Behoefteonderzoek:
SAAM Thuisbegeleiding

SAAM Thuisbegeleiding biedt complete ondersteuning bij financiële en administratieve zaken voor mensen die dat zelf te moeilijk vinden of er (tijdelijk) niet toe in staat zijn. Momenteel zijn er plannen binnen SAAM Thuisbegeleiding om een gebruikersapp te gaan ontwikkelen die hen in staat stelt om hun huidige core business te automatiseren en om consumenten in een laagdrempeligere behoefte te voorzien.

SAAM Thuisbegeleiding is benieuwd hoe de Nederlandse consumenten op deze app reageren en in hoeverre hier behoefte naar is. Middels een animatievideo worden de gebruikersfuncties van de app in kaart gebracht om vervolgens de gebruikersintentie te toetsen. Ook worden een aantal randvoorwaarden en extra toe te voegen functionaliteiten voorgelegd en getoetst op aantrekkelijkheid en overwegingsintentie.

Doel

Het meten van de behoefte voor
een nog te ontwikkelen app

Methoden

Kwantitatieve online vragenlijst

Effect

Behoefte meten voor de nieuwe app & de doelgroep in kaart brengen

 

Automatisch verzonden uitnodigingen

De onderzoeksdata zijn verzameld door middel van online onderzoek. Markteffect heeft respondenten uit haar eigen B2C panel uitgenodigd om deel te nemen aan het onderzoek. De bevraagde doelgroep bestaat uit Nederlandse consumenten van 18 jaar en ouder, verdeeld over het hele land.

Vooraf was er het plan om gericht respondenten met financiële problemen te benaderen. Echter is ons advies hierin geweest om het onderzoek breed in te steken om te voorkomen dat er interessante doelgroepen over het hoofd worden gezien. Deze aanpak heeft haar vruchten afgeworpen. Naast de vooraf verwachtte doelgroep, komt er uit onverwachte hoek een geheel nieuwe mogelijke doelgroep naar voren, waardoor de app mogelijkheden biedt voor wel 7% van de Nederlandse bevolking.

“We wilden graag een gedegen marktonderzoek laten uitvoeren om te toetsen of er behoefte is aan ons idee om mensen met problemen met hun financiën en administratie laagdrempeliger te helpen. Markteffect heeft deze opdracht voor ons uitgevoerd en niet alleen behoefteonderzoek gedaan maar ook doelgroepenonderzoek. Het is maar goed dat we het gedaan hebben want de resultaten zorgden ervoor dat onze focus toch wat anders is komen te liggen.”
Eric Bladder, directeur-eigenaar van SAAM Thuisbegeleiding

966

Nederlandse consumenten ondervraagd

13

Veldwerkdagen

 

Wat heeft het onderzoek opgeleverd?

De resultaten worden door SAAM Thuisbegeleiding gebruikt om het product aan te scherpen. Op basis van aantrekkelijkheid kunnen functionaliteiten worden toegevoegd, uitgesteld of verworpen. Bovendien kunnen productaspecten die belangrijk worden gevonden door respondenten, van extra toelichting worden voorzien of worden verbeterd alvorens het product op de markt te brengen.

Bekijk ook

Om een goed beeld te geven hoe marktonderzoek in de praktijk werkt en wat het u onderaan de streep oplevert, hebben wij enkele mooie cases voor u uitgewerkt. Het kan natuurlijk voorkomen dat u sommige vraagstukken herkent, omdat u deze bijvoorbeeld binnen uw eigen organisatie ook bent tegengekomen.

Terug naar het overzicht

Medewerkerstevredenheids-onderzoek: CSU en Tzorg

KNGF: Impact van de assistentiehonden

<p>Tim <span>Knaapen</span></p>

Tim Knaapen

Client Consultant