Leisure Haalbaarheidsonderzoek

Op zoek naar onderbouwing van uw businessplannen? Bezig met het aanvragen van financiering bij een bank? Bevestiging dat u op de juiste weg zit met de uitwerking van uw idee? Of een second opinion? Aan de hand van succes- en faalfactoren kan de slagingskansen van uw business case in kaart worden gebracht. Op basis van jarenlange ervaring binnen het Leisure domein denkt Markteffect graag mee over de juiste opzet van uw haalbaarheidsonderzoek.

Het onderzoeken van de haalbaarheid komt voor in vrijwel iedere fase waar een idee of concept zich in bevindt. Een belangrijke eerste stap is een goede afstemming naar welke informatie u exact op zoek bent. Mogelijke onderdelen van een haalbaarheidsonderzoek zijn:

 • Deskresearch
  Via deskresearch brengt Markteffect het concurrentieveld in kaart (incl. USP's), grootte van de markt, potentiële afnemers, etc. Afhankelijk van de informatie waar u naar op zoek bent, wordt dit vaak op urenbasis afgestemd.

 • Ondernemerstoets
  Beschikt u als ondernemer of bedrijf over de jusite competenties? Beschikt u al over een trackrecord of omzetcijfers uit het verleden die kunnen helpen bij bijvoorbeeld een herfinanciering bij de bank? De aanpak hierin varieert van stakeholder interviews tot aan financiële doorrekeningen voor banken en investeerders. Markteffect verzamelt deze gegevens graag en bundelt het vervolgens in een aantrekkelijke rapportage.

 • Marktonderzoek
  Inzichten uit marktonderzoek kunnen uw business case versterken. Dit kan bijvoorbeeld door een haalbaarheidsonderzoek. Markteffect maakt hierbij onder andere gebruik van een consumentendatabase van 230.000 Nederlanders.

Wij werken met

Vormen van marktonderzoek en wat levert het op?

De onderzoeksresultaten van marktonderzoek leiden tot onderbouwing van uw business case via een concreet advies over de haalbaarheid van uw idee of project. Een concept of idee kan in een heleboel fases voor komen. Bij Markteffect onderscheiden we vijf fases:

1. Pre-concept fase

U vermoedt dat er kansen liggen in de markt en wilt hier graag op inspelen, maar u bent nog onzeker over de exacte wensen, behoeften en verwachtingen van de markt. Een behoeftenonderzoek zou hier dan goed op zijn plaats zijn.

2. Concept fase

U heeft een idee, maar weet niet hoe deze verder uitgewerkt moet worden of welke kant het op moet gaan. Hier zou u bijvoorbeeld kunnen denken aan het toetsen van een concept of een stakeholder analyse.

3. Marktpotentieel fase

U heeft een concept en twijfelt op welke markt u zich moet focussen en wat het potentiële bereik dan is. Binnen deze fase komen vaak marktverkenning, segmentatie onderzoek en positioneringsonderzoek aan bod.

4. Product test

U heeft al een concept opgezet, uw doelgroep is gedefinieerd, maar u heeft nog geen idee hoeveel mensen uw product zullen afnemen of uw attractie(park) zullen bezoeken. Een product test zou in deze fase bruikbare inzichten kunnen opleveren.

5. Financiële haalbaarheidsfase

U heeft duidelijk voor ogen wat uw concept in moet houden, maar twijfelt nog over de economische haalbaarheid. Hier zou een spin off- en effectmeting een mooi onderzoek kunnen vormen.

Uw inzichten na een haalbaarheidsonderzoek

Afhankelijk van waar u naar op zoek bent kan de ondersteuning van Markteffect u helpen inzicht te geven in:

 • Hoe de kansen in de markt eruit zien;
 • Hoe u uw concept vorm kunt geven en of er draagvlak voor is;
 • Wat de succes- en de faalfactoren zijn;
 • Wat het verwachte rendement van uw investering is;
 • Hoe u uw concept kunt realiseren.

Vergelijkbare cases

Om een goed beeld te geven hoe marktonderzoek in de praktijk werkt en wat het u onderaan de streep oplevert, hebben wij enkele mooie cases voor u uitgewerkt. Het kan natuurlijk voorkomen dat u sommige vraagstukken herkent, omdat u deze bijvoorbeeld binnen uw eigen organisatie ook bent tegengekomen.

Bezoekersonderzoek:
Eindhoven Airport

Marktverkenning onderzoek: Waterpark Veerse Meer

Publieksonderzoek: Brabant-C

Conceptonderzoek: 
ZODIAC de musical

<p>Hans <span>de Jong</span></p>

Hans de Jong

Client Consultant