Medewerkerstevredenheids-
onderzoek: CSU en Tzorg

CSU (schoonmaak) en Tzorg (huishoudelijke ondersteuning) hebben beiden een enorm aantal medewerkers die op externe locaties of bij cliënten achter de voordeur werkzaam zijn. Voor zowel CSU als Tzorg zijn de medewerkers die bij de cliënt in actie komen meer dan ooit het gezicht van de organisatie, zij staan namelijk in direct contact met de cliënt. Dat maakt het des te belangrijker om de tevredenheid onder deze medewerkers inzichtelijk te hebben, zodat er ingespeeld kan worden op wensen en behoeften. Markteffect voorziet CSU en Tzorg, beiden onderdeel van moedermaatschappij Total Care, continu van inzichten rondom de tevredenheid onder de medewerkers in de vorm van een online dashboard. In deze case leest u meer over hoe Markteffect CSU en Tzorg als onderzoekspartner helpt bij het inzichtelijk maken van de tevredenheid van haar medewerkers.

CSU is de nummer 1 partner in schoonmaak in Nederland binnen de facilitaire dienstverlening. Tzorg is een landelijke leverancier van huishoudelijke ondersteuning en individuele begeleiding binnen de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Beiden vallen zij onder moedermaatschappij Total Care en samen zijn zij goed voor meer dan 25.000 medewerkers. Hoe krijg je goed inzichtelijk hoe tevreden de medewerkers zijn wanneer zij altijd op afstand aan het werk zijn en wanneer het medewerkersbestand zo groot is? Samen met Markteffect wordt er doorlopend een medewerkerstevredenheidsonderzoek (MTO) uitgevoerd voor CSU en Tzorg om deze inzichten boven tafel te krijgen.

Uit het medewerkersbestand wordt maandelijks een steekproef genomen waarbij een representatieve verdeling wordt gewaarborgd. Voor CSU zijn dit maandelijks circa 1.100 medewerkers en voor Tzorg zijn dit er circa 900. Alle medewerkers nemen hierbij maximaal één keer per jaar deel aan het onderzoek. Het voordeel van deze maandelijkse (representatieve) steekproeven is dat er continu inzicht geboden kan worden in de tevredenheid, waardoor ook eventuele seizoensinvloeden zichtbaar worden.

Online onderzoek en dashboard

Voor zowel CSU als Tzorg wordt het onderzoek onder de medewerkers online uitgevoerd. Van groot belang is dat dergelijke onderzoeken voor iedereen begrijpelijk en toegankelijk zijn om daarmee de kwaliteit van de antwoorden en bereidheid tot deelname zo hoog mogelijk te houden. De resultaten van het onderzoek worden dagelijks bijgewerkt in het online dashboard dat speciaal voor CSU en Tzorg ontwikkeld is. Het voordeel is dat het dashboard de mogelijkheid biedt om zelf op ieder moment de resultaten uit het onderzoek in te kunnen zien, wat voor CSU en Tzorg zeer waardevol is om direct in te kunnen haken en follow-up te kunnen geven aan specifieke inzichten. Ook kunnen er met behulp van dit dashboard zelfstandig vergelijkingen worden gemaakt tussen verschillende bedrijfsonderdelen en uitsplitsingen worden toegepast. Daarbij kunnen beide partijen aangeven welke resultaten in het dashboard voor wie inzichtelijk moeten zijn. De anonimiteit van de medewerkers is hierbij altijd gewaarborgd.

“Onze medewerkers zorgen voor een aangenaam thuis voor onze cliënten. Een medewerker die zich blij, betrokken en gewaardeerd voelt, zorgt beter voor onze cliënten. Markteffect helpt ons om structureel inzicht te hebben in de medewerkerstevredenheid. We weten continu hoe de vlag erbij hangt en kunnen ontwikkelingen snel monitoren. Het dashboard geeft belangrijke stuurinformatie voor leidinggevenden en Tzorg als organisatie.” 
Julien van Esch, HR expert Tzorg

“Als dienstverlener geloven we erin dat onze medewerkers aan de basis staan van ons succes. Wanneer onze medewerkers met plezier bij ons werken en zich betrokken voelen bij CSU, straalt dat ook uit naar de klant en het belangrijke werk wat zij daar elke dag verrichten. En dat levert weer tevreden klanten op die graag klant willen blijven. Inzicht hebben in de dingen die we als werkgever goed doen, maar ook wat we nog kunnen verbeteren, is daarom erg essentieel. Met de maatwerk onderzoeken die Markteffect voor ons uitvoert en de bijbehorende dashboards, verkrijgen we daarvoor de juiste informatie.”
Susanne Otten, HR projectmanager CSU

Onboarding onderzoek

Medewerkers die minder dan twee maanden in dienst zijn, worden in dit onderzoek niet meegenomen, omdat ze eerst de gelegenheid moeten krijgen om de organisaties te leren kennen. Zij worden na hun eerste weken wel benaderd voor het zogeheten ‘onboarding onderzoek’ welke ook met een doorlopend karakter wordt uitgevoerd om zo de eerste periode die men bij CSU en Tzorg werkzaam is te laten evalueren. Hiermee wordt ruimte geboden om verbeterpunten door te kunnen voeren rondom het inwerktraject en kunnen nieuwe medewerkers hun ei kwijt over de eerste periode bij hun nieuwe werkgever.

Exit onderzoek

Een ander onderdeel van de medewerkerstevredenheidsonderzoeken zijn de ‘exit onderzoeken’. Hierbij wordt een vragenlijst verspreid onder degenen die zelf ontslag hebben genomen. Met behulp van deze vragenlijst willen CSU en Tzorg achterhalen wat de reden achter het vertrek is om daar uiteindelijk als organisatie van te leren en verbeteringen door te voeren om het verloop zoveel mogelijk te beperken voor de toekomst.

Bij Tzorg wordt er met behulp van een zogeheten API koppeling gewerkt. Deze API koppeling zorgt ervoor dat er kort na de laatste werkdag automatisch vragenlijsten worden verzonden naar medewerkers die ontslag hebben genomen op eigen verzoek.

“In elke fase van de employee journey willen we dat medewerkers met plezier kunnen werken, zich optimaal ontwikkelen en zich gewaardeerd voelen. Zodat nieuwe medewerkers een aangename beginperiode ervaren en oud-medewerkers ambassadeur blijven. Het onboarding- en exit onderzoek helpt ons om thuishulpen, begeleiders en schoonmaakmedewerkers een warm welkom te geven en langer te binden en boeien om zo (snelle) uitstroom te beperken.” 
Van Esch (Tzorg) en Otten (CSU)

Bekijk ook

Om een goed beeld te geven hoe marktonderzoek in de praktijk werkt en wat het u onderaan de streep oplevert, hebben wij enkele mooie cases voor u uitgewerkt. Het kan natuurlijk voorkomen dat u sommige vraagstukken herkent, omdat u deze bijvoorbeeld binnen uw eigen organisatie ook bent tegengekomen.

Terug naar het overzicht

KNGF: Impact van de assistentiehonden

Behoefteonderzoek: SAAM Thuisbegeleiding

<p>Tim <span>Knaapen</span></p>

Tim Knaapen

Client Consultant