AVG

AVG & Marktonderzoek

Sinds 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevens (AVG) van kracht. Deze Europese wet beschrijft hoe bedrijven om dienen te gaan met de persoonsgegevens van klanten, opdrachtgevers en andere relaties.

Hoewel één van de pijlers van de AVG stelt dat persoonsgegevens enkel gebruikt mogen worden voor doeleinden waar de betrokkenen toestemming voor hebben gegeven (verenigbaar gebruik), is voor marktonderzoek een uitzondering gemaakt. Zo staat in de AVG beschreven dat:

‘[…] de verdere verwerking met het oog op archivering in het algemeen belang, wetenschappelijk of historisch onderzoek of statistische doeleinden wordt overeenkomstig artikel 89, lid 1, niet als onverenigbaar met de oorspronkelijke doeleinden beschouwd’ (artikel 5, lid 1, sub b)'

In alledaags Nederlands betekent dit dat het gebruiken van persoonsgegevens ten behoeve van onderzoek is toegestaan volgens de AVG.

Om zorgvuldige omgang met persoonsgegevens te garanderen heeft Markteffect een Privacy Statement opgesteld. Deze kunt u hier vinden.

De AVG is een uitgebreide wet en bevat veel juridische taal. Daarnaast heeft de AVG veel verschillende gevolgen voor verschillende branches. Dit maakt dat er verwarring kan ontstaan wanneer begrippen uit de wet vertaald moeten worden naar alledaags Nederlands taalgebruik en/of een ander werkveld. Om deze reden heeft Markteffect, in samenwerking met branchevereniging MOA en Singewald Consultants Group, een document opgesteld.

Bekijk het document hier. 

Juridisch kader

Dit document schetst het juridische kader van de AVG in combinatie met marktonderzoek en legt uit op welke wijze onderzoek onder uw stakeholders kan worden uitgevoerd. U bent vrij om dit document te delen met uw juridische afdeling.