Positioneringsonderzoek: HAS green academy

Onze wereld veranderd snel. Technologische ontwikkelingen volgen elkaar in rap tempo op en zijn voor de oudere medemens soms moeilijk bij te benen. Hoe anders is dit voor de jongere doelgroep. Ze passen zich razendsnel aan en nemen op steeds nieuwere manieren informatie tot zich. Daarmee veranderen ook hun wensen en behoeften continu. Om deze reden ontstond er voor HAS green academy de wens om haar opleiding Voedingsmiddelentechnologie nog eens tegen het licht te houden.

HAS green academy is een hogeschool die zich focust op groene opleidingen en heeft vestigingen in Den Bosch en Venlo. Hoewel de hogeschool in een niche opereert, is het een van de weinige Nederlandse onderwijsinstellingen die hbo-opleidingen aanbiedt in het groene domein en is daarmee een belangrijke toeleverancier van professionals in de groene sector.

Zo ook de voedingsindustrie. Ondanks dat HAS green academy vanuit het werkveld een grote behoefte aan startende professionals opmerkte, bleef de instroom van de opleiding Voedingsmiddelentechnologie juist achter. Deze ontwikkeling was niet alleen zichtbaar bij HAS green academy, maar ook bij andere hogescholen en bovendien ook op wo-niveau. Om deze reden was HAS green academy gestart met een nieuwe beschrijving en invulling van de opleiding, die beter aan moest sluiten bij de interesses en belevingswereld van (potentiële) studenten. De vraag was echter of de nieuwe versie van de opleiding wel voldeed aan deze criteria.

Snel geschakeld door Markteffect die het probleem vakkundig wist te vertalen in een goede onderzoeksvraag. Tijdens het onderzoek continu contact gehouden en afgestemd én flexibiliteit getoond in terugkoppeling en rapportage. Tevreden!
– Hanneke Laroo, Team lead werving scholieren & zakelijk HAS green academy

Om te bepalen of de nieuwe invulling van de opleiding aansloot bij de wensen en behoeften van potentiële studenten, is een online positioneringsonderzoek uitgevoerd onder de doelgroep: havisten, vwo’ers en mbo’ers in de laatste fase van hun opleiding die voornemens zijn een hbo-opleiding te gaan doen. Bovendien was het van belang dat deze doelgroep woonachtig was in het verzorgingsgebied van HAS green academy.

Middels de vragenlijst is men naar verschillende onderwerpen gevraagd. Van de verschillende interesses van potentiële studenten en interesse in de uitgewerkte conceptopleiding van HAS green academy tot de mate waarin men zich al heeft georiënteerd op een vervolgopleiding en de mate waarin men interesse had om bij HAS green academy te studeren.

Nadat alle resultaten waren verzameld, is op basis van de totale populatie een berekening gemaakt: hoeveel studenten zou HAS green academy op basis van deze opleiding per collegejaar kunnen werven? Hier kwam niet alleen een concreet aantal uit, maar het maakt ook duidelijk op welk(e) punt(en) in het oriëntatieproces een zogenaamd lek ontstaat en veel potentiële studenten mogelijk afhaken. Op basis daarvan zijn inzichten boven water gekomen die HAS green academy geholpen heeft haar opleiding beter te positioneren.

Veel scholieren denken bij groene opleidingen al snel aan agrarische opleidingen, waarbij men wordt opgeleid tot boer. Dat terwijl de groene sector zoveel meer te bieden heeft. HAS green academy heeft dit goed in de gaten en houdt hier rekening mee in haar communicatie richting studiekiezers. Het is dan ook goed om te zien dat ons onderzoek een bijdrage kan leveren aan de opleiding van professionals in een belangrijke sector.
– Krijn Vugts, Research Expert Markteffect

Inmiddels heeft HAS green academy de opleiding Voedingsmiddelentechnologie opnieuw ingericht. Op basis van het positioneringsonderzoek is de communicatie over de opleiding door de hele funnel aangepast - van website tot open dag - en lukt het beter om potentiële studenten voor de opleiding te interesseren. HAS green academy gaat door met verdere doorvertaling en toepassing van de resultaten.

Zelf benieuwd naar de mogelijkheden?

Markteffect is de strategische partner die helpt bij het verschaffen van inzichten op basis van marktonderzoek met ruime ervaring in de onderwijssector. Benieuwd naar de mogelijkheden? Neem dan eens contact op, zodat wij mee kunnen denken.

 Stel uw vraag

Bekijk ook

Om een goed beeld te geven hoe marktonderzoek in de praktijk werkt en wat het u onderaan de streep oplevert, hebben wij enkele mooie cases voor u uitgewerkt. Het kan natuurlijk voorkomen dat u sommige vraagstukken herkent, omdat u deze bijvoorbeeld binnen uw eigen organisatie ook bent tegengekomen.

Terug naar het overzicht

0-meting onderzoek voor de nieuwe positionering van Avans Hogeschool

Inzicht in de marketingpersona’s via een Online Community Campus Fryslân

Kwalitatieve inzichten voor de instroom van studenten voor Curio

Naamsbekendheidonderzoek na nieuwe positionering van Tilburg University

<p>Davy <span>Zwegers</span></p>

Davy Zwegers

Client Consultant Onderwijs