Haalbaarheidsonderzoek doen? Onderzoek of uw product of dienst gaat slagen in de markt

Bezig met een nieuw product of dienst? Bezig met het aanvragen van financiering bij een bank? Bevestiging dat u op de juiste weg zit met de uitwerking van uw idee? Of een second opinion? Aan de hand van succes- en faalfactoren kunnen de slagingskansen van uw businesscase in kaart worden gebracht. Op basis van jarenlange ervaring denkt Markteffect graag mee over de juiste opzet van uw haalbaarheidsonderzoek.

Wat is een haalbaarheidsonderzoek?

Met een haalbaarheidsonderzoek wordt een overzicht gecreëerd waarbij per stap gekeken wordt of een idee, concept, product of dienst uitvoerbaar en rendabel is. Hierbij worden bijvoorbeeld risico's in kaart gebracht vanuit de markt, het product en de opinie van de doelgroep. 

Het onderzoeken van de haalbaarheid komt dus voor in vrijwel iedere fase waar een idee of concept zich in bevindt. Een belangrijke eerste stap is een goede afstemming naar welke informatie u exact op zoek bent. Mogelijke onderdelen van een haalbaarheidsonderzoek zijn:

Deskresearch
Via deskresearch brengt Markteffect het concurrentieveld in kaart (incl. USP's), grootte van de markt, potentiële afnemers, etc. Dit geeft al de eerste indicatie of het idee haalbaar is. Afhankelijk van de specifieke informatie waar u naar op zoek bent, wordt dit vaak op urenbasis afgestemd.

Ondernemerstoets
Beschikt u als ondernemer of bedrijf over de juiste competenties? Beschikt u al over een trackrecord of omzetcijfers uit het verleden die kunnen helpen bij bijvoorbeeld een herfinanciering bij de bank? De aanpak hierin varieert van stakeholder interviews tot aan financiële doorrekeningen voor banken en investeerders. Markteffect verzamelt deze gegevens graag en bundelt het vervolgens in een aantrekkelijke rapportage.

Marktonderzoek om de businesscase te versterken
Inzichten uit diverse marktonderzoeken kunnen uw business case versterken. Zo kan dit bijvoorbeeld versterkt worden door een haalbaarheidsonderzoek. Markteffect maakt hierbij onder andere gebruik van een consumentendatabase van meer dan 230.000 Nederlanders. Klik hier om meer te lezen over het haalbaarheidsonderzoek.

Haalbaarheidsonderzoek van marktonderzoeksbureau Markteffect

Wij werken met

Vormen van marktonderzoek en wat levert het op?

De onderzoeksresultaten van marktonderzoek leiden tot onderbouwing van uw business case via een concreet advies over de haalbaarheid van uw idee of project. Een concept of idee kan in een heleboel fases voor komen. Bij Markteffect onderscheiden we vijf fases:

1. Pre-concept fase testen

U vermoedt dat er kansen liggen in de markt en wilt hier graag op inspelen, maar u bent nog onzeker over de exacte wensen, behoeften en verwachtingen van de markt. Een behoeftenonderzoek zou hier dan goed op zijn plaats zijn.

2. Concept fase testen

U heeft een idee, maar weet niet hoe deze verder uitgewerkt moet worden of welke kant het op moet gaan. Hier zou u bijvoorbeeld kunnen denken aan het toetsen van een concept of een stakeholder analyse.

3. Marktpotentieel fase testen 

U heeft een concept en twijfelt op welke markt u zich moet focussen en wat het potentiële bereik dan is. Binnen deze fase komen vaak marktverkenning, segmentatie onderzoek en positioneringsonderzoek aan bod.

4. Product test

U heeft al een concept opgezet, uw doelgroep is gedefinieerd, maar u heeft nog geen idee hoeveel mensen uw product zullen afnemen of uw attractie(park) zullen bezoeken. Een product test zou in deze fase bruikbare inzichten kunnen opleveren.

5. Financiële haalbaarheidsfase in kaart brengen

U heeft duidelijk voor ogen wat uw concept in moet houden, maar twijfelt nog over de economische haalbaarheid. Hier zou een spin off- en effectmeting een mooi onderzoek kunnen vormen.

Uw inzichten na een haalbaarheidsonderzoek

Wat levert het u op en welke inzichten zijn te verkrijgen na het uitzetten van dit onderzoek? Elk onderzoek is uiteraard maatwerk en sluit aan bij een specifiek bedrijf, merk, product of dienst, dat begrijpen we maar al te goed. Afhankelijk van waar u naar op zoek bent kan de ondersteuning van Markteffect u helpen inzicht te geven in onder andere:

  • Hoe de kansen in de markt eruit zien;
  • Hoe u uw concept vorm kunt geven en of er draagvlak voor is;
  • Wat de succes- en de faalfactoren zijn;
  • Wat het verwachte rendement van uw investering is;
  • Hoe u uw concept kunt realiseren.

Vergelijkbare cases

Om een goed beeld te geven hoe haalbaarheidsonderzoeken in de praktijk werken en wat het u onderaan de streep oplevert, hebben wij enkele mooie cases voor u uitgewerkt. Het kan natuurlijk voorkomen dat u sommige vraagstukken herkent, omdat u deze bijvoorbeeld binnen uw eigen organisatie ook bent tegengekomen.

Haalbaarheidsonderzoek:
PSV Fanstore

Behoefteonderzoek: GoodLife Foods

Bezoekersonderzoek:
Eindhoven Airport

Publieksonderzoek: Brabant-C

Veelgestelde vragen

Wat is een haalbaarheidsonderzoek?

Voor het haalbaarheidsonderzoek wordt er een overzicht gecreëerd waarbij per stap gekeken wordt of een idee, concept, product of dienst uitvoerbaar en rendabel is. Hierbij worden bijvoorbeeld risico's in kaart gebracht vanuit de markt, het product en de opinie van de doelgroep.

Wat levert een haalbaarheidsonderzoek op?

De onderzoeksresultaten van het onderzoek leiden tot onderbouwing van uw business case via een concreet advies over de haalbaarheid van uw idee of project. Een concept of idee kan in een heleboel fases voor komen. Bij Markteffect onderscheiden we vijf fases:

Hoe wordt een haalbaarheidsonderzoek uitgevoerd?

Elk haalbaarheidsonderzoek is maatwerk waarbij gekeken kan worden naar verschillende fases: Pre-concept test, concept test, marktpotentieel test, product test en de financiële haalbaarheid in kaart brengen. Afhankelijk van waar u naar op zoek bent kan ondersteuning geboden worden om inzicht te verkrijgen. 

Wie is Markteffect?

Markteffect is een full-service marktonderzoeksbureau, gespecialiseerd in zeven verschillende onderzoeksgebieden. Ons onderzoeksteam bestaat uit 65 onderzoeksspecialisten. Markteffect beschikt daarnaast over een eigen veldwerkteam, dat bestaat uit ruim 80 medewerkers met verschillende nationaliteiten. 

Lees hier meer

<p>Hans <span>de Jong</span></p>

Hans de Jong

Client Consultant

Haalbaarheidsonderzoek doen? Onderzoek of uw product of dienst gaat slagen in de markt.