Wat is ISO?

Markteffect levert haar onderzoek en resultaten van de hoogste kwaliteit, volgens de beste standaarden. Dit bewijzen wij door de juiste ISO certificaten te behalen. ISO certificering toont aan dat wij volgens de internationale standaarden rondom kwaliteit en werkwijze onze werkzaamheden uitvoeren.

Op deze pagina vind u de behaalde certificaten en leggen wij graag uit wat deze inhouden.

Waarom ISO certificering?

Binnen Markteffect worden op dagelijkse wijze grote hoeveelheden van verschillende typen data en informatie verwerkt. Hierbij valt uiteraard te denken aan onderzoeksresultaten, maar ook de persoonlijke gegevens van onze panelleden en, in sommige gevallen, ook om persoonlijke gegevens van de relaties van onze opdrachtgevers. Wij hechten daarom veel waarde aan een goede informatiebeveiliging. Data is een kernproduct voor Markteffect en door ons informatiebeveiligingssysteem onafhankelijk te laten toetsen kunnen wij de integriteit, beschikbaarheid en vertrouwelijkheid van alle data en informatie die door ons verwerkt wordt garanderen.

Door middel van een ISO 27001-certificaat kunnen we niet alleen aantonen dat onze informatiebeveiliging op orde is, het heeft namelijk ook vergaande gevolgen voor de kwaliteit van ons werk. Zo worden alle dagelijkse processen regelmatig tegen het licht gehouden en streven we er continue naar om onszelf te verbeteren. Om deze reden is Markteffect ook in het bezit van een ISO 9001-certificaat (algemene norm voor kwaliteit) & ISO 20252 (kwaliteitsnorm voor onderzoeksbureaus).

Markteffect is een snelgroeiend bedrijf. Doordat deze normen hoog in het vaandel staan is het mogelijk om deze groei op een gezonde manier te stimuleren en tegelijkertijd de vertrouwde kwaliteit te kunnen leveren.

Wat is ISO 9001?

ISO 9001 vormt de basis van kwaliteit waaruit overige certificering voortvloeit; het is een norm die de vereisten van kwaliteitsmanagementsysteem weergeeft. Het weergeeft dat een bedrijf de vraag van klanten accuraat en kwalitatief kan uitvoeren. ISO 9001 komt versimpeld neer op:

 • Zeg wat je doet
 • Doe wat je zegt
 • Bewijs dat je dit hebt gedaan 

Waar ISO 20252 de kwaliteitsnorm is die zich specifiek richt op marktonderzoek is ISO 9001 een kwaliteitsnorm voor alle bedrijven. De criteria van ISO 9001 zijn genesteld in ISO 27001 & ISO 20252.

Wat is ISO 27001?

De norm ISO 27001 is een informatiebeveiligingsnorm. De norm beschrijft een aantal voorwaarden waaraan een organisatie moet voldoen om te kunnen garanderen dat verschillende typen van data op de juiste wijze worden beveiligd. Hierin wordt rekening gehouden met de stand der techniek van dit moment. De norm wordt dan ook met enige regelmaat geactualiseerd. In de norm ISO 27001:2017 gaat het feitelijk om 3 hoofdthema’s:

 • Het zodanig beveiligen van data dat alleen formeel toegelaten personen er toegang toe hebben
 • Het bewaken van de integriteit van data: dus vermijden dat onbevoegden veranderingen kunnen aanbrengen in databestanden
 • De omgang met incidenten: het waarborgen dat databestanden behouden blijven in het geval van bijvoorbeeld brand of stroomuitval

Wat is ISO 20252?

De norm ISO 20252 is een kwaliteitsnorm die zich specifiek op marktonderzoek toespitst. De norm beschrijft een aantal voorwaarden waaraan een organisatie moet voldoen om te kunnen garanderen dat onderzoek op een kwalitatief hoogwaardige en consistente wijze wordt uitgevoerd.  De norm ISO 20252:2019 bestaat uit een algemeen (basis)deel en zes annexen. Elke annex behandelt vervolgens een specifiek element binnen het onderzoeksvak. Markteffect heeft zich voor vijf* van deze annexen gecertificeerd:

 • Annex A: Sampling, including Access panels
 • Annex B: Fieldwork
 • Annex C: Physical Observation
 • Annex E: Self Completion
 • Annex F: Data management and processing

(Annex D heeft geen betrekking op onze werkzaamheden en is niet van toepassing voor onze certificering. )

Markteffect Emerce 100 Markteffect 10x FD Gazelle Top 250 Groeibedrijven 2021

Wij werken met