Sponsor effectmeting: NAC Breda

NAC Breda: Sponsoreffect metingen EnergieFlex & CM.com

NAC Breda is een Nederlandse voetbalclub uit Breda, opgericht in 1912 en speelt haar wedstrijden in het Rat Verlegh Stadion (capaciteit 19.000). NAC Breda is op meerdere aspecten een unieke club in Nederland met als kernwaarden tegendraads, bourgondisch, saamhorig en zelfbewust. De club staat tevens bekend om het ‘Avondje NAC’. Sinds een aantal jaar hebben Markteffect en NAC Breda een intensieve samenwerking, waarbij Markteffect onder andere onderzoek uitvoert voor de sponsoren van NAC Breda.

Hoofddoel is het inzichtelijk maken van de effecten van de sponsorships, om te kunnen bepalen of deze succesvol zijn geweest. Met de resultaten is NAC Breda in staat om samen met haar sponsoren een concreet plan van aanpak op te stellen met als doel om de marketingdoelstellingen van de sponsor te verwezenlijken

Sponsoreffectmeting

Voor de huidige hoofd- (CM.com) en de rugsponsor (EnergieFlex) voert Markteffect meerdere malen per seizoen een sponsoreffectmeting uit onder stadionbezoekers, supporters van NAC Breda en Nederlandse voetbalvolgers. Door de vragenlijst aan te passen aan de behoeftes van de sponsoren en in te spelen op uitgevoerde acties of acties die op de planning staan, weet de het onderzoek iedere keer nieuwe inzichten te bieden. Naast de monitoring van de ontwikkeling van de marketingdoelstellingen, biedt het onderzoek ook relevante informatie over hoe acties door fans en stadionbezoekers worden ervaren.

“Met de onderzoeken die Markteffect in opdracht van ons uitvoert bieden we onze sponsoren een extra dienst. Voor hen is het essentieel om inzicht te hebben in wat het sponsorship oplevert, terwijl het NAC de mogelijkheid biedt om gericht bij te kunnen sturen.’’ - Justin Goetzee, Algemeen directeur NAC Breda

Inzichten uit het onderzoek

Al een aantal jaar helpt NAC Breda haar sponsoren om de marketingdoelstellingen te verwezenlijken. Met behulp van het onderzoek van Markteffect wordt inzichtelijk gemaakt in hoeverre de doelstellingen zijn behaald en waar nog kansen liggen voor beide partijen. Zowel NAC als de sponsoren gebruiken deze metingen om bij te sturen en sponsorships te optimaliseren.

Markteffect voert voor verschillende (inter)nationale partijen onderzoek uit om hen inzicht te geven in wat sponsoring voor hen oplevert. Onder andere een jaarlijkse meting voor de Eredivisie, sponsoronderzoek voor verschillende Eredivisie en Eerste Divisie clubs en de edivisie. We zijn niet alleen actief binnen het voetbal en het schaatsen, maar daarnaast ondersteunen we ook de NBB (Nederlandse Basketbal Bond) en de KNLTB (Koninklijke Nederlandse Lawn Tennis Bond).

Bekijk ook

Om een goed beeld te geven hoe marktonderzoek in de praktijk werkt en wat het u onderaan de streep oplevert, hebben wij enkele mooie cases voor u uitgewerkt. Het kan natuurlijk voorkomen dat u sommige vraagstukken herkent, omdat u deze bijvoorbeeld binnen uw eigen organisatie ook bent tegengekomen.

Terug naar het overzicht

Sponsor effectmeting voor FC Twente om impact sponsorships in kaart te brengen

Imago- en positioneringsonderzoek: Roda JC

Fan onderzoek: KNVB

<p>Michael <span>Petit</span></p>

Michael Petit

Manager Marketing & Client Consultant