Positioneringsonderzoek voor onderscheidend vermogen in de markt

Een positioneringsonderzoek geeft inzicht in uw positie in de markt ten opzichte van de concurrentie. Een goede positionering is voor elke organisatie goud waard. Hoe scoort u bijvoorbeeld op de belangrijkste KPI’s ten opzichte van uw belangrijkste concurrenten? En waar liggen specifieke wensen en behoeften van consumenten die momenteel nog niet (voldoende) ingevuld worden? Bekijk hier de veelgestelde vragen over positioneringsonderzoeken. 

Hoe vaak is positioneringsonderzoek nodig?

Een goede positionering begint bij intern te weten en te snappen waar de organisatie voor staat en wat deze uit dient te stralen: dit noemen we de identiteit van de organisatie. Hier spelen de medewerkers en alle externe (marketing)uitingen een belangrijke rol. De doorvertaling van deze identiteit bepaalt hoe u in de markt gezien wordt: het imago en uw reputatie. Om inzicht te krijgen in hoe uw organisatie scoort op de belangrijkste kernwaarden en hoe u in de markt gepercipieerd wordt ten opzichte van uw (belangrijkste) concurrenten, is het verstandig om minimaal eens per twee jaar een positioneringsonderzoek uit te laten voeren.

“Om bestaande en toekomstige klanten optimaal te kunnen bedienen is het voor ons van belang om de markt, de wijze van oriëntatie en specieke behoeften te doorgronden, niet enkel in grote lijnen. Markteffect heeft bewezen door hun strategische inzicht en praktische uitvoering waardevolle details boven tafel te krijgen over hoe zowel wij, als de concurrenten in de markt gepositioneerd staan.”
René de Jong, Sales Director Benelux (TomTom Telematics)

laptop-analytics-3

Inzicht in uw concurrentiepositie, incl. sterke & zwakke punten

spiegel

Inzicht in de gaps tussen uw identiteit en uw imago

positionering

Concrete handvatten om uw positionering te versterken

rapportage-2

Inzicht in de cijfers binnen uw brand funnel

Hoe wordt een positioneringsonderzoek uitgevoerd?

Een positioneringsonderzoek is een gedetailleerdere variant van een naamsbekendheid- en imago-onderzoek. Gedeeltelijk zullen in het positioneringsonderzoek namelijk dezelfde onderwerpen worden uitgevraagd (zoals vragen over de brand funnel), echter wordt er ook dieper ingegaan op de concurrentie.

In de meeste gevallen wordt er gebruik gemaakt van kwantitatief onderzoek, door middel van een online vragenlijst. Echter komt het ook voor dat organisaties niet precies weten wie in de ogen van de doelgroep de belangrijkste concurrenten zijn, of dat men niet weet wat de meest voorkomende en belangrijkste associaties, wensen & behoeften zijn. In dat geval kan er voor worden gekozen om te starten met explorerend kwalitatief onderzoek, bijvoorbeeld in de vorm van diepte interviews of een Online Community.

Positioneringsonderzoek aan de hand van kwalitatief onderzoek
Kwalitatief positioneringsonderzoek


Markteffect beschikt over een omvangrijk consumentenpanel en over een groot panel met deelnemers uit het bedrijfsleven. Door de grote omvang van de panels kan er gewaarborgd worden dat deelnemers maximaal eenmaal per jaar deelnemen. Daarnaast voegt Markteffect regelmatig ook uw eigen klanten toe aan het onderzoek. Het doel van deze extra doelgroep is om te achterhalen of dat het imago onder de markt anders is dan het imago onder uw eigen klanten. Stel bijvoorbeeld dat aspecten als kwaliteit en service door de markt slechts matig beoordeeld worden, maar juist goed onder uw eigen klanten, dan weet u meteen dat het belangrijk is om uit te dragen dat uw merk weldegelijk kwaliteit en service levert. Aan de hand van de rapportage kan Markteffect u vervolgens adviseren hoe u dat het beste kunt aanpakken.

