteffect is een full-service marktonderzoeksbureau, gespecialiseerd in zeven verschillende onderzoeksgebieden. Ons onderzoeksteam bestaat uit 65 onderzoeksspecialisten. Markteffect beschikt daarnaast over een eigen veldwerkteam, dat bestaat uit ruim 80 medewerkers met verschillende nationaliteiten. 

Lees hier meer

<p>Michael <span>Petit</span></p>

Michael Petit

Manager Marketing & Client Consultant