Alumni-onderzoek

Inzicht in de behoeften en de mening van alumni studenten.
Studenten die na het behalen van hun diploma de onderwijsinstelling verlaten, worden ook wel alumni genoemd. Omdat zij het volledige traject van inschrijving, studie en afstuderen hebben doorlopen, vertegenwoordigen zij een waardevolle bron van input, waarmee we de opleiding en onderwijsinstelling kunnen evalueren, verbeteren en bevestigen.

Alumni vormen een belangrijke schakel in het verbeteren van de inhoud van opleidingen. Ze fungeren namelijk als ideale contacten in het werkveld, waardoor ze waardevolle inzichten kunnen verschaffen om de opleidingen voortdurend te verbeteren en up-to-date te houden. Daarnaast openen alumni en hun netwerken veel mogelijkheden voor samenwerking op het gebied van Leven Lang Ontwikkelen. Diverse onderzoeken tonen aan dat daar het fundament dient te worden gelegd, een positieve relatie met oud-studenten. Alumni die een sterke verbondenheid voelen met de onderwijsinstelling en met tevredenheid terugkijken op hun opleiding, blijken vaak bereid te zijn tot verder contact, zelfs nadat ze de instelling hebben verlaten met hun diploma op zak.

Markteffect helpt onderwijsinstellingen bij het ontwikkelen van alumnibeleid op basis van onderzoeksinzichten. Middels de alumni-onderzoeken die Markteffect uitvoert, wordt onder andere antwoord gegeven op vragen, zoals:

 • In hoeverre alumni een rol spelen binnen de sector waarvoor zij bij de onderwijsinstelling een opleiding hebben gevolgd;
 • Hoe zij terugkijken op hun opleiding bij de instelling;
 • Hoe zij het contact met de onderwijsinstelling beoordelen;
 • In welke mate de opleiding aansluit op hun huidige werkzaamheden en de laatste ontwikkelingen in het werkveld;
 • Welke behoeften zij hebben met betrekking tot de onderwijsinstelling;
 • Welke bijdrage zij willen leveren aan het contact en aanbod voor alumni;
 • In hoeverre zij de onderwijsinstelling aanbevelen bij hun netwerk, familie, vrienden en peers (Net Promoter Score).

Dit geldt zowel voor opleidingen als voor Leven Lang Ontwikkelen trajecten, stages en vacatures.

Onderzoek naar alumni

 • Het onderzoek onthult de motieven en suggesties van alumni en biedt waardevolle suggesties ter verbetering van zowel de opleiding als de onderwijsinstelling. Dit leidt vaak tot concrete aanpassingen in het curriculum, de studentenervaring, faciliteiten en communicatiestrategieën van de onderwijsinstelling. Bovendien wordt veelal gekeken naar de voortdurende opleidingsbehoeften van alumni vanuit het perspectief van Leven Lang Ontwikkelen. Hierbij speelt het opbouwen van een sterke relatie, gecombineerd met relevant LLO-aanbod, vaak een de sleutel tot succes.
 • Met behulp van een online enquête kunnen alumni worden benaderd om deel te nemen aan een vragenlijst. Ook het benaderen van alumni via een telefonische enquête door het callcenter van Markteffect behoort tot de mogelijkheden. Onze callcentermedewerkers hebben vaak ook een studentenachtergrond naast hun werk bij Markteffect, waardoor ze diepgaander kunnen doorvragen op specifieke antwoorden. Daarnaast behoort het benaderen van alumni via alternatieve communicatiemiddelen zoals SMS of WhatsApp eveneens tot de mogelijkheden.
 • De doorlooptijd van het onderzoek bedraagt circa 8 weken.  

Wat levert een alumni-onderzoek op?

 1. Inzicht in de tevredenheid jegens de afgeronde opleiding in relatie tot hun huidige werk op de arbeidsmarkt, de verbeterpunten voor de opleiding, instelling en behoeften op het vlak van Leven Lang Ontwikkelen;
 2. Praktisch toepasbare visuele rapportage inclusief conclusies en aanbevelingen;
 3. Presentatie op locatie bij uw onderwijsinstelling inclusief advies en inzichten op basis van andere vergelijkbare onderzoeken.

Heeft u interesse in een alumni-onderzoek of bent u benieuwd hoe Markteffect uw onderwijsinstelling verder kan helpen? Neem dan gerust contact op voor meer informatie.

Leon <span>Geboers</span>

Leon Geboers

Client Consultant

Benieuwd wat wij voor uw onderwijsinstelling en vraagstuk kunnen betekenen?