Belevingsonderzoek gemengd voetbal: KNVB

Inzicht in de ervaringen, meningen en percepties rondom gemengd voetbal onder 12

De KNVB is in 2018 gestart met het project ‘Gelijke Kansen Jeugdvoetbal’ in samenwerking met een aantal amateurclubs. Dit project is bedoeld om jeugdvoetballers (onder de 12 jaar) over een langere periode meer gelijke kansen te geven om zich optimaal te ontwikkelen, samen te spelen met gelijkgestemden en plezier te beleven aan voetballen. Vroeger waren jongens- en meisjesvoetbal grotendeels gescheiden, maar momenteel zijn er dankzij dit project al diverse regio’s in Nederland waar gemengde competities worden gespeeld. De KNVB zelf organiseert sinds seizoen 2019-2020 ook diverse gemengde pilot-competities. In een gemengde competitie spelen zowel jongensteams, meisjesteams als teams met zowel jongens als meisjes.

Markteffect heeft voor dit project  van KNVB onderzoek gedaan naar de meningen, ervaringen en percepties vanuit drie verschillende doelgroepen rondom het thema gemengd voetbal voor jeugdspelers onder 12. Dit betrof de doelgroepen Ouders en coaches uit de pilotcompetitie, speelsters (meisjes) uit de pilot competitie en gemengde spelers en speelsters (meisje en jongens) uit de gemengde competitie.

Hoewel de KNVB zich hard maakt en clubs adviseert om kinderen onder 12 jaar zo veel mogelijk gemengd te laten spelen, is het beslissende woord aan de verenigingen zelf.

Om inzicht te krijgen in de meningen, houdingen en perceptie vanuit de betrokken doelgroepen, heeft Markteffect kwalitatief onderzoek uitgevoerd in de vorm van zes groepsdiscussies op locatie. De KNVB kon daarbij live mee kijken met de groepsdiscussies.

Doel


Inzicht krijgen in houdingen, ervaringen, percepties en meningen rondom gemengd voetbal vanuit de doelgroepen: ouders & coaches, spelers en speelsters

Methode


Kwalitatief onderzoek middels groepsdiscussies op locatie

Effect


Inzichten verschaffen in de houding van doelgroepen t.o.v.  gemengd voetbal & de vernieuwde competitie. Clubs inzicht geven in de verbeterpunten & mogelijkheden rondom de competities.

In totaal zijn er zes groepsdiscussies afgenomen verdeeld over de betrokken doelgroepen. Deze groepsdiscussies zijn onderdeel van een groter geheel aan onderzoeken en praktijkervaringen waar uiteindelijk uit naar voren is gekomen dat gemengde competities zorgen voor meer gelijkwaardige wedstrijden.

‘’Gemengd voetballen is leerzaam voor jongens en meiden van alle leeftijden. Tot en met 11 jaar zijn er namelijk nauwelijks verschillen die invloed hebben op het samen voetballen. De kleine verschillen die er wel zijn, bijvoorbeeld op fysiek, cognitief en sociaal-emotioneel vlak, zorgen er juist voor dat kinderen van elkaar leren. Naarmate kinderen ouder worden zien we dat de verschillen groter worden, onder andere omdat jongens meer lichamelijke kracht ontwikkelen. We snappen dan ook dat verenigingen er vanaf dat moment voor kiezen om ook meidenvoetbal met en tegen meiden aan te gaan bieden. Vanzelfsprekend is het ook dan van belang goed te kijken naar de ontwikkeling en de wensen van de individuele voetballer en voetbalster en ernaar te streven iedereen een passende plek te bieden.”
De KNVB

Inzichten uit het onderzoek

Naar aanleiding van het onderzoek dat Markteffect heeft verricht, heeft de KNVB diepgaander inzicht in de meningen en percepties van ouders, coaches, speelsters en spelers van gemengd voetbal onder 12 jaar als het gaat om de gemengde competitie. Deze informatie in combinatie met de overige praktijkonderzoeken en enquêtes die hebben plaatsgevonden, geven goede richting aan het project ‘Gelijke Kansen Jeugdvoetbal’. Dit geeft de KNVB ammunitie om de amateurclubs te ondersteunen middels ze te informeren over de mogelijkheden en voordelen van samengestelde competities.

 

Bekijk ook

Om een goed beeld te geven hoe marktonderzoek in de praktijk werkt en wat het u onderaan de streep oplevert, hebben wij enkele mooie cases voor u uitgewerkt. Het kan natuurlijk voorkomen dat u sommige vraagstukken herkent, omdat u deze bijvoorbeeld binnen uw eigen organisatie ook bent tegengekomen.

Terug naar het overzicht

Sponsor effectmeting voor FC Twente om impact sponsorships in kaart te brengen

Imago- en positioneringsonderzoek: Roda JC

Fan onderzoek: KNVB

<p>Michael <span>Petit</span></p>

Michael Petit

Manager Marketing & Client Consultant