De student-journey: bachelor leavers

Bachelorstudenten hebben veel keuzemogelijkheden om door te studeren. Hogescholen en universiteiten trachten uiteraard hun masteraanbod goed aan te laten sluiten op de studievoorkeuren van potentiële masterstudenten. Huidige bachelorstudenten vormen in essentie de belangrijkste instroomgroep voor de masteropleidingen van de eigen hogeschool of universiteit. Het realiseren van doorstroom, en daarmee instroom voor de masteropleidingen van de hogeschool of universiteit, zou daarom onder deze groep het meest kansrijk moeten zijn. Wanneer een bachelorstudent dan ook de hogeschool of universiteit verlaat zonder deze natuurlijke doorstroom naar één van de aangeboden masters, is het belangrijk om te achterhalen wat de motieven van deze zogeheten ‘leavers’* zijn.

Markteffect doet onderzoek naar de motieven en beweegredenen van leavers om zo onder andere antwoord te krijgen op de volgende vragen:

  • Is de leaver een master gaan volgen? Of heeft de leaver voor een andere (tijdelijke) vervolgstap gekozen zoals het betreden van de arbeidsmarkt?
  • Welke master is men gaan volgen? En bij welke hogeschool of universiteit?
  • Wat was de primaire reden om de switch te maken naar een andere hogeschool of universiteit?
  • Welke aspecten als aanbod, locatie, aanzien van de hogeschool of universiteit waren hierbij van belang?
  • Op welke moment heeft de leaver besloten om de master elders te gaan volgen?
  • Wat vonden leavers van de informatievoorziening met betrekking tot het masteraanbod van de hogeschool of universiteit?
  • Wat had de hogeschool of universiteit kunnen doen om de leaver te behouden?

Onderzoek naar bachelor leavers

Voor het bevragen van deze doelgroep wordt vrijwel altijd gekozen voor telefonisch onderzoek, eventueel aangevuld met online onderzoek. Om bruikbare resultaten te verkrijgen is het belangrijk dat er doorgevraagd kan worden naar daadwerkelijke motieven, drempels, meningen en verbeterpunten. Hiervoor leent telefonisch onderzoek zich het beste om diepgaande inzichten te verkrijgen.

Markteffect zet voor het benaderen en afnemen van de vragenlijst onder afmelders, getrainde field-force gecertificeerde (MOA) veldwerkmedewerkers in. Deze veldwerkmedewerkers hebben veel ervaring met het bevragen van scholieren en studenten ten behoeve van onderwijsgerelateerde onderzoeken.

Het ideale moment voor het uitvoeren van een bachelor leavers onderzoek zijn de maanden september, oktober en november.

*Leavers zijn bachelorstudenten die na het behalen van de bachelor de hogeschool of universiteit verlaten zonder een mastertraject aan te gaan.

Markteffect 10x FD Gazelle MOAward: Bureau van het Jaar 2020 Top 250 Groeibedrijven 2021

80

Flexibele Veldmedewerkers

75

Fulltime Onderzoeksspecialisten

<p>Davy <span>Zwegers</span></p>

Davy Zwegers

Client Consultant Onderwijs