Kwalitatief onderzoek

Kwalitatief onderzoek is de juiste onderzoeksmethode wanneer u inzicht wenst in achterliggende argumenten en gedachtegangen van een bepaalde doelgroep. De uitkomst van kwalitatief onderzoek is namelijk niet gebaseerd op harde cijfers en percentages, maar op gegeven toelichtingen en reacties. Waarom kiest de klant voor product of dienst X? Wat zijn zijn of haar beweegredenen, motieven, gedachten en gevoelens hierbij?

Afhankelijk van de doelgroep, uw vraagstuk en doelstellingen zal er samen met u gekeken worden op welke manier het kwalitatief onderzoek het beste ingestoken kan worden. Bij Markteffect staat uw vraagstuk altijd centraal, zo kunnen we er zorg voor dragen dat u de beste en meest relevante inzichten krijgt waar u beslissingen op kunt baseren.

“De samenwerking met Markteffect is heel prettig verlopen. Het was voor ons de eerste keer dat we met hen samenwerkte, maar het is zeker voor herhaling vatbaar. Wat opviel was de professionaliteit die zich uitte in meedenken, het doen van suggesties en het geven van advies door onze contactpersonen. En dat was bij onze specifieke doelgroep erg belangrijk. Daarnaast zijn ze ook nog eens heel aardig.”
Irma Metzger, Projectleider KNGF

Kwalitatief onderzoek uitvoeren

search

Mogelijkheid om achterliggende gedachtes en motivaties te doorgronden

interaction

Duidelijke structuur, maar toch interactief

aanvullend

Waardevol als aanvulling op kwantitatief onderzoek

Waarom kwalitatief onderzoek bij Markteffect?

Er zijn verschillende onderzoeksmethoden om kwalitatief onderzoek uit te voeren. De eerste stap in het onderzoeksproces is dus het bepalen van de methode. Veel gebruikte methoden zijn diepte-interviews, groepsdicussies en Online Communities.

Kwalitatief onderzoek vereist minder respondenten dan kwantitatief onderzoek, maar de tijdsinvestering van de respondent is beduidend groter. Markteffect beschikt over een groot kwalitatief onderzoekspanel met circa 4.000 respondenten.

Door middel van een screeningsvragenlijst kunnen deze respondenten worden uitgenodigd voor het onderzoek, waarna Markteffect een selectie kan maken op basis van hun demografische kenmerken die een goede weerspiegeling geven van de doelgroep van het desbetreffende onderzoek. Ook wanneer de doelgroep bestaat uit bekenden, zoals klanten of medewerkers,

Extra diepgang

Na afloop van een kwalitatief onderzoek zal Markteffect de respondenten vragen deel te nemen aan een tevredenheidsonderzoek. De resultaten van dit onderzoek zullen worden teruggekoppeld aan de moderator, zodat toekomstige kwalitatieve onderzoeken geoptimaliseerd kunnen worden. Zo wordt de kwaliteit en innovatie van de kwalitatieve onderzoeken bij Markteffect bevorderd.

Hier vindt u enkele relevante pagina's:

Typen onderzoek

Bent u op zoek naar strategische inzichten op basis van marktonderzoek? Of wilt u ondervinden hoe onderzoek bijdraagt aan het (nog) succesvoller maken van uw merk of orga…

Meer info

Onderzoeksmethoden

Benieuwd welke methoden er zijn om uw onderzoeksvraag te beantwoorden? Dan zit u hier goed.  Bekijk hier het overzicht van al onze onderzoeksmethoden.

Meer info

Ontmoet ons team

Leer ons hier beter kennen. Klik op een profiel om meer te leren over wie bij Markteffect werkt. Als u met ons samenwerkt, zorgen onze medewerkers ervoor dat uw onderzoe…

Meer info

Diepte interviews

Diepte interviews zijn een vorm van kwalitatief interviews. Voor het blootleggen van diepgaande motieven van klanten, medewerkers of consumenten leent kwalitatief onderzo…

Meer info

Groepsdiscussies

Een groepsdiscussie is een dynamische vorm van kwalitatief onderzoek. Met een goede discussieleider zorgt de discussie tussen de deelnemers voor diepgaande kwalitatieve i…

Meer info

Alle referenties

Bekijk hier al onze klantreferenties, het totaaloverzicht en opgedeeld per branche.

Meer info

Vergelijkbare cases

Om een goed beeld te geven hoe marktonderzoek in de praktijk werkt en wat het u onderaan de streep oplevert, hebben wij enkele mooie cases voor u uitgewerkt. Het kan natuurlijk voorkomen dat u sommige vraagstukken herkent, omdat u deze bijvoorbeeld binnen uw eigen organisatie ook bent tegengekomen.

Productconcepttest: 
Kalfire E-one elektrische haard

KNGF:
Impact van de assistentiehonden

Belevingsonderzoek gemengd voetbal: KNVB

Deskresearch, Kwalitatief- & Kwantitatief onderzoek:
Van Hall Larenstein