Volwassenen maken zich zorgen om huidige generatie jongeren

De maatschappij is in beweging en er zijn tal van krachtvelden die niet zo zeer positief zijn voor de samenleving of groepen binnen de samenleving. Marktonderzoeksbureau Markteffect heeft onafhankelijk onderzoek uitgevoerd naar de zorgen en problemen die spelen voor en bij jongeren van 15 tot en met 22 jaar. Uit dit representatieve onderzoek onder Nederlanders van 18 jaar en ouder blijkt dat de meerderheid (61%) zich zorgen maakt om de jongeren in de Nederlandse samenleving. Met name ouderen (55-plussers) maken zich zorgen.

Men ziet het woningtekort voor starters (91%), het tekort aan mbo’ers/praktisch opgeleiden (86%) en de gevolgen van altijd online zijn (80%) als grootste problemen voor jongeren van 15 tot en met 22 jaar. Ook onderwerpen als prestatiedruk onder jongeren, mentale gezondheid van jongeren en drugsgebruik onder jongeren worden op dit moment door minimaal drie op de vijf respondenten als een groot tot zeer groot probleem in Nederland ervaren (>60%).

Het woningtekort voor starters wordt door iedereen als het grootste probleem gezien, terwijl voor jongeren onder de 35 jaar de mentale gezondheid van jongeren het tweede grootste probleem is en dit voor degene ouder dan 35 jaar het tekort aan mbo’ers/praktisch opgeleiden is.

Vicieuze cirkel van problemen

Volgens de respondenten zijn al deze problemen in elkaar verweven en beïnvloeden en versterken ze elkaar. Als er gekeken wordt naar drugsgebruik onder jongeren geven de respondenten meermaals aan dat jongeren volgens hen te veel druk ervaren en drugs hen wellicht wat verlichting zouden kunnen geven. De prestatiedruk onder jongeren creëren zij volgens de respondenten voor een groot deel zelf, maar het wordt ook gecreëerd door het perfecte plaatje wat op social media wordt getoond. Hier worden zij dag in dag uit mee geconfronteerd door het feit dat zij altijd online (moeten) zijn. De prestatiedruk en het altijd online zijn, kan volgens de respondenten ook weer van invloed zijn op mentale problemen bij jongeren zoals depressie en een negatief zelfbeeld.

Mentale gezondheid jongeren

Nederlanders herkennen deze mentale problemen bij jongeren van 15 tot en met 22 jaar onder andere in de vorm van depressie, een negatief zelfbeeld en zelfs suïcidale gedachten. Eén op de vijf Nederlanders herkent iemand in zijn of haar eigen omgeving die kampt met een depressie (22%) of iemand met een (zeer) negatief zelfbeeld (19%). Daarnaast herkent één op de tien Nederlandse jongeren in hun eigen omgeving met een burn-out (12%), een angststoornis (12%), een verslaving (12%) of een eetstoornis (11%). Zelfs suïcidale gedachten (10%) en automutilatie (zelfbeschadiging) (7%) worden in de eigen omgeving herkent.

Onderzoeksverantwoording

Het onderzoek is uitgevoerd door onafhankelijk onderzoeksbureau Markteffect in december 2022 onder een representatieve steekproef van 1.006 Nederlandse respondenten van 18 jaar of ouder.

Markteffect volgt de ontwikkelingen rondom maatschappelijke problemen nauwlettend. In de gesprekken die gevoerd worden met jongeren, onderwijsinstellingen, maatschappelijke organisaties, overheidsinstanties en bedrijven komt regelmatig naar voren dat maatschappelijke problemen ten aanzien van jongeren veel invloed hebben. Markteffect wordt graag betrokken bij hieruit vloeiende initiatieven en projecten.

Naar het overzicht

Bekijk ook

Wilt u meer weten? Hier vindt u nog enkele relevante nieuwsartikelen. Zo mist u niks meer van wat speelt in uw branche.

Terug naar het overzicht

Leven Lang Ontwikkelen: een samenspel tussen werkgever en werknemer

Kennis- en netwerkevent van het Markteffect Nationaal Studiekeuze Onderzoek

Studiekiezers kiezen op basis van interesse maar letten ook op toekomstige baankansen en salaris

Kwart ouders vindt het binnenklimaat op scholen verre van optimaal