Enkele veel voorkomende onderwerpen bij een positioneringsonderzoek:

Brand funnel

Inzicht in naamsbekendheid, imago, overweging en voorkeur van uw merk

Concurrentie

Hoe scoort uw merk ten opzichte van de belangrijkste concurrenten en wat kunt u leren van deze inzichten?

Customer journey

Hoe ziet het koopgedrag van uw doelgroep eruit? Wie neemt de beslissingen en op basis waarvan?

Drivers & barriers

Inzicht in de drivers en barriers om uw product wél of juist niét te kopen

Hoe maakt Markteffect positioneringsonderzoek uniek?

Bij Markteffect zetten we graag een stapje extra om er voor te zorgen dat het onderzoek op de juiste manier wordt geïnterpreteerd, maar ook op de juiste manier kan worden geïmplementeerd binnen uw organisatie. Het is meer dan zonde als het onderzoeksrapport namelijk in de bureaulade zou belanden. Daarom zorgt de rapportage voor een aantal concrete conclusies en aanbevelingen, op basis van eerdere en vergelijkbare onderzoeken en de kennis van onze marketing consultants. 

Indien gewenst zal er ook een implementatie workshop georganiseerd en uitgevoerd worden bij u op locatie. Bij Markteffect noemen we dit de Next Step Session en deze dient ter interpretatie en implementatie van de onderzoeksresultaten. Deze strategische sessie wordt georganiseerd met alle interne betrokkenen die aan de slag gaan met de resultaten en duurt normaliter 3 tot 4 uur.

Wat levert een positioneringsonderzoek op?

Het positioneringsonderzoek geeft u handvatten om uw positie in de markt (beter) te kunnen claimen. U krijgt inzicht in de huidige performance van uw merk of product in uw markt, aangevuld met de manier waarop (potentiële) klanten naar uw organisatie kijken ten opzichte van de concurrentie. Ook beantwoorden we de vraag welke wensen en behoeften het meest van belang zijn in uw markt en welke aanbieder (concurrent) dit op de juiste manier vervult. Bij Markteffect vinden we het belangrijk er zorg voor te dragen dat u beslissingen kunt nemen op basis van de beste en meest relevante inzichten.

De inzichten uit het positioneringsonderzoek worden gebundeld in een praktisch en visueel rapport, inclusief conclusies en aanbevelingen waar u concreet mee aan de slag kunt.

Hier vindt u enkele relevante pagina's:

Onderzoeksmethoden

Benieuwd welke methoden er zijn om uw onderzoeksvraag te beantwoorden? Dan zit u hier goed.  Bekijk hier het overzicht van al onze onderzoeksmethoden.

Meer info

Brand tracker

Doorlopend inzicht in de belangrijkste marketing KPI's? In veel gevallen is het toereikend om op één specifiek moment een onderzoek uit te voeren, op basis…

Meer info

Naamsbekendheidonderzoek

Inzicht in de bekendheid onder uw doelgroep? De mate van naamsbekendheid is voor veel organisaties één van de belangrijkste marketing doelstellin…

Meer info

Imago-onderzoek

Weten hoe uw doelgroep écht over u denkt? Een goed imago komt te voet en gaat te paard. Een veel gehoord spreekwoord dat maar al te duidelijk aangeeft dat een po…

Meer info

Kwantitatief onderzoek

Kwantitatief onderzoek is het juiste middel wanneer u representatieve antwoorden en feitelijke onderbouwingen nodig heeft. Wilt u bijvoorbeeld uw naamsbekendheid onder ee…

Meer info

Online onderzoek

Online onderzoek is een snelle en effectieve veldwerkmethode om data te verzamelen voor uw onderzoek. Het is een vorm van kwantitatief onderzoek, die vaak gebruikt wordt …

Meer info

Vergelijkbare cases

Om een goed beeld te geven hoe marktonderzoek in de praktijk werkt en wat het u onderaan de streep oplevert, hebben wij enkele mooie cases voor ut uitgewerkt. Het kan natuurlijk voorkomen dat u sommige vraagtsukken herkent, omdat u deze bijvoorbeeld binnen uw eigen organisatie ook bent tegengekomen.

