Arbeidsmarktrelevantie onderzoek opleiding Luchtvaartdienstverlener: MBO Raad

Samen met mbo-instellingen die de opleiding Luchtvaartdienstverlening aanbieden, heeft de MBO Raad aangegeven dat zij onderzoek uit wilden voeren onder alumni van de opleiding. Dit om zo hun arbeidsmarktpositie en economische zelfstandigheid in kaart te brengen. Vraagstukken die onder andere leefden waren; in welke fase van hun carrière bevinden alumni zich, waar werken zij momenteel en wat voor soort contracten hebben alumni? Om de juiste inzichten te verkrijgen heeft de MBO Raad Markteffect als onafhankelijk onderzoeksbureau benaderd om onderzoek uit te voeren.

“Markteffect heeft ons in dit onderzoek van kop tot staart goed geholpen. Wij zijn ontzorgd in het opstellen van de vragenlijst, de dataverzameling en de verwerking en rapportage. Een erg prettige samenwerking!”
– Frank Rem, MBO Raad

Om de arbeidsmarktpositie en economische zelfstandigheid van de alumni van de opleiding Luchtvaartdienstverlening in kaart te brengen, is er samen met alle mbo-instellingen die deze opleiding in Nederland aanbieden een grootschalig onderzoek opgezet. Bij de start van het onderzoek is er door de MBO Raad een stuurgroep samengesteld, bestaande uit werknemers van verschillende mbo-instellingen. Samen met deze stuurgroep is de vragenlijst voor het online onderzoek opgesteld. Hierin komen onder andere vragen over de huidige carrièrefase van alumni, de invloed van corona hierop, de mate waarin men binnen het werkveld aan de slag is gegaan en vragen rondom het contract en inkomen van alumni aan bod.

Daarnaast is de alumni ook gevraagd in hoeverre de opleiding van belang is geweest voor zowel de persoonlijke als professionele ontwikkeling en hebben zij verschillende aspecten van de opleiding beoordeeld, zoals de inhoud van de opleiding en de stage.

“Markteffect heeft ons in dit onderzoek van kop tot staart goed geholpen. Wij zijn ontzorgd in het opstellen van de vragenlijst, de dataverzameling en de verwerking en rapportage. Een erg prettige samenwerking!”
– Frank Rem, MBO Raad

De alumni van de opleiding Luchtvaartdienstverlener zijn per mail uitgenodigd om deze vragenlijst in te vullen en zo inzicht te geven in hun arbeidsmarktpositie en economische zelfstandigheid. In totaal hebben er 514 alumni van negen verschillende mbo-instellingen deelgenomen aan het onderzoek.

Bij het analyseren en rapporteren van de resultaten van het onderzoek is een splitsing gemaakt op basis van hoe lang geleden alumni zijn afgestudeerd. Hiermee kon onder andere in kaart worden gebracht wat de invloed van corona is (geweest) op de carrière van alumni die de opleiding Luchtvaartdienstverlener hebben afgerond.

De belangrijkste resultaten van het onderzoek zijn weergegeven in een totaalrapport dat gedeeld is met de MBO Raad en gepresenteerd aan alle mbo-instellingen. Daarnaast hebben mbo-instellingen de mogelijkheid gehad om een rapportage af te nemen waarbij de resultaten van het onderzoek worden weergegeven voor de alumni van de specifieke mbo-instelling.

“Het was een leuk en interessant vraagstuk om als onderzoeker mee aan de slag te gaan. Naast dat het onderzoek inzicht verschaft in de huidige arbeidsmarktpositie en economische zelfstandigheid van alumni, brengt het onderzoek ook mogelijke verbeterpunten voor de opleiding in kaart waarmee dit in de toekomst versterkt kan worden. Het is mooi om de MBO Raad en de verschillende mbo-instellingen hierbij te kunnen helpen.”
– Steven Schoenmakers, Research Expert bij Markteffect

Benieuwd naar inzichten waar u mee aan de slag kan?

Markteffect is de strategische partner die hulp biedt bij het verschaffen van inzichten op basis van marktonderzoek. Als marktleider op het gebied van onderzoek in het onderwijs, beschikken we over de nodige ervaring en inzichten. Benieuwd naar de mogelijkheden? Neem dan eens contact op, dan denken wij graag mee!

 Stel uw vraag

Bekijk ook

Om een goed beeld te geven hoe marktonderzoek in de praktijk werkt en wat het u onderaan de streep oplevert, hebben wij enkele mooie cases voor u uitgewerkt. Het kan natuurlijk voorkomen dat u sommige vraagstukken herkent, omdat u deze bijvoorbeeld binnen uw eigen organisatie ook bent tegengekomen.

Terug naar het overzicht

0-meting onderzoek voor de nieuwe positionering van Avans Hogeschool

Inzicht in de marketingpersona’s via een Online Community Campus Fryslân

Kwalitatieve inzichten voor de instroom van studenten voor Curio

Naamsbekendheidonderzoek na nieuwe positionering van Tilburg University