Sponsor effectmeting

Sportsponsoring is een van de belangrijkste financiële assets van sportbonden, sportcompetities, sportclubs, sporters en overige rechtenhouders. Vaak gaan er grote bedragen in om en in tegenstelling tot een aantal jaren geleden, is sportsponsoring al lang niet meer ‘het speeltje’ van de directeur of enkel logo’s plakken. Voor zowel de sponsor als het sponsorobject is het essentieel om te weten wat iedere geïnvesteerde euro nu eigenlijk oplevert. Wat is het effect van sportsponsoring?

Markteffect is marktleider op het gebied van onderzoek in de sport in Nederland. In de afgelopen jaren is er een geijkte methodiek ontwikkeld op het gebied van sponsor effectmetingen.

Wij werken met

De Markteffect sponsor effectmeting

Markteffect heeft een eigen onderzoeksmethodiek en specifieke onderzoeksvragen ontwikkeld waarmee de effecten van een sponsorship nauwkeurig in kaart worden gebracht. De resultaten van dit onderzoek helpen u om het gesprek met elkaar aan te gaan (sponsor en sponsorobject). Enerzijds bieden de resultaten handvatten om het sponsorship te evalueren op de bijdrage aan de belangrijkste KPI’s, anderzijds biedt het onderzoek concreet inzicht in waar het momenteel goed gaat en waar nog verbetering mogelijk is.

Bij het aangaan van een sponsorship worden er tussen beide partijen meestal concrete afspraken gemaakt aan welke KPI’s het sponsorship een bijdrage moet leveren. Denk bijvoorbeeld aan impact op naamsbekendheid, het imago en de overweging van uw merk. Om inzichtelijk te maken of het sponsorship aan deze afspraken voldoet, is een sponsor effectmeting de oplossing. Enerzijds biedt het essentiële inzichten voor de sponsor zelf, om te kijken of de investering rendabel is. Anderzijds ook essentiële inzichten voor het sponsorobject, omdat met behulp van deze inzichten beter kan worden ingespeeld op wensen en behoeften van sponsoren en sponsorships succesvoller kunnen worden ingezet.

In het onderzoek wordt bovendien rekening gehouden met de verschillende doelgroepen en stakeholders die van belang zijn. In het geval van een Betaald Voetbal Organisatie (BVO) kan het relevant zijn om zowel seizoenkaarthouders, stadionbezoekers als overige Nederlandse voetbalsupporters mee te nemen in het onderzoek. Wij denken graag met u mee over uw onderzoeksvraag.

laptop-innovatie

Inzicht in de effecten van sportsponsoring op uw belangrijkste KPI's 

vragenlijst-4

De verbeterpunten van uw sponsorship worden blootgelegd

laptop-analytics-2

Benchmark gecreëerd waardoor uw resultaten waarde krijgen

Potentie bepalen van mogelijke sponsorships

Naast het meten van de effecten van sponsorships, kan met behulp van onze methodiek ook inzicht gegeven worden in de mogelijke potentie, haalbaarheid en de fit van een mogelijk sponsorship. Voordat u uw marketingstrategie uitbreidt met een sponsorship is het van belang om te weten welke sporten, clubs en sporters het juiste bereik hebben, namelijk úw doelgroep. Immers kan de keuze op basis van onderbuikgevoel voor een verkeerde sport in de praktijk betekenen dat niet de juiste doelgroepen bereikt worden, en (een deel van) de investering niet juist besteed wordt.

Vervolgens is het belangrijk dat er inzicht wordt gegeven in het gebruik en de houding (Usage & Attitude) van uw categorie of merk onder de geselecteerde doelgroep. Op deze manier kunnen wij u op weg helpen om een juiste keuze te maken in uw sponsorstrategie.

Andersom wordt dit onderzoek dikwijls uitgevoerd voor de sponsorobjecten in hun zoektocht naar een nieuwe sponsor. Cijfers over bekendheid, populariteit en gebruik kunnen in een onderhandeling het laatste zetje geven naar een nieuwe sponsorovereenkomst.

Vergelijkbare cases

Om een goed beeld te geven hoe marktonderzoek in de praktijk werkt en wat het u onderaan de streep oplevert, hebben wij enkele mooie cases voor u uitgewerkt. Het kan natuurlijk voorkomen dat u sommige vraagstukken herkent, omdat u deze bijvoorbeeld binnen uw eigen organisatie ook bent tegengekomen.

Sponsor effectmeting: Aeromexico & PSV

Sponsor effectmeting: NAC Breda

Sponsor effectmeting: N.E.C.

<p>Michael <span>Petit</span></p>

Michael Petit

Manager Marketing & Client Consultant