Marktleider en kennispartner in marktonderzoek in het Nederlandse onderwijs

De onderwijssector is een dynamische, snel veranderende omgeving. Markteffect begrijpt hoe belangrijk het is om hiermee om te gaan en is gespecialiseerd in het uitvoeren van onderzoek binnen de onderwijssector. Met meer dan 15 jaar ervaring in het uitvoeren van onderzoek binnen deze branche, is er diepgaande kennis van de markt, de thematiek die speelt en de diverse doelgroepen opgedaan. Bij Markteffect wordt ervoor gezorgd dat uw onderwijsinstelling toegang heeft tot de meest waardevolle en actuele inzichten, waarmee u uw beslissingen kunt onderbouwen.

Thema's in het onderwijs

Binnen de onderwijswereld onderzoekt Markteffect diverse thema's, variërend van studiekeuze, het imago en de reputatie, tevredenheid, de rol van beïnvloeders, Leven Lang Ontwikkelen en de samenwerking met stakeholders zoals het werkfit houden van Werkend Nederland. Het uitvoeren van onderzoek verschaft waardevolle inzichten die onderwijsinstellingen kunnen gebruiken om de kwaliteit van hun onderwijs en hun aanbod te verbeteren en verder aan te scherpen. Of het nu gaat om het begrijpen van de drijfveren achter studiekeuzes, het betrekken van ouders in het onderwijsproces, het evalueren van de ervaringen van alumni na het afstuderen of het aanpakken van de groeiende behoefte aan Leven Lang Ontwikkelen, onderzoek biedt de benodigde inzichten om het onderwijs continu te optimaliseren. Klik op de onderstaande knoppen voor meer informatie en hoe Markteffect u hier verder in kan helpen!


Staat het onderwerp dat u wilt onderzoeken er niet tussen? Neem gerust contact op voor het bespreken van de mogelijkheden.

Doelgroepen in het onderwijs

In het onderwijs spelen verschillende doelgroepen een essentiële rol: van studiekiezers die hun toekomst vormgeven, tot betrokken ouders, afgestudeerde alumni, deskundige decanen en ondersteunende mentoren. Maar ook de zoektocht van professionals naar het verbeteren van hun kennis en vaardigheden om duurzaam te blijven op de arbeidsmarkt en bedrijven die worstelen met personeelstekorten. Ieder van hen brengt unieke perspectieven, verwachtingen en uitdagingen met zich mee in de onderwijswereld. Bij Markteffect begrijpen we het belang van het begrijpen van elk van deze doelgroepen, en daarom voeren we onderzoek uit dat zich richt op specifieke doelgroepen binnen het onderwijs. Klik op de onderstaande knoppen voor meer informatie en hoe Markteffect u hier verder in kan helpen!


Staat de doelgroep die u wilt onderzoeken er niet tussen? Neem gerust contact op voor het bespreken van de mogelijkheden.

Markteffect monitoren voor de onderwijssector

In nauwe samenwerking met tientallen onderwijsinstellingen voert Markteffect jaarlijks diverse onderzoeken uit naar verschillende thema’s en doelgroepen, zoals hoe studenten zich oriënteren, welke factoren hierin een rol spelen, en hoe de naamsbekendheid en het imago van mbo-, hbo-, wo- en particuliere onderwijsinstellingen worden ervaren. Daarnaast richten we ons op onderzoek naar de behoeften en ontwikkeling van werknemers, werkend Nederland en werkgevers, inclusief het verwerven van nieuwe kennis en vaardigheden, evenals de specifieke eisen van werkgevers met betrekking tot werving en bijscholing, opscholing en omscholing van de huidige medewerkers. Voor meer informatie en de mogelijkheid om deel te nemen, kunt u terecht bij onze monitoronderzoeken.


Wie is Markteffect?

