Prijsonderzoek: Autodrop

Wat is de optimale prijsstelling voor Autodrop?

Het is voor Autodrop van groot belang om hun producten tegen de juiste prijs in de markt te zetten om zo optimale verkoopcijfers te behalen. Het bepalen van het optimale prijspunt is ook van belang voor je gewenste positionering. Als je als kwalitatief bekend wilt staan, wil je niet te goedkoop worden gepercipieerd en andersom ook niet te duur.

Op zoek naar de optimale prijsstelling

Het is voor Autodrop van groot belang om hun producten tegen de juiste prijs in de markt te zetten om zo optimale verkoopcijfers te behalen. Het bepalen van het optimale prijspunt is ook van belang voor je gewenste positionering. Als je als kwalitatief bekend wilt staan, wil je niet te goedkoop worden gepercipieerd en andersom ook niet te duur.

Autodrop heeft door Markteffect een online onderzoek uit laten voeren om de optimale prijsstelling door de ogen van de consument te achterhalen. Het vinden van de optimale prijs is gedaan door de Markteffect prijsmeter, dit is één van de specialiteiten van Markteffect binnen de FMCG branche. Voorafgaand aan het onderzoek had Autodrop een aantal hypotheses over wat de optimale adviesprijs zou moeten zijn. Middels de Markteffect prijsmeter zijn deze hypotheses getoetst en hieruit bleek dat er voor Autodrop nog ruimte is voor optimalisatie voor het behalen van optimale omzet en afzet.

“Een merk bouwen is topsport. Elk detail moet kloppen om succesvol te zijn op dit niveau. De juiste prijs is hierin een belangrijk onderdeel. De Markteffect prijsmeter heeft ons geholpen om tot ons optimale prijspunt te komen.” 
Ivo Brand, Marketing Manager Autodrop

De consument kan tegenwoordig eenvoudig prijzen van producten vergelijken. Het is voor merken dan ook belangrijk om de producten tegen de optimale prijs in de markt te zetten. Voor het onderzoek voor Autodrop heeft Markteffect haar gevalideerde methode van online onderzoek gebruikt. Middels de Markteffect prijsmeter wordt er inzicht gegeven in de prijsacceptatie en de prijselasticiteit van producten. Met behulp van deze twee pijlers wordt er inzicht gegeven in de optimale prijsrange, wordt er input gegeven voor de bepaling van de prijsstrategie en wordt de koopintentie in kaart gebracht.

“Prijsonderzoeken geven de klant direct inzicht in de optimale prijsrange voor haar producten en daarmee in het mogelijke succes van het merk. Dat is waardevol voor de opdrachtgever, maar ook mooi om als onderzoeker aan mee te mogen werken. Ik zal maar niet vertellen hoeveel drop-fruit snoepjes er doorheen zijn gegaan tijdens de rapportage… het zou verboden moeten worden!”
Niels Kwint, Onderzoeksspecialist FMCG

De Markteffect prijsmeter wordt door twee onderzoeksmethoden ondersteund, namelijk door de Van Westendorp methode en de Gabor-Granger methode. Door de combinatie van deze twee onderzoeksmethoden wordt de nauwkeurigheid van het uiteindelijke advies verhoogd.


Van Westendorp methode


In 1976 introduceerde de Nederlandse econoom Peter van Westendorp de ‘Van Westendorp methode’. Deze methode koppelt de waarde (ofwel prijs) aan de gepercipieerde kwaliteit (ofwel product), waarbij er naar een optimale prijs wordt gezocht.

De Van Westendorp methode wordt ingezet om de prijsvoorkeur van de consument inzichtelijk te maken. Welke waarde heeft product X voor de (beoogde) consument? Na het tonen en/of beschrijven van het product in combinatie met het Umfeld (concurrerende producten) worden vier vragen gesteld aan de (beoogde) consument. Vanaf welke prijs vindt u het product goedkoop, duur, te goedkoop en te duur. Hier komen vier prijspunten uit voort en middels deze vier prijspunten kan de optimale prijs bepaald worden.


Gabor-Granger methode

 De Gabor-Granger methode is in de jaren zestig ontwikkeld door Clive Granger en André Gabor. Door de aankoopintentie af te zetten tegen verschillende prijzen, wordt uiteindelijk de optimale prijs vastgesteld.

 

Doel van deze methode is om het punt te vinden waarbij prijs en afzet optimaal zijn. Bij welke prijs is de verwachte penetratie het hoogst? En bij welke prijs wordt de hoogste omzet behaald? Ook bij de Gabor-Granger methode wordt een product beschreven en/of getoond aan de consument in combinatie met het Umfeld. Dan wordt door middel van één of meerdere koopintentievragen vastgesteld welke prijs de (beoogde) consument maximaal over heeft voor een product.


Ziet u na het lezen van deze klantcase net zoals Markteffect de meerwaarde in van een prijsonderzoek? Zou u voor uw producten of diensten een gespecificeerd onderzoek willen ontvangen? Neem dan vrijblijvend contact met ons op voor de mogelijkheden!

Bekijk ook

Om een goed beeld te geven hoe marktonderzoek in de praktijk werkt en wat het u onderaan de streep oplevert, hebben wij enkele mooie cases voor u uitgewerkt. Het kan natuurlijk voorkomen dat u sommige vraagstukken herkent, omdat u deze bijvoorbeeld binnen uw eigen organisatie ook bent tegengekomen.

Terug naar het overzicht

Inzichten in de koffiemarkt via het Usage & Attitude Onderzoek voor Copar & Australian Koffie

Inzicht in de doelgroep via het Online Community Onderzoek voor RAAK Gazeuse

Concepttest voor Haribo F!ZZ

Merkoverweging van Birra Moretti verdubbeld door sponsoring in podcast

<p>Michael <span>Petit</span></p>

Michael Petit

Manager Marketing & Client Consultant