FMCG Shopping segmentatie

Als merk, retailer of producent in de FMCG- of food branche heb je te maken met shoppers en consumenten. Een shopper (degene die de aankoop doet) kan ook de consument (degene die het product consumeert) zijn, maar in veel gevallen koopt de shopper het product voor een andere consument uit bijvoorbeeld het huishouden. Een goede shopper segmentatie helpt bij het inzichtelijk maken welke type shoppers er zijn, waarom men bepaalde producten koopt en waarom men dat bij de betreffende retailer doet.

Een shopper segmentatie onderzoek geeft inzicht in de volgende hoofdvraag: “Wat zijn de daadwerkelijke marktaandelen van mijn merken binnen de categorie bij specifieke retailers op basis van shopping segmentatie en waar liggen de grootste kansen voor mijn merk per retailer?”
De inzichten uit dit onderzoek helpen u om een maatwerk strategie te ontwikkelen per retailer en per product, om de rotatie op de winkelvloer zo goed mogelijk te kunnen stimuleren.

“Wij hebben Marteffect ingezet voor het evalueren van onze marketingstrategie, een veelomvattende opdracht. Markteffect heeft voor ons de brug geslagen tussen theorie en praktijk door te onderzoeken wat de drivers en barriers van Jos Poell klanten zijn. Het onderzoek was specifiek afgestemd op onze categorie en branche. De samenwerking tussen Jos Poell en Markteffect ging echter verder dan een onderzoek; dankzij hun objectieve en kritische blik waren zij de ideale sparringpartner.

Bedankt voor jullie inzet en waardevolle inbreng. De samenwerking met jullie heb ik als uiterst professioneel en prettig ervaren. Wij raden andere bedrijven een samenwerking met Markteffect absoluut aan!”
Cyrille Berger - Marketing Manager, Jos Poell

De Markteffect Shopping segmentatie

Om inzicht te krijgen in de verschillende doelgroepen en segmenten binnen de kopers van uw product kan Markteffect een shopper segmentatie uitvoeren. Concreet wordt inzichtelijk gemaakt wie uw belangrijkste doelgroepen zijn en wat hun drivers en barriers zijn om uw producten wél, of juist níet te kopen. Ook wordt er nadrukkelijk ingezoomd op de keuze voor de retailer, waarom iemand uw product bijvoorbeeld bij Jumbo en niet bij Albert Heijn koopt.

Ervoor zorgen dat uw product gelist en breed gedistribueerd wordt bij de verschillende retailers, is een (kosten)intensief traject. Zodra u goed verkrijgbaar bent voor de consument, is het van wezenlijk belang dat de producten dan ook snel gaan roteren. Anders is de kans (helaas) reëel dat het product binnen afzienbare tijd weer van de schappen verdwijnt.

Het shopper segmentatie onderzoek helpt u met het beantwoorden van een aantal belangrijke vragen. Zo krijgt u onder andere antwoord op:

  • Wie is mijn shopper en wat zijn hun belangrijkste kenmerken?
  • Wat zijn redenen om mijn product wél of níet te kopen?
  • Wat is de penetratie en het volume van mijn categorie en mijn merk?
  • In welke shoppingtrip wordt mijn product voornamelijk gekocht?
  • Welke verschillen zijn er in aankoopgedrag of shoppingtrip per retailer?
  • Wat ligt er nog meer in het boodschappenmandje, naast mijn product?
  • Waar liggen groeikansen voor mijn categorie en product, per retailer?

Advies per retailer

Het uiteindelijke doel van het shopper segmentatie onderzoek is om u te helpen een onderbouwd advies te geven per retailer. Daarvoor gebruiken we bij Markteffect het Categorie Attractie Model, waarin de positie van de categorie bij een specifieke retailer af wordt gezet tegen de landelijke attractiewaarde. Hieronder ziet u een voorbeeld van Albert Heijn.

Aan de hand van uitgebreid, representatief en gevalideerd onderzoek kunnen we bepalen in welke categorie uw product per retail valt, zodat u dus telkens een goed advies kunt geven om uw product en uw categorie beter te laten roteren.

doelgroep-1

Inzicht in de type shoppers van uw categorie en merk

drivers-barriers

Inzicht in de drivers en barriers om uw product wel of niet te kopen

laptop-geld-analytics

Input voor een strategisch advies per retailer

Samenwerking International Shopper Marketing Instituut (ISMI)

Markteffect heeft het shopper segmentatie onderzoek ontwikkeld en gevalideerd in samenwerking met ISMI. Beide partijen werken al jarenlang intensief samen. De shopper segmentatie was een onderdeel van de Koopgedrag Monitor die beide partijen eerder ontwikkeld hebben.

“Het gaat in shopper marketing om waardeproposities te differentiëren naar shopper kenmerken en type shopping trips (zoals de dagelijkse boodschappen, de grote boodschappen en de actie boodschappen). Dat is een marktsegmentatie op basis van de factoren die de categorie- en winkelkeuze bepalen. Een traditionele segmentatie op basis van alleen socio-demografische factoren of psychografische factoren verklaart consumentengedrag maar niet het shoppergedrag.

Consumenten die tot hetzelfde marktsegment behoren kunnen namelijk heel verschillend koopgedrag vertonen. De Koopgedrag Monitor biedt meer inzicht in de winkel/kanaalkeuze in relatie tot de gebruikssituatie of aankoopmotivatie.”
Bram Nauta, ISMI

Shopper segmentatie is een tool die niet alleen in kaart brengt wat de positie van een categorie en merk is binnen een specifieke retailer op basis van koopgedrag en shopping segmentatie, maar het legt ook de achterliggende aankoopmotivaties bloot. De aanleiding voor de ontwikkeling is het ontbreken in de markt van een analyse tool die de wat (wat, hoeveel en hoe vaak men iets koopt) en de waarom vraag beantwoordt op continue basis vanuit een shopper marketing perspectief. Uniek is dat niet alleen supermarkten en drogisterijen in kaart worden gebracht, maar ook low end retailers.

Vergelijkbare cases

Om een goed beeld te geven hoe marktonderzoek in de praktijk werkt en wat het u onderaan de streep oplevert, hebben wij enkele mooie cases voor u uitgewerkt. Het kan natuurlijk voorkomen dat u sommige vraagstukken herkent, omdat u deze bijvoorbeeld binnen uw eigen organisatie ook bent tegengekomen.

Doelgroeponderzoek:
Only for Men

Naamsbekendheid- en doelgroeponderzoek:
Boels Rental

Klanttevredenheidsonderzoek: Nettorama

Marktverkenning onderzoek: Waterpark Veerse Meer

<p>Patrick <span>Evers</span></p>

Patrick Evers

Client Consultant