Fan onderzoek: KNVB

De voetbalwereld is voor een groot deel afhankelijk van haar fans, daarom vindt KNVB Expertise het belangrijk om voortdurend inzicht te hebben in de wensen en behoeften van de fans van de clubs uitkomend in de Eredivisie en Eerste Divisie. Om deze reden is er in samenwerking met Markteffect een vernieuwd fan onderzoek ontwikkeld dat in de vorm van een monitor ieder seizoen opnieuw uitgevoerd wordt. De eerste editie die Markteffect uitvoerde in seizoen 2020 – 2021 blijkt meteen een uitzondering vanwege het Coronavirus. Lees hier meer over de case.

KNVB Expertise is een gezamenlijk initiatief van de Koninklijke Nederlandse Voetbal Bond (KNVB), Eredivisie CV (ECV), Coöperatie Eerste Divisie (CED) en Federatie van Betaald voetbal Organisaties (FBO). Het is een kenniscentrum van het Nederlands betaald voetbal en zet zich in om het betaald voetbal verder te ontwikkelen en te professionaliseren.

Om de juiste professionaliseringsstappen te zetten, is het van belang om onder andere inzicht te krijgen in de wensen, behoeften en tevredenheid van de fans met betrekking tot onderwerpen als waardering van de sfeer in het stadion, catering, communicatie, veiligheid en de maatschappelijke betrokkenheid van de club. Om deze reden laat KNVB Expertise jaarlijks een fan onderzoek uitvoeren, dat sinds 2020 door Markteffect wordt uitgevoerd. Zo wordt op jaarlijkse basis de wedstrijdbeleving van alle voetbalfans in Nederland in kaart gebracht.

Doel

Inzicht krijgen in de wensen, behoeften en tevredenheid van de fans

Methode

Een kwalitatieve voorstudie en een online vragenlijst onder de fans van de clubs uitkomend in de Eredivisie en Eerste Divisie

Effect

De effecten die de maatregelen rondom de pandemie hebben gehad op onder andere de betrokkenheid en wedstrijdbeleving

 

Seizoen 2020 – 2021 is echter direct een uitzondering vanwege de situatie rondom COVID-19. De eerste meting, waar vrijwel alle clubs aan deel hebben genomen, is daarom een Corona-editie van het fan onderzoek geworden. Om het onderzoek zo waardevol mogelijk te maken voor alle deelnemende voetbalclubs is er gekozen voor een combinatie van kwalitatief en kwantitatief onderzoek. Het kwalitatieve onderzoek heeft gediend als een voorstudie. Er zijn een 8 explorerende interviews uitgevoerd met supporters van clubs uit zowel de Eredivisie als de Eerste Divisie om te achterhalen wat er speelt en zo het vertrekpunt te bepalen.

Op basis van deze interviews is, in samenwerking met KNVB Expertise en alle Betaald Voetbal Organisaties (BVO’s) in Nederland, een online vragenlijst opgesteld die de clubs verspreid hebben onder hun eigen fanbase. In de periode van 1 februari 2021 tot en met 28 maart 2021 zijn er in totaal 42.956 fans geweest die deel hebben genomen aan het onderzoek. Voor alle clubs heeft Markteffect een online dashboard ontwikkeld waarmee de mogelijkheid wordt geboden om op ieder gewenst moment zelf in de resultaten te duiken en eigen kruisingen en analyses te maken. In het dashboard is voor de clubs een benchmark van alle BVO’s in Nederland en een benchmark per divisie toegevoegd, zo kan aan de resultaten ook daadwerkelijk een waarde gehangen worden.

“Met behulp van Markteffect hebben we een volgende stap kunnen zetten in de terugkoppeling van de resultaten van het fan Onderzoek. Door de nieuwe dashboards hebben de BVO’s een nog beter inzicht in de behoeften van hun fans. Het kwalitatieve voorwerk heeft er daarnaast voor gezorgd dat we zelfs tijdens de coronaperiode een waardevol onderzoek hebben kunnen doen.” 
Tijn Koolen, Junior Clubadviseur Betaald Voetbal

Tijdens dit seizoen, wat gespeeld is onder strikte maatregelen om de pandemie terug te dringen, zijn er veel wedstrijden zonder publiek gespeeld. Het blijkt dat de fans de sfeer in het stadion hierdoor het meest missen, maar dat de wedstrijdspanning ook thuis op de bank voelbaar is en dat de wedstrijdspanning voor de meeste ook thuis op de bank te volgen is. Ondanks dat slechts een handvol wedstrijden toegankelijk was voor publiek, geeft een ruime meerderheid aan waarschijnlijk dan wel zeker zijn of haar seizoenkaart te verlengen. De fans hebben begrip voor de situatie en houden vertrouwen in hun club. De club doet er volgens de meerderheid van de fans dan ook alles aan om hen betrokken te houden.

“De afgelopen jaren zijn we met zijn allen geconfronteerd met veel onzekerheid als gevolg van de coronapandemie. Omdat voetbalclubs flink afhankelijk zijn van de steun van haar fans, was deze onzekerheid in het voetbal groter dan in veel andere sectoren. Als onderzoeker en sportliefhebber is het dan ook bijzonder wanneer je op basis van onderzoek deze onzekerheid weg kunt nemen. We zijn er dan ook trots op dat we KNVB Expertise met behulp van deze inzichten handvatten hebben gegeven om de clubs te adviseren in deze moeilijke tijd.”
Krijn Vugts, Onderzoeksspecialist Markteffect

Vanaf seizoen 2021 – 2022 zal het fan onderzoek als monitor opgezet worden, zodat de ontwikkelingen over tijd gemonitord kunnen worden.

 

Bekijk ook

Om een goed beeld te geven hoe marktonderzoek in de praktijk werkt en wat het u onderaan de streep oplevert, hebben wij enkele mooie cases voor u uitgewerkt. Het kan natuurlijk voorkomen dat u sommige vraagstukken herkent, omdat u deze bijvoorbeeld binnen uw eigen organisatie ook bent tegengekomen.

Terug naar het overzicht

Sponsor effectmeting voor FC Twente om impact sponsorships in kaart te brengen

Imago- en positioneringsonderzoek: Roda JC

Haalbaarheidsonderzoek: PSV Fanstore

<p>Michael <span>Petit</span></p>

Michael Petit

Manager Marketing & Client Consultant