Inzicht in de behoefte en potentie van een (nieuwe) opleiding?

Een macrodoelmatigheidsonderzoek is het juiste hulpmiddel wanneer u overweegt een nieuwe opleiding te ontwikkelen. Dit onderzoek helpt u inzichtelijk te krijgen in de potentie van de opleiding. Is er op de arbeidsmarkt behoefte aan uw nieuwe opleiding? Is er ruimte in het landelijke aanbod? Wat is het belang voor de maatschappij?

Bij de ontwikkeling van een nieuwe mbo-, hbo- of universitaire opleiding hoort u een aanvraag macrodoelmatigheid in te dienen bij de Commissie Doelmatigheid Hoger Onderwijs en NVAO. Er wordt bij de beoordeling gekeken naar de behoefte aan deze opleiding op de arbeidsmarkt en de ruimte in het landelijke aanbod. Markteffect voert al 10 jaar macrodoelmatigheidsonderzoeken uit en ondersteunt uw onderwijsinstelling graag bij een aanvraag voor een nieuwe opleiding, verplaatsing of nevenvestiging.

“We hebben steeds veel te doen en gebrek aan tijd, een macrodoelmatigheidstoets komt erbij, het gewone werk gaat gewoon door en dan hoop je een partij te vinden die direct handelt, mede op grond van veel ervaring goed begrijpt wat je vragen zijn en snel, deskundig en efficiënt onderzoek doet. Dat is precies wat Davy Zwegers en het team van Markteffect met en voor ons deden.”
Nico van Tol, Directeur Faculteit Gezondheidszorg Hogeschool Leiden

studie-1

Inzicht in de potentie van uw opleiding

studie-2

Onderbouwing voor uw aanvraag bij CDHO en NVAO

instroom-2

De mogelijkheid om instroomgegevens kwalitatief te onderbouwen

Hoe wordt een macrodoelmatigheidsonderzoek uitgevoerd?

Op basis van onder meer ROA data, UWV gegevens, brancherapporten en informatie over topsectoren wordt er middels een deskresearch in kaart gebracht wat de arbeidsmarktbehoefte en -prognose voorspelt tot 2024.

Daarnaast wordt er bij een macrodoelmatigheidsonderzoek gekeken naar de arbeidsmarkt en de potentiële studenten. Zo wordt er een kwantitatief onderzoek uitgevoerd naar de marktbehoeften onder betrokken stakeholders. Hoeveel vraag bestaat er? Hoeveel personeel is er nodig? Ook onder potentiële studenten wordt kwantitatief onderzoek gedaan naar de behoeften onder de instroommarkt. Wat vinden zij van de opleiding, spreekt het hen aan en is men geïnteresseerd in de opleiding? Is de opleiding haalbaar voor de instroommarkt en zou men de opleiding bij onderwijsinstelling X willen volgen?

Wanneer u op zoek bent naar een aanscherping van het beroepsprofiel en/of curriculum, dan is kwalitatief onderzoek een zeer waardevolle aanvulling. Op deze wijze kunnen de instroomgegevens op een kwalitatieve manier onderbouwd worden.

Markteffect beschikt over een omvangrijk jongeren- en consumentenpanel en over een groot panel met deelnemers uit het bedrijfsleven. Door de grote omvang van de panels kan er gewaarborgd worden dat deelnemers maximaal eenmaal per jaar deelnemen. Zo blijven uw onderzoeksresultaten relevant en zuiver.

Enkele veelvoorkomende onderwerpen bij een macrodoelmatigheidsonderzoek:

Werkgevers

Beoordeling en potentie opleiding door werkgevers

(Potentiele) Studenten

Inzicht in de potentie onder (potentiele) studenten

Kwalitatieve diepgang

Inzicht in associaties, drivers & barriers onder de doelgroepen

Kwantitatieve resultaten

Representatieve en betrouwbare resultaten per doelgroep

Hoe maakt Markteffect dit onderzoek uniek?

Een macrodoelmatigheidsonderzoek wordt vaak middels kwalitatief en kwantitatief onderzoek uitgevoerd. Het kwalitatieve deel zorgt voor waardevolle input voor het kwantitatieve onderzoek. Het kwantitatieve deel van het onderzoek zorgt voor een cijfermatig beeld van de daadwerkelijke vraag en aanbod van de opleiding. Op deze wijze kan in de aanvraag voor het CDHO en NVAO onderbouwd worden hoe groot de daadwerkelijke vraag is.

Markteffect beschikt over ervaren en senior onderzoekers die veel ervaring hebben met het uitvoeren van macrodoelmatigheidsonderzoeken. Omdat deze collega's al tientallen van dit soort onderzoeken hebben uitgevoerd en honderden diepte-interviews hierover hebben afgenomen, weten wij de juiste snaar te raken in zowel kwalitatieve scripts als online vragenlijsten.

Wat levert een macrodoelmatigheidsonderzoek op?

Centraal in alle macrodoelmatigheidsonderzoeken van Markteffect staat de samenwerking met u als opdrachtgever. Wij zijn er van overtuigd dat het partnership tussen u als expert op het gebied van onderwijs en de aansluiting met de arbeidsmarkt en Markteffect als verbindende en onafhankelijke partij leidt tot een succesvolle opleidingsaanvraag. Wij werken onafhankelijk en proactief, maar wel met u aan onze zijde. Bij Markteffect vinden we het belangrijk dat er zorg voor wordt gedragen dat u beslissingen kunt nemen op basis van de beste en meest relevante inzichten. Zo helpen we u uiteindelijk aan een concrete rapportages met conclusies en aanbevelingen vanuit diverse doelgroepen, waarmee u de potentie van uw opleiding al dan niet kunt aantonen.

