Expert in marktonderzoek voor de overheid

In de afgelopen jaren heeft Markteffect al voor diverse gemeenten, (lokale) overheden en non-profit instanties onafhankelijk marktonderzoek uitgevoerd. Het is altijd van belang dat in het onderzoek de juist tone of voice gebruikt wordt en er rekening wordt gehouden met het achterliggende doel van het onderzoek. Of het nu gaat over de betrokkenheid of perceptie van inwoners van een gebied, het imago van steden of winkelcentra, de tevredenheid van bijvoorbeeld een bibliotheek, waterschap of zelfs over de Tweede Kamer.

Markteffect levert betrouwbare en onafhankelijke onderzoeksresultaten die als basis kunnen dienen voor strategische- en beleidsbeslissingen. De ervaren onderzoekers van Markteffect denken graag mee over de manier waarop we uw onderzoeksvraag het beste kunnen beantwoorden.

Wij werken met

Marktonderzoek voor de overheid

Als overheid is het belangrijk om te weten wat er speelt en leeft in uw regio of provincie. Als non-profit organisatie is het dikwijls belangrijk om inzicht te hebben in het vertrouwen dat men in u heeft en hoe tevreden de belangrijkste stakeholders zijn. Echter, alles begint met het begrijpen van de onderzoeksvraag én het begrijpen van het publiek dat ondervraagd dient te worden. Onafhankelijk onderzoek kan er voor zorgen dat inwoners zich gehoord voelen, dat zij mee kunnen praten en dat hun mening er toe doet.

Markteffect ondersteunt overheden bij het zicht krijgen in de meningen en actualiteiten in hun gebied. Dat wordt bijvoorbeeld gedaan door middel van burgerpanels en burgerpeilingen, onderzoeken onder inwoners van gemeenten, draagvlakpeilingen en onderzoek in en rondom winkelcentra. De ene keer wordt het onderzoek online uitgevoerd met behulp van ons consumentenpanel, de andere keer gaan we de straat op en op specifieke locaties (of zelfs deur aan deur) de inwoners ondervragen. In het onderzoek worden de belangrijkste bevindingen achterhaald en geven de experts van Markteffect bovendien strategisch advies, waarmee de inzichten kunnen worden omgezet tot actiepunten en concreet beleid.

pijlen-svg-2

Markteffect kent de markt, de doelgroepen en het speelveld

group-3

Markteffect werkt o.a. voor ministeries, provincies, waterschappen, gemeenten en overige non-profit organisaties

checklist

Veel mogelijkheden tot maatwerk

Een aantal van onze overheid onderzoeken

Burgerpeilingen:

Spelen er momenteel actuele zaken in uw gemeente en is het voor het beleid belangrijk om te weten hoe inwoners naar de gemeenten kijken? Of hoe zij maatschappelijke thema’s ervaren? Door middel van een burgerpeiling kan Markteffect het sentiment, de tevredenheid en de mening van inwoners t.a.v. een specifiek thema (of t.a.v. de gemeente zelf) in kaart brengen.

Imago-onderzoek:

Welk imago heeft uw stad of gemeente onder de belangrijkste stakeholders? Wat zijn de verschillen in imago tussen bijvoorbeeld inwoners en toeristen? En wat zijn redenen van mensen om wel, of juist geen bezoek te brengen aan uw stad? Door middel van een imago-onderzoek geven wij inzicht in het sentiment, de beleving en de associaties die men heeft t.a.v. uw stad of gemeente en helpen we u om het imago indien nodig te verbeteren. Meer informatie over het imago-onderzoek?

Imago-onderzoek

Tevredenheidsonderzoek:

Inzicht in de tevredenheid van openbare voorzieningen, of over de gemeente zelf? Dat kan inzichtelijk worden gemaakt door middel van een tevredenheidsonderzoek. Denk hierbij aan de tevredenheid over een winkelcentrum of een openbare gelegenheid zoals een park of een theater. Het onderzoek geeft inzicht in enerzijds de perceptie en tevredenheid van consumenten en inwoners, anderzijds in het sentiment en concrete verbeterpunten.

 Klanttevredenheidsonderzoek

Communicatie onderzoek:

Hoe kunt u als gemeente optimaal communiceren met uw burgers? Welke tone of voice kunt u het beste gebruiken, welke wensen en behoeften heeft men t.a.v. specifieke informatievoorzieningen en wat zijn de effecten van communicatie campagnes? Door middel van een communicatie onderzoek geeft Markteffect inzicht in de manier waarop huidige communicatie ervaren wordt en hoe deze op de optimale manier kan worden ingericht.

Vergelijkbare cases

Om een goed beeld te geven hoe marktonderzoek in de praktijk werkt en wat het u onderaan de streep oplevert, hebben wij enkele mooie cases voor u uitgewerkt. Het kan natuurlijk voorkomen dat u sommige vraagstukken herkent, omdat u deze bijvoorbeeld binnen uw eigen organisatie ook bent tegengekomen.

Gemeente onderzoek: Ooststellingwerf

Naamsbekendheid- & imago-onderzoek: 
Groningen Airport Eelde

<p>Hans <span>de Jong</span></p>

Hans de Jong

Client Consultant

Overheid: Bereken de prijs voor uw onderzoek.