KNGF:
Impact van de assistentiehonden

KNGF Geleidehonden bestaat sinds 1935 en heeft sindsdien al duizenden honden geschoold voor blinde en slechtziende mensen. Tegenwoordig worden de honden ook opgeleid voor het ondersteunen van mensen met andere beperkingen. Zo worden de honden ook ingezet als hulphond voor mensen in een rolstoel en als buddyhond voor mensen met PTSS of kinderen met autisme. De missie van KNGF Geleidehonden is om zoveel mogelijk mensen met een beperking een fijner leven te geven met een speciaal opgeleide hond.

Ogenschijnlijk raakt de levering van een assistentiehond slechts één persoon, echter is de veronderstelling dat de hond juist de levens van veel meer mensen raakt en dat ook de maatschappij hiervan profiteert. Markteffect heeft voor KNGF Geleidehonden daarom een onderzoek uitgevoerd om inzicht te krijgen in de werkelijke impact van de diensten van de organisatie.


Doel

Inzicht krijgen in de impact van de assistentiehond op het leven van de cliënt, het leven van hun naasten en de maatschappij.


Methode

Kwalitatief onderzoek middels diepte-interviews met cliënten en hun naasten


Om inzicht te krijgen in de impact van de assistentiehond op het leven van de cliënt, op het leven van hun naasten, en op de maatschappij zijn er in totaal 34 diepte-interviews uitgevoerd. De geïnterviewden waren zowel cliënten die een assistentiehond van KNGF Geleidehonden hebben als de naasten van cliënten. Door te spreken met mensen uit beide groepen kon er een duidelijk beeld worden geschetst over de impact van de assistentiehond.

Naar aanleiding van het onderzoek dat Markteffect heeft verricht, heeft KNGF diepgaander inzicht in de impact van de assistentiehonden op het leven van cliënten. Het hebben van een assistentiehond geeft de cliënt onder andere onafhankelijkheid, zelfstandigheid en zelfvertrouwen. De assistentiehond brengt levensvreugde in het gezin en is er voor het hele gezin. De directe omgeving geniet onder andere van meer vrijheid en minder zorgen. De assistentiehond neemt zorgtaken over van naasten en zorgt ervoor dat de cliënt een grotere rol speelt in de maatschappij door het kunnen starten of behouden van werk.

KNGF Geleidehonden gaat de resultaten van het onderzoek op verschillende manieren inzetten. Richting de donateurs en vrijwilligers zullen de resultaten nogmaals onderstrepen hoe belangrijk het werk van assistentiehonden is en welke impact hun steun heeft op, niet alleen de client, maar ook hun directe omgeving. Daarnaast zijn de resultaten van belang om aan zorgverzekeraars, die veelal een deel van de totale kosten vergoeden, de toegevoegde waarde én in veel gevallen de zorgvermindering aan te tonen. Tot slot is het voor de medewerkers van KNGF Geleidehonden, die vol passie werkzaam zijn binnen de organisatie, een enorme opsteker om te ervaren dat zoveel mensen baat hebben bij een professioneel getrainde hond.

"De samenwerking met Markteffect is heel prettig verlopen. Het was voor ons de eerste keer dat we met hen samenwerkte, maar het is zeker voor herhaling vatbaar. Wat opviel was  de professionaliteit die zich uitte in meedenken, het doen van suggesties en het geven van advies door onze contactpersonen. Daarnaast zijn ze ook nog eens heel aardig."
Irma Metzger – Projectleider KNGF

“Sommige onderzoekstrajecten blijven je nog lange tijd bij. Het onderzoek van de KNGF waarbij we 34 persoonlijke gesprekken gevoerd hebben, is er daar één van. Wat een bijzondere verhalen hebben we gehoord, stuk voor stuk mensen die vol enthousiasme over hun assistentiehond praten en wat de KNGF voor hen en hun gezin betekent. Wij zijn ons in elk geval een stuk bewuster geworden van de impact van een hond en hopen dat deze resultaten ertoe bijdragen dat de KNGF deze nog verder kan uitdragen.”
Mirjam Verbon - kwalitatief onderzoeksspecialist

Bekijk ook

Om een goed beeld te geven hoe marktonderzoek in de praktijk werkt en wat het u onderaan de streep oplevert, hebben wij enkele mooie cases voor u uitgewerkt. Het kan natuurlijk voorkomen dat u sommige vraagstukken herkent, omdat u deze bijvoorbeeld binnen uw eigen organisatie ook bent tegengekomen.

Terug naar het overzicht

Medewerkerstevredenheids-onderzoek: CSU en Tzorg

Behoefteonderzoek: SAAM Thuisbegeleiding

<p>Tim <span>Knaapen</span></p>

Tim Knaapen

Client Consultant