Specialist in marktonderzoek in de leisure branche

Markteffect kent een rijke historie aan marktonderzoek trajecten binnen het Leisure domein. We werken onder andere voor dag- en verblijfattracties, publieke- en private instanties, ontwikkelingsmaatschappijen, culturele instellingen, kennisinstellingen, projectontwikkelaars, vastgoed en voor het innovatieve MKB. Attractiepunten, Evenementen/festivals, Cultuur en beleidsmakers.

Met de overname van Dynamic Concepts Consultancy in 2020 is een nieuwe stap gezet om kennis en ervaring binnen dit domein verder op te bouwen en uit te breiden. Met een team vol Leisure onderzoeksspecialisten is Markteffect in het bezit van de juiste kennis en ervaring om ieder vraagstuk van antwoorden te voorzien.

Wij werken met

Marktonderzoek voor de Leisure branche

Door onze jarenlange expertise leveren we duurzaam en hoogwaardig onderzoek. Met meer dan 35 kwalitatieve en kwantitatieve onderzoeksmethodes brengen we onze opdrachtgevers bruikbare inzichten. Bij Markteffect vinden we het belangrijk er zorg voor te dragen dat u beslissingen kunt nemen op basis van de beste en meest relevante inzichten.

Voorbeelden van veel voorkomende onderzoek binnen het Leisure domein zijn een haalbaarheidsonderzoek, een conceptonderzoek en een doelgroeponderzoek. We streven naar verbinding in beleving door de wisselwerking tussen conceptontwikkeling, onderzoek & marketing vorm te geven in flexibele teams. Deze teams voegen de disciplines van onderzoek, imagineering, marketing, leisurestudies en organisatiekunde samen.

Bij Markteffect is kennisdeling en innovatie belangrijke pijlers. We zijn altijd op zoek naar actualiteiten waar kennisdeling van grote waarde zou zijn. Daarnaast gaan we graag de samenwerking aan met bedrijven die actief zijn in het Leisure domein.

prize-icon

Onderzoeksteam gespecialiseerd in Leisure onderzoeken

idee-innovatie

Innovatie en kennisdeling

leisure-1

Samenwerking met bedrijven actief in het Leisure domein

Onze Leisure onderzoeken

Leisure Kansenkaart:

Wilt u inzicht in het huidige leisure-aanbod, de leisure-behoefte en de identiteitswaarde van uw regio, stad of gebied? Met de Leisure Kansenkaart kunnen de plannen voor nieuw aanbod worden getoetst aan de behoefte van de aanwezige doelgroep(en) in een specifieke regio en aan de identiteit van het gebied. Meer informatie over de kansenkaart?

Kansenkaart

Leisure Belevingsonderzoek:

De beleving van uw doelgroep is iets bijzonders, omdat deze zowel fysiek als mentaal van aard is. Helder inzicht in wat de beleving beïnvloedt, geeft richting aan hedendaagse marketing. Hoe beter de beleving aansluit bij de verwachtingen van de doelgroep, des te positiever zij reageert op datgene dat aangeboden wordt. Meer weten over het belevingsonderzoek?

Belevingsonderzoek

Leisure Haalbaarheidsonderzoek:

Bent u bezig met een nieuw concept, gebiedsontwikkeling of uitbreiding van uw huidige werkzaamheden? Wilt u graag uw idee realiseren, maar ontbreekt de informatie over de haalbaarheid ervan? Aan de hand van succes- en faalfactoren kan de slagingskansen van uw business case in kaart worden gebracht. Meer informatie over het haalbaarheidsonderzoek?

Haalbaarheidsonderzoek

Leisure Impact Monitor:

Met de Impact Monitor onderzoekt Markteffect welke effecten uw campagne, evenement of festival heeft gehad op de omgeving en uw imago en of deze aansluiten bij uw verwachtingen. Er wordt bovendien gekeken hoe de kwaliteit van het aanbod wordt ervaren en wat daarin nog te verbeteren is. Op deze manier krijgt u een beeld in hoeverre uw doelstellingen zijn behaald en of dit aanleiding geeft voor bepaalde vervolgstappen. Meer informatie over de Impact Monitor?

Impact Monitor

Leisure Marktverkenning:

In aanloop naar productontwikkeling is het belangrijk om de markt waar u in gaat acteren in kaart te brengen. Bij een marktverkenningsonderzoek wordt de expansie en haalbaarheid van uw attractie, destinatie, dienst of product in kaart gebracht. Meer weten over marktverkenning?

Marktverkenning

Leisure Partnership Effectmeting Cultuur:

Markteffect weet als geen ander dat het voor musea en andere cultuurinstellingen waardevol is om partnerships aan te gaan. Partners die naast een maatschappelijk belang ook een financieel belang hebben bij het partnership. Maar hoe weet u wat het partnership jullie beiden oplevert? Ofwel, wat is de Return On Investment van de verbintenis die je met een bedrijf bent aangegaan? Om inzichtelijk te maken wat de meerwaarde van een samenwerking is, heeft Markteffect een Partnership Effectmeting Cultuur ontwikkelt.

Effectmeting Cultuur

Leisure Conceptonderzoek:

U heeft een concept en uw doelgroep is gedefinieerd, maar hoeveel mensen zullen uw product gaan afnemen of uw attractie gaan bezoeken? De intentie om een product of dienst te gebruiken, is sterk gerelateerd aan specifieke kenmerken van uw product of dienst. Er wordt onderzocht of uw concept voldoet aan de wensen en behoefte van uw doelgroep. Meer informaite over het conceptonderzoek?

Conceptonderzoek

Vergelijkbare cases

Om een goed beeld te geven hoe marktonderzoek in de praktijk werkt en wat het u onderaan de streep oplevert, hebben wij enkele mooie cases voor u uitgewerkt. Het kan natuurlijk voorkomen dat u sommige vraagstukken herkent, omdat u deze bijvoorbeeld binnen uw eigen organisatie ook bent tegengekomen.

Bezoekersonderzoek:
Eindhoven Airport

Marktverkenning onderzoek: Waterpark Veerse Meer

Publieksonderzoek: Brabant-C

Conceptonderzoek: 
ZODIAC de musical

<p>Hans <span>de Jong</span></p>

Hans de Jong

Client Consultant

Leisure: Bereken de prijs voor uw onderzoek.