 

Hier vindt u enkele relevante pagina's:

Onderzoeksmethoden

Benieuwd welke methoden er zijn om uw onderzoeksvraag te beantwoorden? Dan zit u hier goed.  Bekijk hier het overzicht van al onze onderzoeksmethoden.

Meer info

Onderwijs

De onderwijssector is een dynamische, snel veranderende wereld. Bij Markteffect weten we hoe daarmee om te gaan, wij zijn namelijk gespecialiseerd in het uitvoeren van on…

Meer info

Ontmoet ons team

Leer ons hier beter kennen. Klik op een profiel om meer te leren over wie bij Markteffect werkt. Als u met ons samenwerkt, zorgen onze medewerkers ervoor dat uw onderzoe…

Meer info

Markteffect Imagomonitor 2020-2021

Markteffect voert al ruim 10 jaar de mbo-, hbo-, en wo-Imagomonitor uit. Ieder jaar worden middels dit onderzoek duizenden scholieren en studenten van alle niveaus bevraa…

Meer info

Behoefteonderzoek

Is er interesse in uw (nieuwe) product of dienst? Behoefteonderzoek is waardevol voor het toetsen van een nieuw product of een nieuwe dienst die u in de markt …

Meer info

Doelgroeppanels

Om online onderzoek optimaal te kunnen gebruiken, is het belangrijk om uw doelgroep goed te kunnen bereiken. Markteffect gebruikt hiervoor consumentenpanels, jongerenpane…

Meer info

Vergelijkbare cases

Om een goed beeld te geven hoe marktonderzoek in de praktijk werkt en wat het u onderaan de streep oplevert, hebben wij enkele mooie cases voor ut uitgewerkt. Het kan natuurlijk voorkomen dat u sommige vraagtsukken herkent, omdat u deze bijvoorbeeld binnen uw eigen organisatie ook bent tegengekomen.

Macrodoelmatigheidsonderzoek: Hogeschool Leiden 

Deskresearch, Kwalitatief- & Kwantitatief onderzoek:
Van Hall Larenstein

Markteffect Imagomonitor

Afmeldersonderzoek: MBO, HBO & WO instellingen

Veelgestelde vragen

Wat is een macrodoelmatigheidsonderzoek?

Een macrodoelmatigheidsonderzoek is het juiste hulpmiddel wanneer u overweegt een nieuwe opleiding te ontwikkelen. Dit onderzoek helpt u inzichtelijk te krijgen in de potentie van de opleiding. Is er op de arbeidsmarkt behoefte aan uw nieuwe opleiding? Is er ruimte in het landelijke aanbod? Wat is het belang voor de maatschappij?

Bij de ontwikkeling van een nieuwe mbo-, hbo- of universitaire opleiding hoort u een aanvraag macrodoelmatigheid in te dienen bij de Commissie Doelmatigheid Hoger Onderwijs en NVAO. Er wordt bij de beoordeling gekeken naar de behoefte aan deze opleiding op de arbeidsmarkt en de ruimte in het landelijke aanbod.

Hoe wordt een macrodoelmatigheidsonderzoek uitgevoerd?

Op basis van onder meer ROA data, UWV gegevens, brancherapporten en informatie over topsectoren wordt er middels een deskresearch in kaart gebracht wat de arbeidsmarktbehoefte en -prognose voorspelt tot 2024.

Daarnaast wordt er bij een macrodoelmatigheidsonderzoek gekeken naar de arbeidsmarkt en de potentiële studenten. Zo wordt er een kwantitatief onderzoek uitgevoerd naar de marktbehoeften onder betrokken stakeholders. Hoeveel vraag bestaat er? Hoeveel personeel is er nodig? Ook onder Lijkde potentiële studenten wordt kwantitatief onderzoek gedaan naar de behoeften onder de instroommarkt. Wat vinden zij van de opleiding, spreekt het hen aan en is men geïnteresseerd in de opleiding? Is de opleiding haalbaar voor de instroommarkt en zou men de opleiding bij onderwijsinstelling X willen volgen?

Wat levert een macrodoelmatigheidsonderzoek op?

Centraal in alle macrodoelmatigheidsonderzoeken van Markteffect staat de samenwerking met u als opdrachtgever. Wij zijn er van overtuigd dat het partnership tussen u als expert op het gebied van onderwijs en de aansluiting met de arbeidsmarkt en Markteffect als verbindende en onafhankelijke partij leidt tot een succesvolle opleidingsaanvraag. Wij werken onafhankelijk en proactief, maar wel met u aan onze zijde.

Wie is Markteffect?

Markteffect is een full-service marktonderzoeksbureau, gespecialiseerd in zeven verschillende onderzoeksgebieden. Ons onderzoeksteam bestaat uit 65 onderzoeksspecialisten. Markteffect beschikt daarnaast over een eigen veldwerkteam, dat bestaat uit ruim 80 medewerkers met verschillende nationaliteiten. 

Lees hier meer

Hoe kies ik een marktonderzoeksbureau?

Een marktonderzoeksbureau moet goed passen bij uw vraag, maar ook uw bedrijf. We hebben een checklist van de belangrijke variabelen waar u op moet letten.

Klik hier om deze te downloaden

Leon <span>Geboers</span>

Leon Geboers

Client Consultant

Wat kost een: Macrodoelmatigheidsonderzoek