Naamsbekendheid-, imago- & klanttevredenheidonderzoek: Ster publieke omroep

Brand tracker:
De Mandemakers Groep (DMG)

Naamsbekendheid- & imago-onderzoek: 
Groningen Airport Eelde

Usage & Attitude onderzoek:
Jos Poell

   

Veelgestelde vragen

Wat is een positioneringsonderzoek?

Een positioneringsonderzoek geeft inzicht in uw positie in de markt ten opzichte van de concurrentie. Een goede positionering is voor elke organisatie goud waard. Hoe scoort u bijvoorbeeld op de belangrijkste KPI’s ten opzichte van uw belangrijkste concurrenten? En waar liggen specifieke wensen en behoeften van consumenten die momenteel nog niet (voldoende) ingevuld worden?

Hoe wordt een positioneringsonderzoek uitgevoerd?

Een positioneringsonderzoek is een gedetailleerdere variant van het naamsbekendheid- en imago onderzoek. Gedeeltelijk zullen in het positioneringsonderzoek namelijk dezelfde onderwerpen worden uitgevraagd (naamsbekendheid, imago en overweging), echter wordt er ook dieper ingegaan op de concurrentie. Het onderzoek zal nooit volgens een 100% vaste opzet worden uitgevoerd. Elke organisatie, elke markt en elke doelgroep is namelijk anders. Uw positioneringsonderzoek bij Markteffect is volledig maatwerk en wordt afgestemd op uw organisatie, uw huidige positionering en uw doelgroep. Uiteraard maken we gebruik van de lessen en kennis die we bij andere onderzoeken hebben toegepast, maar er zal een uniek onderzoek worden uitgevoerd. We denken graag met u mee over de mogelijkheden en de juiste methodiek voor uw positioneringsvraagstuk.

In de meeste gevallen wordt er gebruik gemaakt van kwantitatief onderzoek, door middel van een online vragenlijst. Echter komt het ook voor dat organisaties niet precies weten wie in de ogen van de doelgroep de belangrijkste concurrenten zijn, of dat men niet weet wat de meest voorkomende en belangrijkste associaties, wensen & behoeften zijn. In dat geval kan er voor worden gekozen om te starten met explorerend kwalitatief onderzoek, bijvoorbeeld in de vorm van diepte-interviews of een online community.

Wat levert een positioneringsonderzoek op?

Het positioneringsonderzoek geeft u handvatten om uw positie in de markt (beter) te kunnen claimen. U krijgt inzicht in de huidige performance van uw merk of product in uw markt, aangevuld met de manier waarop (potentiële) klanten naar uw organisatie kijken ten opzichte van de concurrentie. Ook beantwoorden we de vraag welke wensen en behoeften het meest van belang zijn in uw markt en welke aanbieder (concurrent) dit op de juiste manier vervult. Bij Markteffect vinden we het belangrijk er zorg voor te dragen dat u beslissingen kunt nemen op basis van de beste en meest relevante inzichten.

Wie is Markteffect?

Markteffect is een full-service marktonderzoeksbureau, gespecialiseerd in zeven verschillende onderzoeksgebieden. Ons onderzoeksteam bestaat uit 65 onderzoeksspecialisten. Markteffect beschikt daarnaast over een eigen veldwerkteam, dat bestaat uit ruim 80 medewerkers met verschillende nationaliteiten. 

Lees hier meer

Hoe kies ik een marktonderzoeksbureau?

Een marktonderzoeksbureau moet goed passen bij uw vraag, maar ook uw bedrijf. We hebben een checklist van de belangrijke variabelen waar u op moet letten.

Klik hier om deze te downloaden

<p>Michael <span>Petit</span></p>

Michael Petit

Manager Marketing & Client Consultant

Wat kost een: Positioneringsonderzoek