Inzicht in de marketingpersona’s via een Online Community Campus Fryslân

Campus Fryslân van Rijksuniversiteit Groningen is een unieke faculteit gevestigd in Leeuwarden. Hier worden wetenschappelijke vraagstukken op het gebied van economie en maatschappij benaderd door (internationale) studenten met als missie om lokale oplossingen voor mondiale uitdagingen te vinden.

Campus Fryslân heeft de wens geuit om via onderzoek de kenmerken van de doelgroep en de daarbij horende behoeften in kaart te brengen. Daarnaast w erd gezocht naar antwoord op de vraag welke marketing- en communicatiestrategieën geschikt zouden kunnen zijn voor de doelgroepen. Dit, om vervolgens op basis van onderzoek onder de studenten marketingpersona’s formuleren, die kunnen bijdragen aan het sturen van de communicatiestrategie. Markteffect is ingeschakeld om dit onderzoek uit te voeren met als doel uiteindelijk nieuwe studenten aan te trekken.

Onze aanpak

Om voor dit onderzoek kwalitatieve inzichten te verkrijgen, is gekozen voor een Online Community onderzoek. Deze Online Community werd verdeeld over 3 dagen uitgezet onder 49 studenten. Waar de studenten in de eerste fase moeilijk te bereiken waren, kwam de community met de juiste sturing goed op gang waarbij erg goede verhalen en sterke inzichten tot stand zijn gekomen. Na het uitvoeren van de Online Community is er een duidelijk beeld geschetst van de studenten. Dat beeld is omgezet in drie verschillende persona’s.

Resultaten

Het uitvoeren van een Online Community resulteerde in een duidelijk beeld van de typen studenten. Er werden diepere inzichten verkregen, waaronder het dagelijks leven, percepties van Campus Fryslan, wat gewaardeerd wordt in het leven en hoe zij de toekomst voor zich zien. Op basis hiervan zijn verschillende persona’s gemaakt. Op basis van deze persona’s kan Campus Fryslan gerichter targetten op bijvoorbeeld Social-media. Met als doel natuurlijk nieuwe studenten aan te trekken.

"Vóór het onderzoek hadden we wel een idee wie onze studenten waren, maar dit was niet op data gebaseerd. Door middel van de online community hebben we scherp voor de bril gekregen wat studenten echt interesseert, motiveert en raakt. Met de inzichten hebben we onze marketing en communicatie zo af kunnen stemmen dat we een boodschap overbrengen die echt binnenkomt. Markteffect was tijdens het gehele proces een hele fijne en proactieve partner om mee samen te werken. We zijn heel blij met het eindresultaat" -  Manon Laning, Online Marketeer bij Campus Fryslân 

"Dit onderzoek was een leuke ervaring voor iedereen die betrokken was. Enorm interessant om te achterhalen wie de student is en wat ze doen. ’Na het opleveren van de rapportage vertelde de klant dat een docent zei dat een van de persona's een perfecte omschrijving was van een student in haar klas. Dat was heel leuk om te horen!’’ - Lieke Hamelink, Research Expert Markteffect

 Specialisten die hieraan hebben gewerkt:

Markteffect is een onafhankelijk onderzoeksbureau en gespecialiseerd in het verschaffen van inzichten op basis van marktonderzoek. Dit project is mogelijk gemaakt door een team van deskundige experts met uitgebreide kennis en ervaring op het gebied van marktonderzoek. Heeft u vragen over dit onderzoek of bent u geïnteresseerd in hoe we kunnen helpen met een vergelijkbaar project, aarzel dan niet om content met ons op te nemen. Wij denken graag met u mee!

Bekijk ook

Om een goed beeld te geven hoe marktonderzoek in de praktijk werkt en wat het u onderaan de streep oplevert, hebben wij enkele mooie cases voor u uitgewerkt. Het kan natuurlijk voorkomen dat u sommige vraagstukken herkent, omdat u deze bijvoorbeeld binnen uw eigen organisatie ook bent tegengekomen.

Terug naar het overzicht

0-meting onderzoek voor de nieuwe positionering van Avans Hogeschool

Kwalitatieve inzichten voor de instroom van studenten voor Curio

Naamsbekendheidonderzoek na nieuwe positionering van Tilburg University

Jaarlijkse imago- en effectonderzoek MBO Raad

<p>Davy <span>Zwegers</span></p>

Davy Zwegers

Client Consultant Onderwijs