Expert in marktonderzoek in de IT, software en telecom branche

Als er één ontwikkeling snel is gegaan de afgelopen 20 jaar, dan is het wel de digitale ontwikkeling. Voor bijna alle mogelijke problemen zijn tegenwoordig software- en IT-oplossingen. Ook de telecom is niet meer weg te denken uit de samenleving. Want wie is er niet verknocht aan zijn smartphone? Geregeld voert Markteffect onderzoek uit naar merken, producten en projecten in de IT-sector. Enerzijds willen aanbieders zich zo goed mogelijk positioneren, anderzijds is het van belang dat de ontwikkelde oplossingen ook aansluiten bij de wensen en behoeften van de consument.

Markteffect is expert op het gebied van onderzoek in de IT, software en telecom branche en voert diverse onderzoeken uit in deze sector. De onderzoeken worden uitgevoerd onder zowel B2B als B2C doelgroepen. We gaan graag met u in gesprek over de juiste oplossing voor uw onderzoeksvraag.

Wij werken met

Marktonderzoek voor de IT, software en telecom branche

De producten en diensten die in onderzoeken voor deze branches besproken worden, zijn niet altijd hapklaar voor iedereen te begrijpen. Immers, de oplossing die een bepaalde software biedt is vaak heel duidelijk, alleen het uitleggen wat het product precies doet of waar het uniek in is, kan nog wel eens als abstract worden ervaren. Daarom is het in het onderzoeksproces allereerst belangrijk dat de juiste doelgroep wordt geselecteerd. Uit ervaring blijkt dat iemand die niet in-market is voor de betreffende oplossing, vaak ook geen goed beeld over de oplossing kan vormen en dus geen relevante antwoorden kan geven. Voor de werving van de juiste respondenten gebruikt Markteffect haar eigen B2B- en B2C-panels.

Daarnaast is het van belang dat in het onderzoek ook een juiste en een duidelijke weergave wordt gegeven van het product. Alle respondenten die deelnemen aan het onderzoek dienen met dezelfde duidelijke en begrijpelijke informatie te kunnen starten. Alleen dan kunnen we er zeker van zijn dat de onderzoeksresultaten ook valide en betrouwbaar zijn. De onderzoeksspecialisten bij Markteffect hebben de juiste ervaring en kennis om er zorg voor te dragen dat dit gebeurt.

pijlen-svg-2

Markteffect kent de markt, de doelgroepen en het speelveld

doelgroep-1

Beschikking over eigen B2B- en B2C-panels

checklist

Veel mogelijkheden tot maatwerk

Een aantal van onze IT, software en telecom onderzoeken

Naamsbekendheid- en Imago-onderzoek:

Om inzicht te krijgen in de bekendheid van uw merk of product en de manier waarop de doelgroep naar uw product kijkt, voeren we voor diverse aanbieders in deze markt naamsbekendheids- en imago-onderzoeken uit. Door deze onderzoeken komt u erachter hoe u presteert ten opzichte van uw concurrenten en krijgt u tevens inzicht in uw concurrentiepositie. Meer weten over een naamsbekendheid- of imago-onderzoek?

Naamsbekendheidonderzoek Imago-onderzoek

Campagne effectmeting:

Om inzicht te krijgen in de effecten van een (above the line) marketing campagne, kunt u een campagne effectmeting uit laten voeren. Met behulp van onze meetmethodieken kunnen we enerzijds het bereik en het effect van de campagne inzichtelijk maken, maar u anderzijds ook adviseren bij de inzet van media voor de volgende metingen. Een mooie tv- of radiospot is natuurlijk leuk, maar niet als deze niet op de juiste manier uitgeserveerd wordt en niet de juiste doelgroepen bereikt. Meer informatie over campagne effectmetingen?

Campagne effectmeting

Behoefte- en doelgroeponderzoek:

Staat u op het punt om een nieuw product te ontwikkelen of in de markt te zetten? Wilt u toetsen of een bestaand product aan de wensen en behoeften van uw doelgroep voldoet, of wilt u juist weten wíe uw doelgroep is en hoe deze het best bereikbaar is? Dan kunnen wij u helpen door middel van een behoefte- & doelgroeponderzoek, dat zowel voor B2B als B2C kan worden uitgevoerd. Het ene softwareproduct is immers specifiek bedoeld voor consumenten, terwijl het andere product bijvoorbeeld specifiek ontwikkeld is voor MKB organisaties. Meer weten over een behoefte- of doelgroeponderzoek?

Behoefteonderzoek Doelgroeponderzoek

Positioneringsonderzoek:

Een positioneringsonderzoek is een uitgebreide variant van het naamsbekendheid- & imago-onderzoek. Er wordt namelijk dieper ingegaan op de concurrentie. Het positioneringsonderzoek geeft u handvatten om uw positie in deze markt (beter) te kunnen claimen. Hoe scoort u bijvoorbeeld op de belangrijkste KPI’s ten opzichte van uw belangrijkste concurrenten? Meer informatie over het positioneringsonderzoek?

Positioneringsonderzoek

Klanttevredenheidsonderzoek:

Hoe tevreden zijn uw klanten over uw product, of over de samenwerking met uw organisatie? Om inzicht te krijgen in de positieve én verbeterpunten, is het verstandig om minimaal een keer per twee jaar een klanttevredenheidsonderzoek uit te voeren. Het laten uitvoeren van dit onderzoek door een onafhankelijke organisatie biedt die extra diepgang, die ervoor zorgt dat u inzicht krijgt in de knoppen waaraan u dient te draaien om de tevredenheid en loyaliteit van uw klanten op niveau te houden, of zelfs te laten stijgen. Meer informatie over een klanttevredenheidsonderzoek?

Klanttevredenheidsonderzoek

Vergelijkbare cases

Om een goed beeld te geven hoe marktonderzoek in de praktijk werkt en wat het u onderaan de streep oplevert, hebben wij enkele mooie cases voor u uitgewerkt. Het kan natuurlijk voorkomen dat u sommige vraagstukken herkent, omdat u deze bijvoorbeeld binnen uw eigen organisatie ook bent tegengekomen.

Klanttevredenheidsonderzoek: 
Lindenhaeghe opleidingen

Brand tracker: Mijndomein

Klanttevredenheidsonderzoek: TReNT

<p>Davy <span>Zwegers</span></p>

Davy Zwegers

Client Consultant Onderwijs

IT, Software & Telecom: Bereken de prijs voor uw onderzoek.