Expert in marktonderzoek voor business to business (B2B)

Als uw organisatie actief is in de zakelijke dienstverlening heeft u te maken met verschillende doelgroepen en stakeholders. Zo zijn er de beslissers en beïnvloeders, maar ook de gebruikers van de aangeboden producten of diensten. In veel gevallen is de eindbeslisser (DMU) niet degene die zich oriënteert op de verschillende aanbieders. Om optimaal te renderen is het van belang dat u al uw stakeholders optimaal bereikt, maar ook goed kent. Want als u weet hoe de lijntjes lopen en hoe beslissingen worden genomen, dan kunt u daar ook op de juiste manier mee omgaan.

Markteffect is expert in het uitvoeren van onderzoek in de B2B sector. Dankzij de toegang die we hebben tot een B2B panelnetwerk met daarin ruim 90.000 zakelijke respondenten, ons kwalitatief onderzoeksteam en ons inhouse callcenter, hebben we de tools om ook complexe en moeilijk bereikbare doelgroepen te bereiken voor deelname aan onderzoek. Mocht de doelgroep dusdanig complex zijn dat het niet mogelijk is om een grote kwantitatieve steekproef te selecteren, dan denken we graag met u mee hoe deze doelgroep door middel van kwalitatief onderzoek toch ondervraagd kan worden.

B2B onderzoek voeren we uit onder de (mede)beslissers van uw productcategorie onder de organisaties die in uw doelgroep vallen. Dus stel dat u een software product levert, dan ondervragen we in het onderzoek (mede)beslissers op het gebied van de inkoop van IT producten.

Wij werken met

Marktonderzoek voor de B2B branche

Het uitvoeren van marktonderzoek voor zakelijke dienstverleners vergt extra kennis en inlevingsvermogen, omdat de gevoeligheden in de klantrelatie vaak groot zijn en de materie specifiek. Dankzij de inhouse faciliteiten die Markteffect tot haar beschikking heeft, waaronder een eigen (getraind) veldwerkteam en een inhouse callcenter, kunnen wij u de gewenste ondersteuning bieden bij het uitvoeren van elk onderzoek.

Zo spelen we enerzijds een rol bij het tot stand komen van de juiste vragenlijst en de opzet, maar helpen we ook graag bij de interpretatie en doorvertaling van onderzoeksresultaten. Bovendien kijken we naar de specifieke branche: welke vergelijkbare onderzoeken zijn er in het verleden uitgevoerd en wat kunnen we daarvan leren? Zijn er benchmarks en zo ja, zijn deze van toepassing? Zo proberen de experts van Markteffect elk onderzoek steeds weer een beetje beter te maken.

pijlen-svg-2

Markteffect kent de markt, de doelgroepen en het speelveld

doelgroep-2

Ook complexe en moeilijk te bereiken doelgroepen kunnen onderzocht worden

checklist

Veel mogelijkheden tot maatwerk

Een aantal van onze B2B onderzoeken

Naamsbekendheid- & Imago-onderzoeken:

Om inzicht te krijgen in de bekendheid van uw merk of product, en de manier waarop de doelgroep naar uw product kijkt, voeren we voor diverse aanbieders in deze markt naamsbekendheids- en imago-onderzoeken uit. Door deze onderzoeken komt u erachter hoe u presteert ten opzichte van uw concurrenten en krijgt u tevens inzicht in uw concurrentiepositie. Meer weten over een naamsbekendheid- of imago-onderzoek?

Naamsbekendheidonderzoek Imago-onderzoek

Campagne onderzoeken:

Om inzicht te krijgen in de effecten van een (above the line) marketing campagne, kunt u een campagne effectmeting uit laten voeren. Met behulp van onze meetmethodieken kunnen we enerzijds het bereik en het effect van de campagne inzichtelijk maken, maar u anderzijds ook adviseren bij de inzet van media voor de volgende metingen. Een mooie tv- of radiospot is natuurlijk leuk, maar niet als deze niet op de juiste manier uitgeserveerd wordt en niet de juiste doelgroepen bereikt. Meer informatie over campagne effectmetingen?

Campagne effectmeting

Behoefte- & Doelgroeponderzoek:

Staat u op het punt om een nieuw product te ontwikkelen of in de markt te zetten? Wilt u toetsen of een bestaand product aan de wensen en behoeften van uw doelgroep voldoet, of wilt u juist weten wíe uw doelgroep is en hoe deze het best bereikbaar is? Dan kunnen wij u helpen door middel van een behoefte- & doelgroeponderzoek, dat zowel voor B2B als B2C kan worden uitgevoerd. Meer weten over een behoefte- of doelgroeponderzoek?

Behoefteonderzoek Doelgroeponderzoek

Positioneringsonderzoek:

Een positioneringsonderzoek is een gedetailleerdere variant van het naamsbekendheid- & imago onderzoek. Er wordt  namelijk dieper ingegaan op de concurrentie. Het positioneringsonderzoek geeft u handvatten om uw positie in deze markt (beter) te kunnen claimen. Hoe scoort u bijvoorbeeld op de belangrijkste KPI’s ten opzichte van uw belangrijkste concurrenten? Meer informatie over het positioneringsonderzoek?

Positioneringsonderzoek

NPS- en Tevredenheidsonderzoek:

Hoe tevreden zijn de klanten over uw product, of over de samenwerking met uw organisatie? Zou men uw product of dienst aanbevelen aan anderen, en waarom juist wel of niet? Het is verstandig om geregeld een NPS- of klanttevredenheidsonderzoek onafhankelijk uit te laten voeren. Hierdoor wordt inzicht verkregen in zowel de positieve punten als de verbeterpunten van uw organisatie. Onze onderzoeken helpen u om the next step te zetten in betrouwbare, loyale en tevreden klanten. Meer weten over het tevredenheidsonderzoek?

Klanttevredenheidsonderzoek

Vergelijkbare cases

Om een goed beeld te geven hoe marktonderzoek in de praktijk werkt en wat het u onderaan de streep oplevert, hebben wij enkele mooie cases voor u uitgewerkt. Het kan natuurlijk voorkomen dat u sommige vraagstukken herkent, omdat u deze bijvoorbeeld binnen uw eigen organisatie ook bent tegengekomen.

Naamsbekendheid- en imago-onderzoek: 
Fraudehelpdesk

Naamsbekendheidonderzoek: Holla Advocaten

Customer journey onderzoek: Timing Uitzendbureau

<p>Davy <span>Zwegers</span></p>

Davy Zwegers

Client Consultant Onderwijs

B2B onderzoek: Bereken de prijs voor uw onderzoek.