Specialist en marktleider in marktonderzoek in het Nederlandse onderwijs

De onderwijssector is een dynamische, snel veranderende wereld. Bij Markteffect weten we hoe daarmee om te gaan, wij zijn namelijk gespecialiseerd in het uitvoeren van onderzoek voor de onderwijssector. Er wordt al ruim 15 jaar door Markteffect onderzoek uitgevoerd in de onderwijs branche, we kennen de markt, het speelveld en we zijn bekend met de doelgroepen. Bij Markteffect vinden we het belangrijk er zorg voor te dragen dat u kunt beschikken over de beste en meest relevante inzichten.

Wij werken met

Marktonderzoek voor de onderwijs branche

Bij Markteffect kunnen we als specialist in marktonderzoek voor de onderwijs branche veel verschillende onderzoeken uitvoeren. Zo zal er altijd een onderzoek of mogelijkheid zijn om uw vraagstuk te beantwoorden. We werken voor 80% van alle bekostigde instellingen in het tertiair onderwijs.

Wij houden ons graag bezig met wat de markt nodig heeft. Proactief en in samenwerking met verschillende partijen gaan we op zoek naar aanknopingspunten en onderwerpen waar relevante inzichten missen. Zo voert Markteffect al 12 jaar lang ieder schooljaar de mbo-, hbo- en wo-Imagomonitor uit. Ook is al meerdere malen het Nationaal Studiekeuze Onderzoek (NSKO) uitgebracht en is deze rapportage met geïnteresseerde opdrachtgevers in de onderwijssector gedeeld. Daarnaast wordt er op regelmatige basis onderzoek gedaan op het gebied van Leven Lang Ontwikkelen voor professionals en het bedrijfsleven.

studie-1

Ruim 15 jaar ervaring in het onderwijs

pijlen-svg-2

Markteffect kent de markt, de doelgroepen en het speelveld

groep-team

Onderzoeksteam van specialisten in het onderwijs

checklist

Veel mogelijkheden tot maatwerk

In 2019 organiseerde Markteffect het grootste onderwijscongres van Nederland. Het Onderwijscongres is een unieke mogelijkheid voor alle onderwijsprofessionals om op de hoogte te blijven van de laatste ontwikkelingen, kennis en inspiratie op te doen, vakgenoten te ontmoeten en geïnspireerd te worden door toonaangevende sprekers. Zo was in 2019 Arne Duncan als mystery guest aanwezig. Arne Duncan was van 2009 tot en met 2016 Minister van Onderwijs in de U.S.A. onder het bewind van Barack Obama.

De student journey

Markteffect is expert in het uitvoeren van onderzoek in de verschillende fases van de student-journey. Zo zijn er verschillende onderzoeken voor de oriëntatie en het gedrag van nieuwe studenten komend van het voortgezet onderwijs, studenten komend van een andere mbo-, hbo- of wo-opleiding en studenten die stoppen met de opleiding.

Onze onderwijs onderzoeken

De Imagomonitor:

De Imagomonitor geeft belangrijke input voor de marketing- en communicatiestrategie van onderwijsinstellingen. Markteffect onderzoekt ieder jaar onder 8.000 scholieren en studenten op welke manier zij zich oriënteren en wat de naamsbekendheid en het imago is van mbo-, hbo- en wo-onderwijsinstellingen. Meer informatie over de Imagomonitor?

Imagomonitor

Het Nationaal Studiekeuze Onderzoek:

In het Nationale Studiekeuze Onderzoek wordt inzicht gegeven in het studiekeuzeproces. Er wordt onder andere onderzoek gedaan naar de oriëntatiefase waarin iemand zich bevindt, waarom ze voor een bepaalde opleiding kiezen, welke factoren daarin een rol spelen, welke informatie ze zoeken, welke bronnen ze daarvoor gebruiken en wie daarin een rol spelen. Meer weten over het Nationaal Studiekeuze Onderzoek?

Nationaal Studiekeuze Onderzoek

Leven Lang Ontwikkelen:

Het thema Leven Lang Ontwikkelen staat landelijk hoog op de agenda en wordt actief gestimuleerd door de overheid en het Ministerie van Onderwijs, Cultuur & Wetenschap. Onderwijsinstellingen spelen massaal in op de groeiende behoefte aan trainingen, cursussen en opleidingen onder professionals op de arbeidsmarkt. De LLO onderzoeken van Markteffect bieden inzichten om de juiste beslissingen te nemen rondom dit belangrijke thema.

Leven Lang Ontwikkelen

Macrodoelmatigheidsonderzoek:

Om het succes van een nieuwe opleiding te garanderen, is het cruciaal dat het opleidingsaanbod overeenkomt met de behoeften die bestaan bij werkgevers. Om uw instelling te ondersteunen bij een aanvraag voor een nieuwe opleiding voert Markteffect al ruim 10 jaar macrodoelmatigheidsonderzoeken uit. Meer informatie over een macrodoelmatigheidsonderzoek?

Macrodoelmatigheidsonderzoek

Digitalisering van studievoorlichting door coronacrisis:

De coronacrisis heeft sinds haar komst in maart 2020 zeker ook invloed gehad op het onderwijs. In deze periode van het jaar maken scholieren en studenten een keuze voor een vervolgopleiding. Markteffect is als samenwerkingspartner veel in gesprek gegaan met verschillende onderwijsinstellingen om te helpen bij het maken van keuzes rondom de studievoorlichting op basis van het nieuwe normaal. De resultaten zijn beschreven in een whitepaper.

Studievoorlichting in tijden van coronacrisis

De rol van ouders in het studiekeuzeproces (boek):

De afgelopen jaren is er veel veranderd in onderwijsland. De maatschappij stelt steeds meer wensen en eisen aan de inhoud van opleidingen en de werkwijze van onderwijsinstellingen. Het leven van studenten en vmbo-, havo- en vwo-scholieren verandert constant en de behoefte aan advies en begeleiding groeit. Onderwijsinstellingen en ouders spelen hier een belangrijke rol in. Alle veranderingen zijn voor Markteffect een trigger geweest om hier onderzoek naar te doen en het te bundelen in een boek.

Boek: De rol van ouders in het studiekeuzeproces

Vergelijkbare cases

Om een goed beeld te geven hoe marktonderzoek in de praktijk werkt en wat het u onderaan de streep oplevert, hebben wij enkele mooie cases voor u uitgewerkt. Het kan natuurlijk voorkomen dat u sommige vraagstukken herkent, omdat u deze bijvoorbeeld binnen uw eigen organisatie ook bent tegengekomen.

Klanttevredenheidsonderzoek: 
Lindenhaeghe opleidingen

Doelgroeponderzoek:
Only for Men

Macrodoelmatigheidsonderzoek: Hogeschool Leiden 

Afmeldersonderzoek: MBO, HBO & WO instellingen

<p>Davy <span>Zwegers</span></p>

Davy Zwegers

Client Consultant

Onderwijs: Bereken de prijs voor uw onderzoek.