Conversieratio

De conversieratio is een percentage dat berekend kan worden wanneer het resultaat de score van de gehele doelgroep weergeeft, maar het ook wenselijk is dit resultaat te vertalen een een specifiek deel van de doelgroep.

In de praktijk wordt de conversieratio vaak berekend in naamsbekendheidsonderzoeken. Wanneer de vraag gesteld wordt welke organisaties/merken men overweegt is het logisch dat men een organisatie/merk niet overweegt wanneer deze niet bij hen bekend is. Het is in dit geval interessant te weten welk aandeel van de doelgroep zowel bekend is met de organisatie/het merk en deze ook overweegt. Dit kan berekend worden door het toepassen van de volgende formule:

Conversieratio= overwegingsintentie / Geholpen bekendheid

Een hogere conversieratio betekent dat het een organisatie/merk beter lukt zijn/haar bekendheid om te zetten in overweging. Zo kan het voorkomen dat zowel de naamsbekendheid als de overweginsintentie gestegen zijn vergeleken met een vorige meting, terwijl de conversieratio gedaald is. Dit betekent dat de naamsbekendheid harder is gestegen dan de overwegingsintentie en het dus minder goed lukt de nieuw verworven naamsbekendheid om te zetten in overwegingsintentie.

Toepassingen conversieratio

Naast de conversieratio overwegingsintentie / geholpen bekendheid kunnen ook andere conversieratio's berekend worden. In het verlengde van laatstgenoemde ligt de conversieratio voorkeur / overwegingsintentie. Deze conversieratio weergeeft het aandeel van de doelgroep dat een merk/organisatie overweegt én een voorkeur voor deze organisatie/dit merk heeft. Hieronder volgende enkele andere voorbeelden van conversieratio's:

percentage-1

Bezoekers die iets kopen / 
Totaal aantal bezoekers

percentage-4

% dat mee heeft gedaan aan de spaaractie /
% dat de prijs van de spaaractie op waarde schat

percentage-3

% dat zich oriënteert op een opleiding /
% bekend met de opleiding

percentage-2

% zich ingeschreven heeft voor de maandelijke nieuwsbrief /
% dat aangeeft graag op de hoogte te blijven van ontwikkelingen binnen uw organisatie

Rekenvoorbeeld

Product X heeft een geholpen naamsbekendheid  van 85% en een overwegingsintentie van 30%. Wanneer product Y een geholpen naamsbekendheid heeft van 61% en een overwegingsintentie van 25% lijkt het alsof product X het beter doet (immers hogere naamsbekendheid én hogere overwegingsintentie) dan product Y. Dit hoeft niet per definitie ook het geval te zijn.

Wanneer we naar de conversieratio van beide producten kijken, zien we dat product Y de geholpen naamsbekendheid beter weet te converteren naar een overwegingsintentie dan product X.

Formule:

Product X: 30/85*100 = 35%

Product Y: 25/61*100 = 41%

Oftewel 35% van de respondenten die bekend zijn met product X overweegt deze ook, in vergelijking met 41% van de respondenten bij producy Y.

Conversieratio in Marktonderzoek Markteffect