Het effect van de Ja-Ja sticker

16 Oktober 2020

Het is in Nederland lang normaal geweest dat je ongeadresseerde reclame door de brievenbus kreeg, mits je zelf met de Nee-Nee sticker aangaf dit niet te willen. Dit zogeheten opt-out systeem verdwijnt echter langzaam. In de afgelopen jaren zijn er namelijk al een aantal gemeenten (waaronder Amsterdam) geweest die ervoor kiezen om dit systeem om te draaien en te switchen naar een opt-in systeem door middel van de Ja-Ja sticker.

Klik hier om de gehele rapportage te downloaden

Het ligt in de lijn der verwachting dat steeds meer gemeenten de switch naar het opt-in systeem gaan maken. Het is onduidelijk welke invloed de switch naar een opt-in systeem heeft op het foldergebruik van de Nederlandse consument. Om de huidige situatie beter in beeld te brengen heeft Abovo Media samen met Markteffect een onderzoek opgesteld. Dit onderzoek heeft geresulteerd in een interessante whitepaper waarin het gedrag van consumenten in opt-in en opt-out gemeenten met elkaar wordt vergeleken.

Logischerwijs heeft het stickerbeleid ook grote invloed op het bereik van reclamefolders. In opt-in gemeenten zakt het bereik namelijk van 70% naar zo’n 25%. Een deel hiervan is ‘waste’. Dit zijn consumenten die de reclamefolders wel ontvangen, maar vervolgens niet lezen. De verandering van Nee-Nee naar Ja-Ja zorgt er echter ook voor dat consumenten die niet actief op zoek gaan naar aanbiedingen de folders ook niet meer ontvangen. De grote uitdaging is dan ook het bereiken van de ‘latente’ consumenten op een nieuwe manier.

"Het switchen van stickerbeleid door gemeenten heeft een flinke invloed op het bereiken van de consument, met name als het gaat om de dagelijkse boodschappen. Online oriëntatie speelt in opt-in gemeenten een belangrijke rol, maar de online reclamefolder blijkt geen populair alternatief. "
Irene Joris - Research Manager

Een andere van de opvallendste bevindingen uit het onderzoek is de bekendheid van het uitgevoerde beleid. In de gemeenten met het traditionele opt-out systeem geeft 70% aan geen idee te hebben welk beleid hun gemeente hanteert. Maar ook in het opt-in systeem is lang niet iedereen op de hoogte is van de huidige situatie. Hier geeft namelijk nog steeds 49% aan geen idee te hebben welk beleid hun gemeente voert. Ook denkt 15% van deze respondenten dat hun gemeente nog steeds het oude opt-out systeem hanteert. Je kunt dus concluderen dat het folderbeleid van eigen gemeente niet iets is waar men actief mee bezig is. 

Het bereik in het opt-in systemen blijkt fors lager te zijn. Wanneer je als organisatie een folder aanbiedt in een opt-in gemeente moet je dus flink nadenken over het op een juiste manier bereiken van je doelgroep.

Dit artikel was slechts het topje van de ijsberg! Wilt u meer weten over het onderzoek van Abovo Media en Markteffect, onder andere over het verschil in oriëntatiegedrag voor verschillende productcategorieën en over de alternatieven voor de reclamefolder? Download dan nu de whitepaper door bovenin uw gegevens achter te laten.

Naar het overzicht

Bekijk ook

Wilt u meer weten? Hier vindt u nog enkele relevante nieuwsartikelen. Zo mist u niks meer van wat speelt in uw branche.

Terug naar het overzicht

Misvattingen en kennisgebrek stagneren transitie duurzaam vervoer

Ruim 2 miljoen Nederlanders aan het einde van de maand regelmatig te weinig geld voor boodschappen

Minderen we nog steeds in vleesconsumptie en wat motiveert ons?

Trends in vleesvervangers: Bewustzijn omtrent voeding stijgt, maar groei in gebruiker van vleesvervangers daalt