Groepsdiscussies

Een groepsdiscussie is een dynamische vorm van kwalitatief onderzoek. Met een goede discussieleider zorgt de discussie tussen de deelnemers voor diepgaande kwalitatieve informatie. Dit biedt inzichten in complexe vraagstukken en stelt u in staat om concrete verbeteracties door te voeren.

Bij groepsdiscussies is het van groot belang om een goede discussieleider te hebben. Afdwalen van het onderwerp gebeurt snel en zonder adequate discussieleider is het mogelijk dat enkele personen dominant aanwezig zullen zijn. Markteffect heeft een moderator die past bij elke specifieke situatie en bij uw onderzoeksvraag.

“Het toetsen van het productconcept en het verkrijgen van inzichten via consumenten was een cruciaal onderdeel voor de verdere ontwikkeling en positionering van ons product. Markteffect heeft het onderzoeksproces tot in de puntjes begeleid en uitgewerkt. Hun eindrapport heeft een grote bijdrage geleverd aan de totstandkoming van de propositie en het eindproduct.”
Denis Salamadin, Marketing Manager Kalfire

gesprek

Wij zorgen voor een ervaren discussieleider

locatie

U bepaalt de locatie, wij denken graag mee

kijk-en-luister

Kijk en luister mee vanuit onze meekijkruimte

groep-team

Wij verzorgen graag de werving van deelnemers

Waarom een groepsdiscussie bij Markteffect?

Tijdens een groepsdiscussie wordt er gedurende circa 1,5 uur onder leiding van een moderator, ook wel discussieleider, met een aantal personen uit uw doelgroep gesproken over een bepaald onderwerp. Voordat de groepsdiscussie plaats vindt, bepalen we in overleg met u welke onderwerpen tijdens de groepsdiscussie aan bod zullen komen en wat de doelstellingen van het onderzoek zijn. Het discussiescript is zo opgebouwd dat de deelnemers steeds dieper op het onderwerp van het onderzoek ingaan.

Markteffect verzorgt graag voor u de werving van de deelnemers. We stemmen met u af aan welke eisen de deelnemende respondenten moeten voldoen. Op basis van deze eisen zal Markteffect panelleden die binnen de doelgroep vallen uitnodigen en screenen. Het is natuurlijk ook mogelijk om relaties of klanten uit te nodigen voor deelname. 

Bij Markteffect bevestigen we de deelnemers altijd telefonisch. Het is gebruikelijk om de deelnemers een vergoeding te geven voor hun deelname en reiskosten. Tijdens de kick-off meeting zullen we in overleg bepalen welke incentive passend is.

Live meekijken met de groepsdiscussie

Groepsdiscussies kunnen op diverse locaties worden uitgevoerd, om beïnvloeding te voorkomen, is in de meeste gevallen een neutrale locatie gewenst. Markteffect heeft in haar kantoor twee ruimtes die speciaal voor de uitvoering van kwalitatief onderzoek zijn ingericht. Onze discussieruimte is ingericht met een HD-camera en microfoons.

U wordt de mogelijkheid geboden om in een meekijkruimte live mee te kijken tijdens de uitvoering van de groepsdiscussie. De onderzoeksspecialist of client consultant luistert dan samen met u mee, zodat u de reacties van de deelnemers integraal hoort. Aan het eind van de discussie is er altijd ruimte om naar aanleiding van de discussie een paar aanvullende vragen aan de deelnemers te stellen.

Hier vindt u enkele relevante pagina's:

Typen onderzoek

Bent u op zoek naar strategische inzichten op basis van marktonderzoek? Of wilt u ondervinden hoe onderzoek bijdraagt aan het (nog) succesvoller maken van uw merk of orga…

Meer info

Onderzoeksmethoden

Benieuwd welke methoden er zijn om uw onderzoeksvraag te beantwoorden? Dan zit u hier goed.  Bekijk hier het overzicht van al onze onderzoeksmethoden.

Meer info

Ontmoet ons team

Leer ons hier beter kennen. Klik op een profiel om meer te leren over wie bij Markteffect werkt. Als u met ons samenwerkt, zorgen onze medewerkers ervoor dat uw onderzoe…

Meer info

Telefonisch onderzoek

Telefonisch onderzoek is net als online onderzoek een vorm van kwantitatief onderzoek. Sinds de opkomst van het internet is online onderzoek snel de meest gebruikte vorm …

Meer info

Diepte interviews

Diepte interviews zijn een vorm van kwalitatief interviews. Voor het blootleggen van diepgaande motieven van klanten, medewerkers of consumenten leent kwalitatief onderzo…

Meer info

Alle referenties

Bekijk hier al onze klantreferenties, het totaaloverzicht en opgedeeld per branche.

Meer info

Vergelijkbare cases

Om een goed beeld te geven hoe marktonderzoek in de praktijk werkt en wat het u onderaan de streep oplevert, hebben wij enkele mooie cases voor u uitgewerkt. Het kan natuurlijk voorkomen dat u sommige vraagstukken herkent, omdat u deze bijvoorbeeld binnen uw eigen organisatie ook bent tegengekomen.

Productconcepttest: 
Kalfire E-one elektrische haard

Smaaktest: Bavaria 0.0%

Behoefteonderzoek: GoodLife Foods

Deskresearch, Kwalitatief- & Kwantitatief onderzoek:
Van Hall Larenstein

<p>Michael <span>Petit</span></p>

Michael Petit

Manager Marketing & Client Consultant