Instroomonderzoek

Inzicht in de ervaringen van het studiekeuzeproces van eerstejaarsstudenten en welke verbeterpunten er zijn voor het nieuwe wervingsjaar van uw onderwijsinstelling.
Nieuwe studenten, ook wel instromers genoemd, vormen de levensader van onderwijsinstellingen. Instromers doorlopen het volledige studiekeuzeproces, maar hoe hebben zij dit ervaren? Markteffect helpt onderwijsinstellingen bij het evalueren van de wijze waarop nieuwe studenten het keuze- en instroomproces hebben ervaren en welke verbeterpunten er zijn.

Een instroomonderzoek door Markteffect biedt inzicht in het volledige traject dat eerstejaarsstudenten doorlopen, vanaf het initiële oriëntatiemoment op uw instelling tot aan hun eerste weken op school. Het hoofddoel is het vereenvoudigen van het instroomproces voor toekomstige studiekiezers door te luisteren naar hun specifieke wensen en behoeften en deze om te zetten in concrete actiepunten. De instroom van een onderwijsinstelling kan in veel gevallen eind juni al enigszins worden voorspeld. Na de zomervakantie wordt op 1 oktober de definitieve instroom vastgesteld. Dit is ook vaak het moment om instromende studenten te ondervragen middels onderzoek en de beoordeling en het effect van de eerder ingezette voorlichtings- en wervingsactiviteiten te bepalen.

Onderzoek naar instromers

  • Een van de inzichten uit het instroomonderzoek is de beoordeling of de onderwijsinstelling aan de verwachtingen voldoet van studenten die zich hebben ingeschreven, en of de werkelijke ervaring overeenkomt met wat tijdens de oriëntatiefase door de onderwijsinstelling is gecommuniceerd en uitgestraald. Daarnaast krijgen onderwijsinstellingen inzicht in welke verbeterpunten zij kunnen doorvoeren voor het komende wervingsjaar;
  • Een efficiënte online vragenlijst is ontworpen om de meningen en feedback van eerstejaarsstudenten van uw onderwijsinstelling vast te leggen. De vragenlijst wordt ondersteund met diverse visuele en gamification-elementen;
  • De doorlooptijd van het onderzoek bedraagt circa 7-8 weken. De optimale periode voor het afnemen van het instroomonderzoek is medio oktober, bij aanvang van het schooljaar. Markteffect begint met de voorbereiding van het onderzoek vóór of direct na de zomervakantie. Het instroomonderzoek wordt daadwerkelijk uitgevoerd onder eerstejaarsstudenten gedurende de maand oktober (en eventueel november). Dit is een periode waarin ervaring leert dat deze groep het beste kan terugblikken op hun uiteindelijke keuzes.

Wat levert een instroomonderzoek op?

  1. Inzicht in het instroomproces van eerstejaarsstudenten van alle niveaus;
  2. Praktisch toepasbare visuele rapportage inclusief conclusies en aanbevelingen;
  3. Presentatie op locatie bij uw onderwijsinstelling inclusief advies en inzichten op basis van de motieven van instromers en in de verbeterpunten van uw onderwijsinstelling voor het komende wervingsjaar.

Heeft u interesse in een instroomonderzoek of bent u benieuwd hoe Markteffect uw onderwijsinstelling verder kan helpen? Neem dan gerust contact op voor meer informatie.

 Stel uw vraag

Leon <span>Geboers</span>

Leon Geboers

Client Consultant

Benieuwd wat wij voor uw onderwijsinstelling en vraagstuk kunnen betekenen?