Markteffect is een belangrijke partner van de Nederlandse onderwijsmarkt als toonaangevende kennispartner op het gebied van marktonderzoek, met een specialisatie in het mbo-, hbo-, wo- en particulier onderwijs. Met ruim 15 jaar ervaring binnen deze sector hebben we een diepgaand begrip gegeven van de marktdynamiek en de behoeften. Daarom delen we onze kennis proactief en reactief, in nauwe samenwerking met vakexperts, om innovatie te stimuleren en de onderwijsprofessionals te versterken. We houden voortdurend de vinger aan de pols van de markt, delen actuele inzichten en rapportages en nemen soms zelf het voortouw, terwijl we andere keren onderwijsprofessionals samenbrengen om kennisdeling te bevorderen. Op deze informele, maar informatieve manier houden we de onderwijsprofessionals op de hoogte van de laatste ontwikkelingen in hun vakgebied.

Markteffect fungeert als centrale schakel en overziet de markt met een helikopter view, waarbij het regelmatig ter plaatse polshoogte neemt. We zijn thought leader op het gebied van onderzoek en kunnen gedegen advies leveren waarop onderwijsinstellingen hun (marketing)beslissingen kunnen baseren. We positioneren onszelf als partner, kennisbron en vertrouwde vriend, en we koesteren een diepgewortelde motivatie om onderwijsinstellingen daadwerkelijk vooruit te helpen.

Wat kunt u van Markteffect verwachten?

Met behulp van betrouwbaar marktonderzoek presenteren wij resultaten in een praktisch bruikbaar onderzoeksrapport of digitaal deliverable (zoals een dashboard). Hier voegen we concrete adviezen aan toe, gebaseerd op onze diepgaande branchekennis en ervaring met vergelijkbare casestudies. Het onderzoeksrapport fungeert als hét instrument bij het nemen van strategische beslissingen op het gebied van marketing, communicatie, voorlichting, werving, curriculumontwikkeling en algemene strategie.

Ons streven is om altijd een stapje verder te gaan, zelfs wanneer onze opdrachtgever er niet specifiek om vraagt. We willen hen positief verrassen en nemen proactief initiatieven om iets extra's toe te voegen aan zowel het onderzoek als het rapport en de inhoudelijke adviezen.

Marketing & Communicatie

We werken in nauwe samenwerking met onderwijsinstellingen, brancheverenigingen en het ministerie. Daarnaast ondersteunen we communicatiebureaus bij het evalueren van campagnes, pre-testing, en het uitvoeren van op maat gemaakte onderzoeken voor onderwijsgerelateerde organisaties, zoals de MBO Raad en O&O fonds. Onze diensten bereiken een breed scala aan doelgroepen, waaronder bezoekers van open dagen en studiebeurzen, werknemers in diverse branches, leden van brancheverenigingen, schoolbesturen, ICT-coördinatoren op scholen en andere belanghebbenden. Wilt u hierover meer informatie ontvangen? Neem dan gerust contact op!

Markteffect onderwijsteam

Binnen onze organisatie opereren we met een toegewijd team van onderwijsexperts, wat betekent dat onze onderzoeken consequent worden uitgevoerd door dezelfde deskundige professionals. Dit zorgt voor een hoog niveau van expertise en consistentie in onze onderzoeksbenadering, waardoor we u betrouwbaar en waardevol inzicht kunnen bieden in de onderwijssector.

DavyAstridEvaDaanKellyRenéeKrijnMieke

Privacy en beveiligingsrichtlijnen

Markteffect is in het bezit van ISO certificering en werkt volgens de richtlijnen van de AVG. Daarnaast wordt er gewerkt naar de richtlijnen en standaarden van de branchevereniging. Data van studiekiezers, studenten en andere doelgroepen is hierdoor in goede handen.

Leon <span>Geboers</span>

Leon Geboers

Client Consultant

Benieuwd wat wij voor uw onderwijsinstelling en vraagstuk kunnen betekenen?