Deskresearch, Kwalitatief- & Kwantitatief onderzoek:
Van Hall Larenstein

Van Hall Larenstein – Aansluiting van opleidingsportfolio

Van Hall Larenstein is een hogeschool die professionals wil opleiden om bij te dragen aan een duurzame en betere wereld. Van Hall Larenstein heeft opleidingen en onderzoekthema’s die veelal uniek zijn in Nederland, een interdisciplinair karakter hebben en altijd een bijzonder vakgebied beslaan waarbij duurzaamheid en een verantwoordelijkheid voor de toekomst van de aarde centraal staan. Met honderden bachelor- en masterstudenten uit 40 verschillende landen is de hogeschool een verzameling van culturen en idealen.

 

Het onderwijs is continu in beweging. Dit maakt dat Van Hall Larenstein haar portfolio aan opleidingen regelmatig onder de loep neemt en aan de arbeidsmarkt vraagt om mee te denken hierin. Hierbij komen vragen op zoals:

  • Welke trends & ontwikkelingen zijn er gaande binnen de sector waarop we als hogeschool op kunnen en moeten inhaken?
  • Sluiten onze opleidingen (nog) aan op de behoefte uit het werkveld en studenten?
  • Welke competenties worden er gevraagd door het werkveld?
  • Hoe aantrekkelijk zijn we als hogeschool voor potentiële studenten?
  • Welke verbeterpunten en ‘quick wins’ zijn er volgens onze stakeholdersgroepen?

Doel

Inzicht verkrijgen in aansluiting huidgie portfolio bacheloropleidingen op wensen en behoeften van stakeholdersgroepen

Methoden

Deskresearch, kwalitatief onderzoek (diepte-interviews & online community) en kwantitatief onderzoek (online enquête)

Effect

Onderbouwde keuzes kunnen maken over de aanscherping van het portfolio

 

Deskresearch, kwalitatief onderzoek en kwantitatief onderzoek

Markteffect is dit onderzoek gestart door deskresearch uit te voeren naar de ontwikkelingen en trends omtrent demografie en de groene sector. Vervolgens zijn er diepte-interviews uitgevoerd met interne stakeholders en contacten uit het werkveld door een senior moderator. Tijdens deze gesprekken is ingezoomd op de rol die Van Hall Larenstein kan spelen voor het werkveld en de ‘gaps’ tussen de wensen en vraag uit het werkveld en het huidige opleidingsaanbod. Tevens is er een driedaagse online community uitgevoerd met 16 studenten naar hun opleidingsbehoeften. De resultaten van de community zijn gekwantificeerd in een online vragenlijst onder ruim 300 potentiële studenten (havisten en vwo’ers).

“Wij vinden het buitengewoon belangrijk om een duurzame verbinding te hebben en te behouden met al onze stakeholders. Markteffect helpt ons al jaren op meerdere terreinen om deze verbinding continu te testen, te beoordelen en aan te scherpen. Of het nu gaat om het imago- en naamsbekendheidsonderzoek, om een marktpotentie- en portfolio onderzoek of om het testen van scenario’s van onze masteropleidingen, de medewerkers van Markteffect staan altijd paraat en handelen zeer adequaat. Weinig woorden zijn nodig om een maximaal resultaat te behalen”
Emiel van den Bosch, Directie Beleid, Marketing & Communicatie

3

verschillende doelgroepen

350

respondenten


Wat heeft het onderzoek opgeleverd?

De inzichten uit dit onderzoek hebben Van Hall Larenstein handvatten geboden om beslissingen te nemen over de inrichting van haar bachelorportfolio, nu en in de nabije toekomst. Daarnaast zijn de resultaten gebruikt om de voorlichting richting potentiële studenten te verbeteren.

Bekijk ook

Om een goed beeld te geven hoe marktonderzoek in de praktijk werkt en wat het u onderaan de streep oplevert, hebben wij enkele mooie cases voor u uitgewerkt. Het kan natuurlijk voorkomen dat u sommige vraagstukken herkent, omdat u deze bijvoorbeeld binnen uw eigen organisatie ook bent tegengekomen.

Terug naar het overzicht

0-meting onderzoek voor de nieuwe positionering van Avans Hogeschool

Inzicht in de marketingpersona’s via een Online Community Campus Fryslân

Kwalitatieve inzichten voor de instroom van studenten voor Curio

Naamsbekendheidonderzoek na nieuwe positionering van Tilburg University